Rozmiar czcionki:

Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

W ramach wspólnych działań, wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, Komenda Powiatowa Policji w Żninie wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie oraz Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie w dniach od 1 - 3 maja  2023 przeprowadziła Akcję pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem wspólnego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach drogowych, będących następstwem działania alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych. Pracownicy tutejszego Ośrodka oraz członkowie GKRPA przekazali Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie 500 sztuk opasek odblaskowych, 80 sztuk kamizelek opatrzonych hasłami profilaktycznymi oraz ponad 1400 ulotek i 10 plakatów o tematyce związanej z ww. zjawiskami. Materiały w tych dniach trafiły do uczestników ruchu drogowego.

 

  • 155-342530
  • 155-342533
  • image001

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
 

Plakat senior 2022m