Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

Informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. (piątek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie czynny w godzinach 7:30-12:30

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie

 

Pilnie potrzebna pralka automatyczna dla rodziny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przyjmie sprawną pralkę automatyczną dla rodziny z dzieckiem.
Jeżeli ktoś z mieszkańców mógłby nieodpłatnie przekazać proszony jest o kontakt z pracownikiem socjalnym Renatą Malak pod numerem telefonu  517 657 325.
Dziękujemy.

 

Rozmiar czcionki:

Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością

 

 

W ramach działalności CIDON możesz uzyskać informacje m. in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON oraz przez organizacje pozarządowe,
 • dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego,
 • likwidacji barier funkcjonalnych,
 • systemu orzecznictwa,
 • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,

i wiele innych.

W CIDON można ponadto:

 • skorzystać z usług specjalisty do spraw zarządzania rehabilitacją,
 • otrzymać skierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWIT),
 • uzyskać pomoc przy złożeniu wniosku o wypożyczenie technologii wspomagających.

W Ośrodku Wsparcia i Testów osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i przetestować sprzęt dostosowany do swojego rodzaju niepełnosprawności. W województwie kujawsko-pomorskim zorganizowano dwa Ośrodki Wsparcia i Testów:

 • w Bydgoszczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Granicznej 12, tel. 696 087 404,
 • w Toruniu w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90, tel. 697 677 027.

Centrum Informacyjno-doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością działa w Toruniu przy Oddziale PFRON, ul. Szosa Chełmińska 30, III piętro, pokój 316, telefon: 56 681 44 20 lub 56 681 44 22, 56 681 44 55.

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim są 3 punkty zamiejscowe CIDON:

 • w Bydgoszczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. M. Konopnickiej 18a, tel. 532-335-339; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • w Grudziądzu w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, ul. Parkowa 25, tel. 605-992-897; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • we Włocławku w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Łęgska 20, tel. 532-339-146; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do kontaktu także za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://cidon.pfron.org.pl

 

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami

 

111.jpg

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami.
Wypożyczać można z niej:

 • oprogramowanie i urządzenia wspierające komunikację alternatywną (m.in. tablety z oprogramowaniem Mówik, PCEye),
 • łóżka elektryczne,
 • podnośniki,
 • koncentratory tlenu,
 • urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcją słuchu (urządzenia i systemy wspomagające słyszenie, aparaty słuchowe),
 • urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcją wzroku (linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie, powiększalniki, programy do translacji brajla na czarnodruk)
 • aparaty słuchowe,
 • wózki, napędy i skutery.

Warunkiem skorzystania ze sprzętu jest:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o umiarkowanym lub, znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 2 procent wartości wypożyczanego urządzenia.

Wnioski składa się elektronicznie przez stronę https://sow.pfron.org.pl/

Rozmiar czcionki:

Dodatek osłonowy - ruszył nabór wniosków

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie  przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.
Wniosek będzie można złożyć maksymalnie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter) w podwórzu w godzinach pracy Ośrodka;
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin;
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Jego wysokość wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym:              228,80 zł lub 286 zł
 • w gospodarstwie 2-3-osobowym:                343,20 zł lub 429 zł
 • w gospodarstwie 4-5-osobowym:                486,20 zł lub 607,75 zł
 • w gospodarstwie co najmniej 6-osobowym: 657,80 zł lub 822,25 zł

Wyższa z dwóch podanych kwot może zostać przyznana w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dla kogo dodatek?

Dodatek osłonowy przysługuje mieszkańcom Gminy Żnin:

 • Osobom z obywatelstwem polskim, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają na jej terytorium
 • Cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają na jej terytorium - na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dodatek można otrzymać, jeżeli dochód w 2022 r. nie przekracza:

 • w gospodarstwie jednoosobowym - kwoty 2100 zł netto miesięcznie;
 • w gospodarstwie wieloosobowym - kwoty 1500 zł netto miesięcznie.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji będzie umniejszony o tyle, o ile dane gospodarstwo go przekracza. Ale jeśli po zastosowaniu tej zasady wysokość dodatku byłaby niższa niż 20 zł - nie będzie on wypłacany.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: 789-869-121 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - plik PDF rozmiar 284.66 KB.

Rozmiar czcionki:

Diagnoza Zagrożeń Społecznych dla Gminy Żnin

 

Plakat A4 Diagnozy

 

Rozmiar czcionki:

INFORMACJA - DODATEK OSŁONOWY 2024r.

 

Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia publicznego pod nazwą "ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.6.zo.2023.pdf (PDF, 391KB)
Formularz ofertowy MOPS.271.6.zo.2023.pdf (PDF, 450KB)

 

Rozmiar czcionki:

Bożonarodzeniowe stroiki

 

W dniu 11 grudnia br. grupa dzieci i rodziców, podopiecznych tutejszego Ośrodka z pomocą asystentów rodziny przygotowała bożonarodzeniowe stroiki i ozdoby do swoich domów.

 • image001
 • image0022
 • image0033
 • image004

Rozmiar czcionki:

STOP PRZEMOCY

 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaczyna się co roku 25 listopada(Dzień przeciw przemocy wobec Kobiet) a kończy 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka).

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej dla wszystkich osób zainteresowanych: zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy jak również świadków przemocy zapraszamy do zapoznania się z ofertą wparcia specjalistycznego realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

STOP_PRZEMOCY_ulotka_2023.jpg

Rozmiar czcionki:

Zyczenia DPS 2023 

Rozmiar czcionki:

logo_gora.jpg

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS - PODPROGRAM 2023.

     W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żninie informuję,  że prowadzona będzie dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.   
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności proszone są o zgłaszanie się, od dnia 08.11.2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2023 obejmuje:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • dżem truskawkowy 1,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 0,96 kg
 • groszek z marchewką 1,6 kg

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny świderki 2,5 kg,
 • mąka pszenna 4 kg,
 • kasza jęczmienna 1,5 kg,
 • płatki owsiane 1 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg
 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4 kg

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 6 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg

4. Artykuły mięsne:

 • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
 • szynka drobiowa 1,2 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • szprot w oleju 0,68 kg

5. Cukier:

 •  cukier biały 4 kg

6. Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4 l

7. Dania gotowe:

 • fasolka po bretońsku 1,5 kg

 

Środki towarzyszące

     Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących  zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących. Przez działanie w ramach środków towarzyszących w Programie rozumie się działanie wykraczające poza dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przyczynienie się do wyeliminowania ubóstwa, takie jak kierowanie osób do służb świadczących usługi społeczne i zdrowotne, w tym wsparcie psychologiczne, lub świadczenie takich usług, udzielanie stosownych informacji na temat usług publicznych lub udzielanie porad dotyczących gospodarowania budżetem domowymi inne.

Rozmiar czcionki:

Sprawozdanie końcowe POPŻ Podprogram 2021 Plus

asd

Sprawozdanie końcowe z realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus.


W ramach umowy zawartej z Kujawsko Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy tutejszy Ośrodek w okresie prowadzonej dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus otrzymał 15823,2 kg żywności w skład której wchodziły: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy.  Łączna wartość artykułów spożywczych wyniosła 102.101,69 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 997 osób. Przy współpracy z ww. Komitetem  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie  realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących prowadził również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Przeprowadzono warsztaty z edukacji ekonomicznej pn. „Bądź mądry przed szkodą. Jak się nie zadłużyć?!” oraz warsztaty z obszaru przeciwdziałania marnowaniu żywności pn. ”Dbaj o żywność, nie marnuj jej!”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 276 osób. Ponadto osoby odbierające żywność otrzymały materiały edukacyjne  pt. „Racjonalne gospodarowanie budżetem”.

Rozmiar czcionki:

Podziel się rowerem

 

W dniu 12 października 2023 nauczyciele zawodu i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie, zaangażowani w cykliczną Akcję „Podziel się rowerem”, przekazali do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie  8 rowerów, które w dniu bezpośrednio trafiły do osób potrzebujących. To już trzeci raz społeczność warsztatów przekazała do tutejszego Ośrodka sprzęt, który znalazł nowych użytkowników i właścicieli chcących korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Przedsięwzięcie niewątpliwie wskazuje na wrażliwość nauczycieli, jak również młodego, uczącego się  pokolenia na kwestie społeczne, którym wspólnie staramy się wyjść naprzeciw.

Serdecznie Dziękujemy! 

 

 • rower_2023_2

Rozmiar czcionki:

Międzynarodowy dzień mediacji - 19 października 2023

 

MEDIACJE_2023_mm.jpg

 

Dodatkowych informacji można uzyskać:

Ulotka - plik PDF rozmiar 1.65 MB

 

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – umowa zlecenie

1. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • termin świadczenia usług 09.2023r.-12.2023r.
 • forma świadczenia usługi : umowa zlecenie,
 • miejsce świadczenia usługi – praca na terenie Miasta i Gminy Żnin (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej).

2. Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

4. Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • nieposzlakowana opinia.

5. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe;
 • w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja  o niefigurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 – lecia 36, 88- 400 Żnin osobiście lub przesłać pocztą.
 • Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

                                                                                                               
Dyrektor MOPS w Żninie
Łukasz Piotrowski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 104.09kb

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Osoby uprawnione od 1 września 2023 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Gminy Żnin,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego (600 zł).

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szkół wyższych i licencjackich. 

 

Uchwała Nr XII_127_2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 06 września 2019 r, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 1,00 MB.
Uchwała nr XXXIV_400_2017 Rady Miejkiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin - plik PDF rozmiar 1,95 MB.
Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r - plik PDF rozmiar 477 kb.
Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r - plik PDF rozmiar 499 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

popz 2021

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus, będą wydawane w dniach:

 

od 20 do 21 lipca 2023 r.
w godz. od 8:00 do 15:00
w magazynie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Mickiewicza 22; 88-400 Żnin

 

Dnia 20 lipca 2023 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,

Dnia 21 lipca 2023 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

W miesiącu lipcu  wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • mleko UHT,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy

 WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie Uoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Kancelarii Radcy Prawnego

 

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek)

Kancelaria Radcy Prawnego

będzie czynna w godzinach 11:00-12:30

 

Rozmiar czcionki:

Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa

LGD_plakat.jpg

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa informuje, że ruszył nabór do projektu pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób do 31.10.2023r.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa będzie realizowana w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.

W ramach pierwszego zakresu powstanie 6 Centrów Aktywności Lokalnej (w każdej gminie po 1 centrum), które będą realizowały zajęcia w zakresie realizacji warsztatów mających na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi i rozwój lokalny. Na warsztatach uczestnicy będą zdobywać doświadczenie związane z możliwościami podniesienia umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi, metod i źródeł do organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń dla lokalnej społeczności tj. możliwości i zalety płynących z tworzenia prężnego działania w zakresie sektora pozarządowego, możliwości i źródeł poszukiwania środków finansowych na realizację zadań dla mieszkańców. Część zajęć będzie praktyczna i będzie polegała na wypełnianiu wniosków o pozyskanie takich środków. Do Centrów Aktywności Lokalnej szukamy 90 chętnych osób.

W ramach zakresu Animacja społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń z terenu LGD zostanie przeprowadzony panel zajęć sportowych. Nie zabraknie również promowania zdrowego stylu życia oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców poprzez realizację wydarzeń, podczas których prowadzone będą działania uświadamiające i profilaktyczne związane z zasadami zdrowego odżywiania, roli aktywności fizycznej. Do Animacji społeczności lokalnej szukamy 60 osób chętnych.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.lgd-paluki.pl. Dokumenty można składać bezpośrednio w biurze projektu, pocztą tradycyjną i podczas spotkań rekrutacyjnych.

Głównym kryterium rekrutacji jest zamieszkanie na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Drugim kryterium rekrutacji jest wiek powyżej 15 r. ż. W przypadku dzieci należy złożyć oświadczenie opiekuna prawnego. Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR.

Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do siedziby biura LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie, do kontaktu telefonicznego 609 996 155 lub wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie uprzejmie informuje,  że w dniu 15 maja 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 PLUS w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410,00 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021 PLUS, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie czynny w godzinach 7:30-12:00

Rozmiar czcionki:

Podziel się rowerem

 

W dniu 9 marca 2023 Pan Paweł Kwaśniewski w imieniu wszystkich zaangażowanych w cykliczną Akcję „Podziel się rowerem”, przekazał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 9 rowerów, które w dniu 17 marca bezpośrednio trafiły do osób potrzebujących. To kolejny już raz pracownicy i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie przekazali do tutejszego Ośrodka rowery, które znalazły nowych użytkowników chcących korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Dzięki akcji wspólne wspomagamy osoby i rodziny, których sytuacja nie pozwala na zabezpieczenie wszystkich potrzeb socjalno – bytowych.

Serdecznie Dziękujemy! 

 

 • rower_2023_2

Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

plakat_AOON_2023.jpg

Gmina Żnin przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 otrzymując dofinansowanie z państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnościowy w wysokości 847 868,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 847 868,00

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znaczynym stopniu niepełnosprawności
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej.

Celem usług asystencji osobistej jest :

 • dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
 • zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych

           w formie wolontariatu;

 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W związku z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Rozmiar czcionki:

UWAGA JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

 

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, ze w ramach „ Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.

20.02.2023r. do 24.02.2023r. pełnione będą dyżury prokuratora.

 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00- 15:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Spokojnej 24.

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https/bip.ms.gov.pl/pl/działalność/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/;

Rozmiar czcionki:

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r. wynosił 0%.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 • wnioskodawcą może być osoba, która jest tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

 

Jak otrzymać dodatek do gazu:

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej budynek A (wejście od strony podwórza) urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. w Żninie obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie budynek A (wejście od strony podwórza), pok. nr 1 - w  godzinach pracy MOPS-u. tel. kontaktowy: 789-869-094
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

 

§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn.zm.)

 

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT - plik PDF rozmiar 485 kb.

Rozmiar czcionki:

Informacja - dodatek węglowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że wypłata przyznanych dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie – informacja o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 19 stycznia 2023 r. będzie wydawał 

 

Informacje o spełnieniu warunków uprawniających do preferencyjnego zakupu paliwa stałego

 

Mieszkańcy Gminy Żnin zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1. 

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne do pobrania:

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.
 2. Pobierając plik: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - pobierz plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żnin można otrzymać:

 1. Dzwoniąc na nr telefonu: 789 869 094
 2. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie (w godzinach od 7.30-15.30)

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

STYCZEŃ 2023 r.


 

13.01.2023 r. - zasiłek stały przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie


13.01.2023 r. - Fundusz Alimentacyjny przelewy na konta bankowe


16.01.2023 r. - zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie


20.01.2023 r. - Świadczenia rodzinne przelewy na konta bankowe


23.01.2023 r. - Świadczenia rodzinne wypłata w kasie


26.01.2023 r. - zasiłek celowy, zasiłek okresowy i zasiłek celowy w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" przelewy na konta bankowe i wypłata w kasie

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

znaki strona www3

Cyfrowe Kluby Seniora

 logo cks3

Gmina  Żnin przystąpiła do konkursu "Cyfrowe Kluby Seniora‘’ ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje Beneficjentowi dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, zwanego dalej „Projektem”. Konkurs skierowany był do placówek typu ,,Senior+”, w tym Dzienne Domy, "Senior +” i Kluby ,,Senior +”, którego celem jest doposażenie placówek w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, za którą zostało zakupionych 5 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Laptopy zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu „Senior+” w Żninie dnia 9 stycznia 2023 roku.

Technologie cyfrowe pomagają w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach. Dlatego tak ważne jest edukowanie seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz w zakresie poznawana nowych możliwości, a także nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, aby wykorzystywać go do rozwiązania problemów i poprawić funkcjonowanie w obecnym świecie. Ponadto niezwykle ważne jest edukowanie seniorów w zakresie poznawania zagrożeń i cyberbezpieczeństwa każdego użytkownika.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

 "Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji"

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.”

Rozmiar czcionki:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.  

Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

       Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021 Plus, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych            w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 04.01.2023 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

- powidła śliwkowe 0,3 kg,

- makaron jajeczny 2 kg,

- mleko UHT 2 l,

- szynka wieprzowa mielona 0,9 kg,

- cukier biały 2 kg,

- olej rzepakowy 2 l.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 Plus do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Rozmiar czcionki:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus Środki towarzyszące

asd

 

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

- włączenia osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);

- udzielenia pomocy towarzyszącej niezbędnej do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych),

- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Klauzula informacyjna - plik PDF rozmiar 134 kb.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej.

1. Asystentem mogą zostać osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

3. Dodatkowe wymagania:

 • dyspozycyjność;
 • umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • nieposzlakowana opinia.

4. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe;
 • w przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja  o niefigurowaniu w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
 • podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30 - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły i będzie trwała do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
                                                                                                               
Dyrektor MOPS w Żninie
Łukasz Piotrowski
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 104.09kb

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Opublikowano: 02 styczeń 2023

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem usług asystencji osobistej jest:

 • dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
 • zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Skorzystać z usług asystencji osobistej mogą następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30 32 910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30.

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  edycja 2023 - plik PDF rozmiar 604.85 kb
  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 104.09 kb- plik PDF rozmiar 696.85 kb
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 558.27 kb kb
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - plik PDF rozmiar 439.53 kb

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.13.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 1364 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.13.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 81 kb.

Rozmiar czcionki:

Dodatek elektrczyny

1460x616 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 1 grudnia br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną:

 1. pompa ciepła,
 2. ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

 

Żródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 1 lutego 2023 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 353 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku elektrycznego - pobierz plik PDF rozmiar 109 kb

 

Instruktaż Jak wypełnić_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe - pobierz plik PDF rozmiar 173 kb

Rozmiar czcionki:

Sprawozdanie końcowe POPŻ Podprogram 2021

asd

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.


W ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej MOPS w okresie prowadzonej dystrybucji w Podprogramie 2021 otrzymał 34036,8 kg żywności w skład której wchodziły: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy o łącznej wartości 191.374,24 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1307 osób. Tutejszy Ośrodek realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących prowadził również  działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Przeprowadzono warsztaty z edukacji ekonomicznej pn. „Sprawdzone metody na budżet domowy” oraz warsztaty z obszaru przeciwdziałania marnowaniu żywności pn. „Nie marnuj żywności - to są twoje pieniądze”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 294 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadzi dla osób objętych programem działania w ramach środków towarzyszących. Ponadto osoby odbierające żywność otrzymały materiały edukacyjne  – „Zdrowe odżywianie w dobie pandemii”.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia w formie noclegowni dla osób bezdomnych"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 177 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 628 kb.

Wzór umowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 480 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 218 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia..."

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 819 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 417 kb.

Wzór umowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 279 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 261 kb.

Rozmiar czcionki:

Akcja "Podziel się rowerem"

 

Pracownicy i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie sukcesywnie przywracają sprawność techniczną rowerom otrzymanym od darczyńców. Następnie przekazują je nowym właścicielom chcącym korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Akcja cieszy się dużym powodzeniem i jeszcze większym zadowoleniem u kolejnych użytkowników naprawionych jednośladów.

W dniu 08.11.2022 r. Pan Krystian Adamczyk - kierownik Warsztatów szkolnych, w imieniu wszystkich zaangażowanych w cykliczną już Akcję „Podziel się rowerem”, przekazał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 6 rowerów, które bezpośrednio trafią do osób potrzebujących.

 

Serdecznie Dziękujemy!

 • rower_1b
 • rower_2023
 • rower_2b
 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie – informacja o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Żnin informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Żnin zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego, w dniach od 7.11.2022 do 10.11.2022 r. mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1. Wyznaczony termin podany został w celu wstępnej weryfikacji liczby osób zainteresowanych.

 

Wzór wraz z załącznikami dostępne do pobrania:

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36, budynek A, pokój nr 1, w godzinach urzędowania.
 2. Pobierając plik: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - pobierz plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

 

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego na terenie Gminy Żnin można otrzymać:

 1. Dzwoniąc na nr telefonu: 789 869 094
 2. Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie (w godzinach od 7.30-15.30)

Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy Gminy Żnin !

 

Wasze wnioski o dodatek węglowy oraz wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wprowadzamy na bieżąco do systemu, aby nie było opóźnień w wypłatach – stojących po naszej stronie.

Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków złożyliśmy bezzwłocznie i czekamy.

 

Po otrzymaniu środków finansowych, natychmiast przystąpimy do wypłat.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. (52) 30 32 910

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 •     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 •     osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 •     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD i GRUDZIEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 
 • 21.11.2022 r.
 • 20.12.2022 r.

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 22.11.2022 r.
 • 21.12.2022 r.

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 26 września br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy.

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter), w godzinach pracy Ośrodka
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 369 kb.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - pobierz plik PDF rozmiar 107 kb

 

 

Wskazówki_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_dla_gospodarstw_domowych - pobierz plik PDF rozmiar 185 kb

 

Rozmiar czcionki:

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

 

Apel do mieszkańców Gminy Żnin

Rozmiar czcionki:

Mieszkańcy Gminy Żnin !

 

Wasze wnioski o dodatek węglowy wprowadzamy na bieżąco do systemu, aby nie było opóźnień w wypłatach – stojących po naszej stronie.

Zapotrzebowanie na wypłatę dodatków złożyliśmy bezzwłocznie i czekamy.

Po otrzymaniu środków finansowych, natychmiast przystąpimy do wypłat.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. (52) 30 32 910

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 26 do 28 września 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 26 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 27 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 28 września 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu wrześniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- cukier biały
- olej rzepakowy
- makaron jajeczny
- filet z makreli w oleju

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 WRZESIEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 
 • 23.09.2022 r.

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 26.09.2022 r.

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Niebieska przystań

 

 Ulotka promocyjna - plik PNG rozmiar 384 kb

Rozmiar czcionki:

Od dziś, 18 sierpnia, można składać wnioski o dodatek węglowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od 18 sierpnia br. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP
 • tradycyjnie (papierowo) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 Budynek A (parter), w godzinach pracy ośrodka.

 

Do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 344 kb.

 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dodatku węglowego - plik PDF rozmiar 106 kb

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 20 do 22 lipca 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 20 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 21 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 22 lipca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lipcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- Powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- makaron jajeczny
- mleko UHT

WAŻNE!

Zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Osoby które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przystąpił  do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej. Program  jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość zadania realizowanego przez Gminę Żnin wynosi 37.800,00 zł i jest całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na terenie gminy Żnin świadczeniem usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, zostanie objętych 10 osób.                                                                                                

Cel  Programu:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków  rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość  uzyskania czasowej pomocy  w formie usługi opieki  wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

 • w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody - Leśny Dom Seniora Piastowo 13a, 88-410 Gąsawa.
 • lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
 • limit  usług opieki  wytchnieniowej  świadczonej  w ramach pobytu całodobowego finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż  14 dni w roku.
 • w pierwszej kolejności uwzględnione zostaną wnioski osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność  sprzężoną ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i wymagają wysokiego poziomu wsparcia i jest dokonywana na podstawie danych zawartych w karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych  kryteriów oceny - Skali FIM.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za zrealizowaną usługę w ramach programu.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gminy Żnin, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają i dostarczają do MOPS w Żninie niżej wymienione dokumenty:

 1. karta zgłoszenia  do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022,
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 3. oświadczenie  opiekuna  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 4. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu),
 5. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 4 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 piętro II pokój nr 14 w godzinach urzędowania Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub
- drogą elektroniczną na platformie ePUAP: mops-znin/SkrytkaESP

Dodatkowych informacji o możliwości otrzymania wsparcia w ramach programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska pod nr 789 869 116 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie Opieka Wytchnieniowa (zał. nr 1) - plik PDF rozmiar 128 kb.

 

 

 RODO do programu OW (zał. nr 2) - plik PDF rozmiar 147 kb.

 

 

RODO do programu OW(zał. nr 3) - plik PDF rozmiar 180 kb.

 

 

Karta pomiaru (zał nr 4) - plik PDF rozmiar 221 kb.

 

 

Karta zgłoszenia do programu OW - plik PDF rozmiar 166 kb.

 

 

Karta rozliczenia - plik PDF rozmiar 151 kb.

 

 

 Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 331 kb.

Rozmiar czcionki:

PLAKAT ŻNIN FB

Rozmiar czcionki:

Informacja dotycząca funkcjonowania Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy,

że w piątek 17 czerwca 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie nieczynny

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA DODATKÓW OSŁONOWYCH

 

W KASIE MOPS

DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W STYCZNIU 2022 ROKU

II RATA

 

26 MAJA 2022 R.

LITERY  A – M

 

27 MAJA 2022 R.

LITERY  N - Ż

Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2022 rok

plakat OPIEKA 75 2022 

 

Gmina  Żnin ze środków  budżetu państwa  w ramach Programu "Opieka 75+" na 2022 rok otrzymała dotację celową  w wysokości 333 600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia  usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu "Opieka 75+" w roku 2022.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 roku wynosi - 667 200,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych  w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku , przy czym  wydatki kwalifikowane dotyczą :

 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone  w ramach  programu  i będą kontynuowane  w roku 2022,
 • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym  w roku 2022 te usługi nie były świadczone,
 • dofinansowania do zwiększenia  liczby  godzin usług opiekuńczych  dla osób  w wieku 75 lat i więcej. 

 

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 będą wydawane w dniach:


od 24 do 26 maja 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 24 maja 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Dnia 25 maja 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

Dnia 26 maja 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

W miesiącu maju wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- mleko
- makaron jajeczny
- filet z makreli w oleju

WAŻNE!


W związku z panującą pandemią Covid-19 zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MAJ 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 20.05.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.05.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 24.05.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

ZUS dla obywateli Ukrainy

 

Szanowni Państwo,

w sobotę, 26 marca br., w godzinach 9:00 – 15:00 Inspektorat ZUS w Żninie organizuje akcję Weekend dla Ukrainy.

Tego dnia jednostka ZUS w Żninie będzie otwarta dla obywateli Ukrainy.

 

Wszelkie najważniesze informacje ZUS dla Ukraińców dostępne TUTAJ

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę w języku Ukraińskim opisującą organizowaną akcję - plik PDF rozmiar 0,723 MB.

 

 

Rozmiar czcionki:

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przyjmie

nieodpłatnie pralkę automatyczną

celem przekazania dla uchodźców wojennych z Ukrainy

 

Więcej informacji udzieli: Marta Świtkowska tel. 789 869 105

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MARZEC 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 21.03.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 22.03.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 23.03.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Uwaga - zmiana telefonii MOPS w Żninie

 

mops logo

 

Informujemy, że od 10.03.2022 r. (czwartek) zaszły zmiany w telefonii

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Szczegółowy rozkład bezpośrednikch numerów znajduje się na stronie www.bip.mops-znin.pl

w zakładce Telefony kontaktowe.

 

Link do strony www.bip.mops-znin.pl

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Żnin

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pilnie poszukuje artykułów higienicznych i czystości dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się na terenie Gminy Żnin.

 

Lista produktów i środków:

 • kosmetyki dla niemowląt
 • suszarki do prania
 • szczoteczki do zębów
 • pasty do zębów
 • czajniki elektryczne
 • ręczniki kąpielowe duże i małe
 • ręczniki do naczyń
 • papier toaletowy
 • ręczniki jednorazowe
 • wiadra i mopy
 • miotły i szufelki
 • ścierki z mikrofibry lub frotte
 • gąbki kąpielowe
 • gąbki zmywaki do naczyń
 • płyny do mycia naczyń
 • płyny do mycia podłóg
 • rękawice jednorazowe
 • płyny do mycia łazienek
 • płyny do mycia szyb
 • żele do mycia w-c
 • worki na śmieci
 • proszki do prania
 • płyny do prania
 • płyny do płukania
 • mydło z dozownikiem i uzupełniające
 • garnki
 • plastikowe miseczki, talerzyki i kubki dla dzieci
 • żelazka
 • wanienki do kąpieli dzieci

 

Zbiórka artykułów prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36 – II piętro p. 16

 

Więcej informacji można uzyskać:

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Jolanta Reiter

tel. 789 869 103

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że wpłaty na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Żnin można uiszczać na rachunek bankowy:

 

Fundacja „Dar Serca” w Żninie

 

36 8181 0000 0007 0540 2000 0012

 

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie

z dopiskiem: "Pomoc dla Ukrainy"

 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie dla uchodźców z Ukrainy

asd

 

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Informuję, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021, postanowieniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2022 roku, wydawane będą również dla cudzoziemców, którzy przekroczyli granice Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.

Osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36 w celu wydania skierowania kwalifikującego sytuacji do otrzymywania powyższej pomocy.

Rozmiar czcionki:

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Niezbędne informacje na temat zasad legalizacji pobytu w Polsce znajdują się na stronie kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego link TUTAJ.

Pomoc prawna w języku ukraińskim

 • Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński:
  Tel. 792 588 810 lub 667467150
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fundacja EMIC www.emic.com.pl
  Tel. 507412653 w godz. 8-16
  Tel. 506681307 w godz. 15-21
 • 52 58 58 822

Pomoc psychologiczna dorośli i dzieci

 • Marta Zawadzka: 513 564 164
 • Iryna: 575 049 198
 • Dmytro: 575 049 931

Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
+48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski)
 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl

Dane kontaktowe do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej pozostających w gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy:
Adw. Michał Bukowiński – tel. 608 553 337; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Katarzyna Kulik-Frasz – tel. 609 768 739, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Aleksander Domek – rel. 794 326 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Zofia Bittner-Wirwicka – tel. 668 300 037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Ewa Czerska – tel. 604 181 020, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ada. Izabela Kosierb – tel. 692 934 321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Paweł Szatkowki – tel. 509 199 613, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Alicja Jarzemska – tel. 601 643 331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Jarosław Wyrębski - tel. 605 268 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adw. Karolina Wilamowska – tel. 796 982 421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Допомога громадянам України

Необхідна інформація про умови легалізації перебування в Польщі знаходиться на інтернет-сторінці Куявсько-Поморського Воєводського Управління/ ТУТ.ТУТ 

Юридична допомога на українській та польській мовах:

Куявсько-Поморський Український Дім:

+ 48 792 588 810 – цілодобова, гаряча інфолінія  

+ 48 667 467 150 – головний координатор в обсязі надання проживання, транспортування та харчування

+48 792 588 821 – надання гуманітарної допомоги

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,www.kpdu.plwww.lenexpo.pp.ua 

Фонд «EMIC» 

www.emic.com.pl

+48 507412653, 8.00 – 16.00 год.

+48 506681307, 15.00 – 21.00 год.

Почесний Консул України м.Бидгощ Кжиштоф Сікора

вул. Гарбари, 2, 85-229, м.Бидгощ

+ 48 52 567 07 86 (українська та польська мова)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl 

На інтернет-сторінці систематично буде опубліковуватися  інформація в обсязі нових можливостей допомоги.

Дуже дякуємо Вам за будь-яку за підтримку!

Психологічна допомога для дітей та дорослих

Maртa Зaвaдська: +48 513 564 164

Iрина: + 48 575 049 198

Дмитро: +48 575 049 931

Кoнтaктні дані aдвoкaтів з Oкружної Адвокатської Рaди, які  знаходяться в розпорядженні в обсязі надання безкоштовної юридичної допомоги громадянам України:

Aдвокат Miхaл Букoвiнський: + 48 608 553 337; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Кaтaжинa Kулiк – Фрaш: +48 609 768 739, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Алєксандр Дoмeк: +48 794 326 888, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Зoфія Бiттнер – Вірвіцька: +48 668 300 037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Eвa Чeрська: +48 604 181 020, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Iзaбeлa Koсєрб: +48 692 934 321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Пaвeл Шaткoвський: +48 509 199 613, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Aлiц’я Яжемська: +48 601 643 331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Ярослав Вирембський: +48 605 268 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aдвокат Kaрoлiнa Вiлямовська: +48 796 982 421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 01 do 03 marca 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dnia 01 marca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Dnia 02 marca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

Dnia 03 marca 2022 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu marcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa

WAŻNE!


W związku z panującą pandemią Covid-19 zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Loga KA kolor

 

"Klub Aktywnych"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt partnerski z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach pn. „Klub Aktywnych”.

Rozpoczynamy rekrutację, która obejmuje 53 mieszkańców Gminy Żnin w tym 34 kobiety i 19 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

1

Załączniki:

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę opisującą Projekt pn. "Klub Aktywnych" - plik PDF rozmiar 0,10 MB.

Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

plakat_AOON_2022.jpg

Źródłem finansowania Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 rok.

Gmina Żnin ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Solidarnoścowy w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 903 526,20 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 903 526,20 zł.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2 )osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LUTY 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 18.02.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 21.02.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 22.02.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 STYCZEŃ 2022 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 • 21.01.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 24.01.2022 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 • 25.01.2022 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie lub umowy o pracę na świadczenie usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae,
 • Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacje,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie minimum 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystencji osobistej dla osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30 - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły i będzie trwała do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. O zawarciu umowy zlecenia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie założonych kryteriów.

Aplikacje, które nie spełnią warunków formalnych można odebrać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nieodebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-910 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor MOPS w Żninie

Maria Bursztyńska

 Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 105 kb.

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Rozmiar czcionki:

Punkt Pomocy Okresowej

akcjam 287x300 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, rozumiejąc potrzebę realnej aktywności w temacie ubóstwa menstruacyjnego, działa wspólnie z Fundacją Akcja Menstruacja.

Z początkiem roku 2022, na terenie siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża, przy ul. Aliantów 10,
dzięki pomocy i w partnerstwie z Fundacją umieściliśmy ogólnodostęny punkt z produktami menstruacyjnymi, tj. szafeczkę z darmowymi środkami higienicznymi dla potrzebujących dziewczynek czy kobiet.

Szafka umieszczona w przestrzeni publicznej pozwala, każdej potrzebującej osobie, anonimowo i bezpłatnie zaopatrzyć się w niezbędne produkty higieniczne. Subtelna lokalizacja skrzyneczki umożliwia dyskretne korzystanie z jej zawartości. Zapewniamy, że punkt, dzięki pomocy Fundacji, będzie na bieżąco zaopatrywany.

Aby uzyskać więcej informacji o Fundacji Akcja Menstruacja odsyłamy Państwa do śledzenia wątku w mediach społecznościowych:

fb.com/akcjamenstruacja

 

Kliknij tutaj, aby pobrać plakat promocyjny - plik PDF rozmiar 0,19 MB.

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2 

Nabór uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym albo
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystencji osobistej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30-32-912 lub (52) 30-32-928 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

 

Do pobrania poniżej wymagane dokumenty:

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Kartę zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,24 MB.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,20 MB.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Klauzula informacyjna w ramach Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,24 MB.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu AOON - edycja 2022 - plik PDF rozmiar 0,17 MB.

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM  
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) uprzejmie informuję, że w dniu 13 grudnia 2021 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej zgodnie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W wytycznych z dnia 11 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Pkt. 11: kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej otrzymuje brzmienie: „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa od dnia 01 stycznia 2022 r. przysługiwać będzie, jeśli dochód nie przekroczy:

 • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 320,00 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Niniejsze zmiany stosuje się od 1 stycznia 2022 r.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

Informacja o zamknięciu Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy,

że w piątek 31 grudnia 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie nieczynny.

Rozmiar czcionki:

logo projekt

Zakończenie projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”

 

We wtorek 28 grudnia 2021 roku,odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego, mieszczącego się w zaadaptowanej oficynie budynku przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Robert Luchowski, Zastępca Burmistrza Halina Rosiak-Kozłowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Bursztyńska, Główny Księgowy MOPS Magdalena Gaczkowska-Książkiewicz.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Żnin poprzez zniesienie ograniczeń infrastrukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaadaptowanie oficyny budynku  przy ul. 700-lecie nr 36 w Żninie i przeznaczenie go na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.
Szczegółowe cele w zakresie produktu obejmują:

 1. Pozyskanie przez Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Żninie nowych  pomieszczeń o  powierzchni  137,66 m2. Pomieszczenia będą przeznaczone na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Punktu Konsultacyjnego, w szczególności otwarcie dodatkowych pomieszczeń na terapie indywidualne i rodzinne oraz biuro  asystentów rodziny.  Adaptacja nowych pomieszczeń  rozwiąże  problemy lokalowe tutejszego Ośrodka  podnosząc standard obsługi świadczeniobiorców oraz komfort pracy pracowników.
 2. Rozbudowa części wejściowej do zaadoptowanej części budynku w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie podłoża podwórka do oficyny, co ułatwi dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
 3. Remont dachu, elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz docieplenie pozostałych ścian, co zapewni efektywność cieplną budynku

 

Prezentacja z otwarcia PIK i PK- plik PDF rozmiar 3,57 MB. 

Rozmiar czcionki:

logo projekt

Zakończenie projektu „Adaptacja pomieszczeń budynku mieszkalnego na Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny”

 

We wtorek 28 grudnia 2021 roku,odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego, mieszczącego się w zaadaptowanej oficynie budynku przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Robert Luchowski, Zastępca Burmistrza Halina Rosiak-Kozłowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Bursztyńska, Główny Księgowy MOPS Magdalena Gaczkowska-Książkiewicz.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Żnin poprzez zniesienie ograniczeń infrastrukturalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaadaptowanie oficyny budynku  przy ul. 700-lecie nr 36 w Żninie i przeznaczenie go na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.
Szczegółowe cele w zakresie produktu obejmują:

 1. Pozyskanie przez Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Żninie nowych  pomieszczeń o  powierzchni  137,66 m2. Pomieszczenia będą przeznaczone na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Punktu Konsultacyjnego, w szczególności otwarcie dodatkowych pomieszczeń na terapie indywidualne i rodzinne oraz biuro  asystentów rodziny.  Adaptacja nowych pomieszczeń  rozwiąże  problemy lokalowe tutejszego Ośrodka  podnosząc standard obsługi świadczeniobiorców oraz komfort pracy pracowników.
 2. Rozbudowa części wejściowej do zaadoptowanej części budynku w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie podłoża podwórka do oficyny, co ułatwi dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.
 3. Remont dachu, elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz docieplenie pozostałych ścian, co zapewni efektywność cieplną budynku

 

Prezentacja z otwarcia PIK i PK- plik PDF rozmiar 3,57 MB. 

Rozmiar czcionki:

Informacja o zamknięciu Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy,

że w piątek 24 grudnia 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie nieczynny*.

 

 

*dzień wolny od pracy za 25 grudnia 2021 r. (święto przypadające w sobotę) zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 GRUDZIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 20.12.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 21.12.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 22.12.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM  
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.   
Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej  korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł (netto) w przypadku rodziny.

Osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie  od dnia 25.11.2021 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe
- groszek z marchewką 3,20 kg,,
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
- powidła śliwkowe 1,50 kg,

2) Artykuły skrobiowe
- makaron jajeczny 4,5 kg,
- kasza jęczmienna 1 kg,

3) Artykuły mleczne
- mleko UHT 5 l,

4) Artykuły mięsne
- szynka drobiowa  1,80 kg,
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
- filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5) Cukier
- cukier biały 4 kg,

Osoby najbardziej potrzebujące  mogą składać skargi dotyczące  sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.


Środki towarzyszące

1. Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:
 - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych),
- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

 


Klauzula informacyjna - plik PDF rozmiar 678 kb.

 


Zaświadczenie o wynagrodzeniu - plik PDF rozmiar 52 kb.

Rozmiar czcionki:

Życzenia dps 2021 1

Rozmiar czcionki:

życzenia 2021

Rozmiar czcionki:

Podziękowanie 18.11.2021

Rozmiar czcionki:

Podziekowanie festyn rodz

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.11.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.11.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 24.11.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

1

Rozmiar czcionki:

Międzynarodowy Dzień Mediacji

 

Plakat tydzien mediacji 2021

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 PAŹDZIERNIK 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.10.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
   
 • 22.10.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 25.10.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Zmiana godzin funkcjonowania MOPS w Żninie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuję,

że z przyczyn technicznych związanymi z pracami remontowymi

Ośrodek w dniu dzisiejszym tj. 30.09.2021 r.

czynny będzie do godziny 14:30.

Rozmiar czcionki:

logo 4

 

Przekazanie samochodu

24 września 2021 r. dotarł do nas zakupiony przez Gminę Żnin i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” grantowego obejmującego wdrażanie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, specjalistyczny 9 – osobowy pojazd marki FORD Transit M1 Kombi, rok produkcji 2021. Pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim, wyposażony w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2, fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu oraz przestrzeń pasażerską o wysokości min. 160 cm. Wyposażony jest również w atestowaną windę załadowczą o udźwigu 400 kg sterowana pilotem, drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z wysuwanym podświetlanym podestem. Dzięki zakupionemu samochodowi wiek, niepełnosprawność czy ograniczona mobilność nie staną na przeszkodzie aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kulturalnym, nie ograniczą też dostępu do placówek zdrowotnych czy urzędów.

Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa ta obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwolą na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Żnin” realizowany w ramach umowy Nr 047/UDTD/I/2020/00005 o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

logo 3

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 WRZESIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.09.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.09.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 24.09.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie na świadczenie usług wsparcia psychologicznego

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie poszukuje kandydata

do świadczenia usługi wsparcia psychologicznego dla klientów Ośrodka, w tym dla dzieci.

 

Miejsce pracy: siedziba MOPS w Żninie oraz w razie konieczności praca w miejscu zamieszkania klienta.

 

Rodzaj umowy: umowa - zlecenie.

 

Wymiar czasu pracy: 5 godzin tygodniowo.

 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 2 letni staż pracy.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 29 do 30 lipca 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 29 lipca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N

 

Dnia 30 lipca 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W wymienionym terminie wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła
- mus jabłkowy
- kawa zbożowa
- herbatniki maślane
- szynka drobiowa
- pasztet drobiowy
- filet z makreli

 


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 SIERPIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 23.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 24.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 25.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LIPIEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 22.07.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 23.07.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 26.07.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Wznowienie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

komunikat porady prawne

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 CZERWIEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.06.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 22.06.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 23.06.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MAJ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 21.05.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
 • 24.05.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 25.05.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 25 do 27 maja 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 25 maja 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 26 maja 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 27 maja 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu maju wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- powidła śliwkowe
- fasolka po bretońsku
- szynka drobiowa
- płatki owsiane
- herbatniki maślane
- filet z makreli w oleju


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.