Rozmiar czcionki:

logo_gora.jpg

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS - PODPROGRAM 2023.

     W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie informuję,  że w ramach  prowadzonej dystrybucji artykułów spożywczych - Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, zmianie uległy kryteria dochodowe.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności proszone są o zgłaszanie się, w godzinach od 7.30 do 15.30, do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczeni

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.


 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg Opieka_wytchieniowa_2024_m.jpg
75_plus_2024_m.jpg białe_tlo_male.jpg białe_tlo_male.jpg