Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ


SIERPIEŃ 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

20.08.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

22.08.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

21.08.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

23.08.2019 r.

Rozmiar czcionki:

Informacja

powstanie warszawskie  2019

Rozmiar czcionki:

Dofinansowane szkolenia językowe

 

Informacja o projekcie - plik PDF rozmiar 384 kb.

Ulotka promocyjna - plik PDF rozmiar 302 kb.

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

 

Projekt "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi"

 

W ramach realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie projektu pn. „Aktywni- Kompetentni- Szczęśliwi” odbyły się kolejne wcześniej zaplanowane działania. W miesiącu maju wszyscy uczestnicy zakończyli udział w treningu podnoszenia kompetencji życiowych, którego celem było podniesienie wśród uczestników skuteczności radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia oraz doprowadzenie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. W miesiącu czerwcu 10 uczestników odbyło szkolenie edukacyjne dla osób doznających lub zagrożonych przemocą. Dodatkowo wszyscy uczestnicy w dalszym ciągu korzystają z Indywidualnego poradnictwa psychologicznego polegającego m.in. na wzmocnieniu motywacji i umiejętności rozwiązywania swoich problemów życia codziennego, dokonywanych przez uczestników zmian, jak również poszukiwaniu sposobów przezwyciężania trudności. W dniu 15 lipca br. w ramach wsparcia o charakterze środowiskowym w Ośrodku Rekreacji Konnej Rancho Tomasza Goca w Sarbinowie odbył się piknik rodzinny dla wszystkich 20 uczestników i ich najbliższego rodzinnego otoczenia (64 osoby). Na piknik przybyli zaproszeni goście, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej w Gminie Żnin. Uczestnicy zostali przywiezieni i odwiezieni autokarami. Jego celem była integracja społeczna uczestników oraz ich najbliższych, promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych. Piknik posłużył zacieśnieniu więzi rodzinnych, uczył zdrowej rywalizacji, doskonaleniu dialogu pomiędzy rodzicami a dziećmi, wzbogacaniu umiejętności w zakresie otwartej komunikacji, organizowania czasu wolnego dzieciom i rodzinom. Program spotkania obejmował m.in. konkurencje sportowe zarówno dla dzieci, jak i rodziców, zabawy muzyczne oraz taneczne. Nie zabrakło wielkich baniek mydlanych, balonów, zabaw z chustą animacyjną, prac plastycznych. W działania te zaangażowani zostali animatorzy. Na terenie rancho dostępne były trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód oraz cieszący się dużym zainteresowaniem symulator rodeo.  Zorganizowane zostały zajęcia rekreacyjne – przejażdżka dorożką, jazda konno. Na pikniku nie zabrakło poczęstunku z ogniska, wypieków, lodów, waty cukrowej. Wszystkiemu towarzyszył słoneczny dzień i piękna pogoda ducha ozdobiona szerokim uśmiechem i zadowoleniem. Dalsze działania przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 

 • 1 (1)
 • 1 (10)
 • 1 (11)
 • 1 (12)

Rozmiar czcionki:

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą

 

Logo Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które prowadzi merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) podejmuje również interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi też szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Istnieją także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu

Dodatkowo organizujemy cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie. Więcej informacji pod adresem http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawnikow-poza-biurem,46,l1.html

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

  LIPIEC 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

22.07.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

24.07.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

23.07.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

25.07.2019 r.

Rozmiar czcionki:

logo mrpipsv2

Informacja

 

Gmina Żnin pozyskała środki finansowe z programu "USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - EDYCJA 2019 w kwocie 26 840,00 zł. na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie i dochód nie przekraczający 350% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Rozmiar czcionki:

Spotkanie dla seniorów nt. bezpieczeństwa na drogach

 

senior na drodze

 

Rozmiar czcionki:

Program "Rodzina 500+"

plakat 500

Plakat 500+ nowy okres świadczeniowy - plik PDF rozmiar 2,93 MB.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

  CZERWIEC 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

24.06.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

26.06.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

25.06.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

27.06.2019 r.

Rozmiar czcionki:

Informacja o śmierci Jadwigi Jeziornej

Rozmiar czcionki:

DZIEŃ DZIECKA

Plakat Dzień dziecka 2019

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego MOPS.271.7.zo.2019 - plik PDF rozmiar 856 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 195 kb.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 23 do 24 maja 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 23 maja 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 24 maja 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu maju wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- olej rzepakowy
- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- szynka drobiowa
- pasztet wieprzowy
- gołąbki w sosie pomidorowym


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na warsztaty

asd


 

Cerekwica - Liczy się każda okruszyna - 17 maja 2019 r.

Żnin - Liczy się każda okruszyna - 17 maja 2019 r.

Rozmiar czcionki:

"Aktywna Mama, aktywny Tata"

 

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w poniedziałek 6 maja br. rozpoczyna projekt pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy.

 

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

- osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)
- osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

 

Projekt zakłada wsparcie w formie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem:

- w żłobku w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
- w klubie dziecięcym w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
- wynagrodzenia opiekuna dziennego w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
- pokrycia kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

 

Mieszkańcom obszarów województwa kujawsko-pomorskiego informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, telefony 501 604 167 lub 56 657 14 70 wew. 21 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkty przyjmowania formularzy zgłoszeniowych znajdować się będą w w/w instytucji oraz w siedzibach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zasady rekrutacji do projektu - plik PDF rozmiar 313 kb.

Formularz rekrutacyjny - plik PDF rozmiar 417 kb.

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2019 r. dotyczącego zamówienia "Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningów i doradztwa zawodowego w ramach projektu ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowannego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 705 kb.

Rozmiar czcionki:

Uroczystości 3 Maja 2019 roku

3 Maja 2019 p

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) na:

"Organizację i przeprowadzenie treningów i kursów zawodowych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 964 kb.

Załącznik nr 1 - plik PDF rozmiar 454 kb.

Załącznik nr 2 - plik PDF rozmiar 365 kb.

Załącznik nr 3 - plik PDF rozmiar 524 kb.

Załącznik nr 4 - plik PDF rozmiar 548 kb.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie czynny w godzinach 7:30-13:30

 

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 25 do 26 kwietnia 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 25 kwietnia 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 26 kwietnia 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu kwietniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- mleko UHT
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- ryż biały
- herbatniki maślane
- szynka wieprzowa mielona
- fasola biała
- groszek z marchewką


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

 

I. DANE OSOBOWE

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisku, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy, kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Twoich danych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul 700-lecia 36, 88-400 Żnin, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 3032910.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, w szczególności określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub ustawie o ochronie danych osobowych oraz w szczególności ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm., ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm., ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm., ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2018 poz. 554 ze zm., ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz. U z 2014 r. poz. 1863 ze zm.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:

-jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym. Możemy także przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów prawa i z tego tytułu nie musimy uzyskiwać na to Twojej zgody,

- jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług – Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe,

-możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

-jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe lub wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Twoje dane mogą też trafić do nas w związku z np. przeprowadzonym szkoleniem, wówczas możemy przetwarzać je krótkim okresie czasu, dla celów związanych z rozliczeniem się finansowym z podmiotem, który zlecił nam te szkolenie lub w celu wystawienia Ci zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Po tym czynnościach niezwłocznie usuniemy Twoje dane i na pewno nie będziemy ich wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności, chyba, że jasno i wyraźnie udzielisz nam na to zgody.

Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 6 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

-żądania dostępu do danych,

-ich sprostowania,

-żądania usunięcia,

-ograniczenia czynności przetwarzania,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać wyrażoną wcześniej swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia zastosowane przez nas oprogramowanie oraz odpowiednia konfiguracja i zabezpieczenie sprzętu.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza firma zasadniczo nie przetwarza pojedynczych danych osób niepełnoletnich. Takie dane są jednak przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które nas do tego zobowiązują.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji do nas bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy informacje, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Jerzym Gerszewskim – kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu +48 601 18 16 68


Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

MAJ 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

21.05.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

23.05.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

22.05.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

24.05.2019 r.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

KWIECIEŃ 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

16.04.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

18.04.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

17.04.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

19.04.2019 r.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 21 do 22 marca 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 21 marca 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 22 marca 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu marcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- cukier
- olej rzepakowy
- kasza gryczana
- fasola biała
- buraczki wiórki
- szynka wieprzowa mielona
- gołąbki w sosie pomidorowym


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Środki towarzyszące - marzec 2019

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadzi dla osób objętych programem działania w ramach środków towarzyszących.

W okresie od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. osoby odbierające żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, otrzymają materiały związane z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego żywienia.

Materiały będą do odbioru w siedzibie MOPS w Żninie - II piętro pokój Nr 16.

 

Rozmiar czcionki:

Projekt "Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi"

Ogloszenie3


 

Celem projektu jest włączenie społeczne 17 kobiet i 3 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 do III/2020. Grupą docelową projektu będą kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Gminy Żnin, w wieku 20-50 lat, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, osoby, które opuściły pieczę zastępczą, z niepełnosprawnością, korzystające z POPŻ oraz osoby dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie. Zadania zaplanowane w projekcie będą realizowane w oparciu o kontrakt socjalny, w ramach którego uczestnicy objęci zostaną instrumentami aktywizacji społecznej, zawodowej i działaniami o charakterze środowiskowym. Projekt zakłada osiągnięcie takich wskaźników rezultatu jak: uzyskanie przez 10 uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nowych kwalifikacji, poszukiwanie pracy przez 10 uczestników, podjęcie zatrudnienia przez 5 osób po opuszczeniu programu oraz zakłada osiągnięcie wskaźników produktu takich jak objęcie wsparciem w ramach projektu 20 osób w tym minimum 2 osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcie specyficznych wskaźników produktu.

 

Więcej informacji w zakładce Projekty / Projekt Aktywni - Kompetentni - Szczęśliwi

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 14 do 15 lutego 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 14 lutego 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 15 lutego 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lutym wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- kabanosy wieprzowe
- filet z makreli w oleju
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- groszek z marchewką
- kasza gryczana
- ryż biały
- olej


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LUTY 2019 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

18.02.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

20.02.2019 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

19.02.2019 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

21.02.2019 r.

Rozmiar czcionki:

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne przekazanie lodówki oraz pralki.

Osoby, które chciałyby pomóc prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Beatą Rajsner pod nr tel. (52) 30-32-927 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie - II piętro, pokój nr 14.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:


od 17 do 18 stycznia 2019 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 17 stycznia 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 18 stycznia 2019 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu styczniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- miód nektarowy wielokwiatowy
- makaron jajeczny
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- ryż biały
- fasola biała
- cukier biały
- mleko


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

 

Rozmiar czcionki:

Podsumowanie projektu socjalnego pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizował projekt socjalny pod nazwą ,,Widzisz, słyszysz-reaguj! Gmina Żnin przeciwko przemocy” adresowany do sołtysów wsi i przedstawicieli rad osiedli oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin, którego celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także zwiększenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się jego przeciwdziałaniem.

W ramach projektu w dniu 03 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie w którym uczestniczyli przedstawiciele służb realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Oświaty, Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Ochrony Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, Prokuratury oraz Sądu Rejonowego w Żninie, Fundacji Dar Serca, Przedstawicieli Burmistrza Żnina wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.   

Celem szkolenia było zacieśnienie współpracy oraz pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych, w tym wzmocnienie umiejętności i pracy w zespole, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rozmiar czcionki:

Wieczerza wigilijna

 

W dniu 23 grudnia 2018 r. w ramach projektu socjalnego pn. „PRZY WIGILIJNYM STOLE” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przy udziale opiekunów ze Świetlic opiekuńczo – wychowawczych, pracowników socjalnych, Żnińskiego Domu Kultury, lokalnych przedsiębiorców, zorganizował wieczerzę wigilijną. Celem projektu jest coroczna organizacja uroczystości wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. Projekt dał możliwość spędzenia tego wyjątkowego dnia w oprawie kojarzonej z tradycyjnymi polskimi świętami Bożego Narodzenia. Ponadto utwierdziło uczestników w przekonaniu o przynależności do społeczności lokalnej i pokazano, że w Gminie są instytucje powołane by wspierać, pomagać i dawać radość. Podczas spotkania zaproszeni uczestnicy mogli złożyć sobie świąteczne życzenia, łamać się opłatkiem. Po wspólnej modlitwie i wystąpieniu zaproszonych gości na stołach pojawiły się świąteczne potrawy. Całości towarzyszyła oprawa muzyczna oraz wspólne kolędowanie. Na uroczystość przybył Gwiazdor, który obdarował uczestników przygotowanymi paczkami świątecznymi. Gwiazdor trafił z paczkami i przygotowaną żywnością również do osób, które osobiście z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Uroczystość ta wpisana jest w kalendarz corocznych imprez organizowanych i realizowanych przez MOPS w Żninie.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Rozmiar czcionki:

zyczenia 2018 2

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

 

Informujemy, że w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie czynny w godzinach 7:30-12:00

 

Kasa Ośrodka będzie czynna dnia:

24 grudnia 2018 r. od 8:00 - 11:00

31 grudnia 2018 r. od 8:00 - 9:30

 

Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

W dniu 27 listopada 2018roku odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Seniora z udziałem psychologa – Pani Heleny Górnej oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Żninie, które wystąpiły dla seniorów i wręczyły im własnoręcznie przygotowane upominki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności dyrektora MOPS, kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz przedstawicieli Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są kolejne działania. W miesiącu grudniu 2018 roku odbędzie się spotkanie edukacyjne z dzielnicowym KPP, pielęgniarką środowiskową oraz powiatowym rzecznikiem konsumenta. Natomiast w miesiącu styczniu 2019 roku zaplanowano spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

Rozmiar czcionki:

NIEODPŁATNE FORMY WSPARCIA PROPONOWANE MIESZKAŃCOM GMINY ŻNIN


1. Zakres poradnictwa, dane kontaktowe, dni i godziny udzielania porad:


a) Kancelaria radcy prawnego - każdy czwartek - od godz. 14.30 do 16.00


b) Wsparcie psychologiczne- każdy poniedziałek - od godz.10.00-13.00, każda środa – od godz.8.00-13.00


c) Punkt Interwencji Kryzysowej:

• Terapeuta ds. przemocy w rodzinie - każdy poniedziałek i środa - od godz. 13.00 do 18.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707
• Prawnik - II i IV piątek miesiąca lub w innym wyznaczonym terminie - od godz. 16.00 do 19.00, - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707
• Psycholog - każdy poniedziałek - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-926 lub 607-809-707

 

d) Program oddziaływań dla osób stosujących przemoc

rejestracja telefoniczna (52) 30-32-946
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e) Punkt Konsultacyjny:

Terapeuta uzależnień - każdy czwartek miesiąca - od godz. 13.00 do 19.00


f) Indywidualne porady zawodowe dla klientów MOPS w Żninie

informacja telefoniczna (52) 3032945
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kryterium dostępu do nieodpłatnego poradnictwa:

Z powyższej nieodpłatnej formy wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Gminy Żnin znajdujące się w trudnej sytuacji:

a) osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,
b) osoby i rodziny dotknięte problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
c) osoby dorosłe i dzieci doznające przemocy domowej,
d) sprawcy przemocy domowej,
e) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej/losowej,

 

Rozmiar czcionki:


asd

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:

 

 

od 13 do 14 grudnia 2018 r. 

w godz. od 8:30 do 15:00. 

 

 

Dnia 13 grudnia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób,

których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

 

Dnia 14 grudnia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób,

których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

 

 

 

W miesiącu grudniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- makaron jajeczny

- szynka wieprzowa

- olej

- herbatniki

- groszek z marchewką

- powidła

- koncentrat pomidorowy

- filet z makreli

Rozmiar czcionki:

plakat 03.12.2018 2

Rozmiar czcionki:

asd

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018 będą wydawane w dniach:

 

 

od 15 do 16 listopada 2018 r.

 

w godz. od 8:30 do 15:00.

 

 

Dnia 15 listopada 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

 

Dnia 16 listopada 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

 

 

W miesiącu listopadzie wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- ser podpuszczkowy dojrzewający

- mleko UHT

- cukier

- filet z makreli w oleju

- kasza gryczana 

 

Rozmiar czcionki:

plaktat niepodległość 2018 r

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

LISTOPAD 2018 r.

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

28.11.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

26.11.2018 r.

 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA RODZINNE

29.11.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

27.11.2018 r.

 

Rozmiar czcionki:

PAŹDZIERNIK 2018 r.

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

25.10.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

29.10.2018 r.

 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA RODZINNE

26.10.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

30.10.2018 r.

 

Rozmiar czcionki:

asd

 

INFORMACJA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w sprawie prowadzonej dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018 informuje o zmianie kryteriów kwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1402,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 PLN dla osoby w rodzinie. Dotychczas wydane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PODPROGRAMU 2018 są ważne. Informacja dotyczy nowych zainteresowanych osób.

       Prosimy osoby, które są chętne do otrzymania żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe

- groszek z marchewką 3,6 kg,

- fasola biała 3,6 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powidła śliwkowe 1,80 kg

2) Artykuły skrobiowe

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 3 kg,

- kasza gryczana 1,5 kg,

- herbatniki maślane 0,8 kg,

3) Artykuły mleczne

- mleko UHT 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4) Artykuły mięsne

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5) Cukier

- cukier biały 4 kg,

- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

6) Tłuszcze

- olej rzepakowy 4 l,

7) Dania gotowe

- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Środki towarzyszące

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji) ;

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/ terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Rozmiar czcionki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, 

że w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. realizowany jest projekt socjalny pn.„Fantom – przyjaciel życia”.

Do współpracy w realizacji projektu zaproszona została Żnińska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM) Polskiego Czerwonego Krzyża w Żninie

W projekcie socjalnym podjęto wysiłek sprostania potrzebom kształtowania u dzieci i młodzieży świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic opiekuńczo - wychowawczych działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Projekt socjalny pn. „Fantom –przyjaciel życia” zrealizowany jest w okresie od lutego 2018 roku do grudnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie. Spotkania, wykłady i warsztaty z uczestnikami prowadzone przez Grupę SIM odbywają się w salach poszczególnych świetlic opiekuńczo – wychowawczych.

Cele szczegółowe i zadania

 1. zaznajomienie z zasadami udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia i zdrowia poszkodowanych
 2. nauka zachowania się w miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
 3. nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie
 4. uświadomienie wagi udzielenia pomocy przedmedycznej
 5. doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pomocy przedmedycznej
 6. nabywanie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

  W ramach projektu realizowany jest:
 1. Cykl wykładów na temat pomocy przedmedycznej.
 2. Cykl warsztatów z wykorzystaniem modelu anatomicznego typu
 3. Konkurs międzyświetlicowy dotyczący nabytej wiedzy.

Na obecnym etapie zrealizowano cykl wykładów oraz warsztatów w wymienionych wyżej świetlicach, dzieci i młodzież oczekuje na kolejne zajęcia, które rozpoczną się  w miesiącu październiku, a z końcem grudnia 2018 r. zakończy się konkursem na temat wiedzy udzielania pomocy przedmedycznej. 

 • received_847125212133635
 • received_847125248800298
 • received_847125928800230
 • received_847125965466893
 

Rozmiar czcionki:

Zakup oraz dostarczenie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.

 

http://bip.mops-znin.pl/zamowienia/pokaz/148

Rozmiar czcionki:

30 sierpnia br. w Gospodarstwie Agroturystycznym "Pod Żurawiem" w Skarbienicach odbył się PIKNIK RODZINNY dla rodzin z dziećmi. Organizatorem wydarzenia dla blisko 100 osób był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie oraz Stowarzyszenie "Bliżej Siebie". Organizatorzy zapewnili rodzinom uczestniczącym w pikniku liczne atrakcje: zjeżdżalnie i animacje dla dzieci, fotobudkę, pokaz makijażu dla mam, łowienie ryb w pobliskim stawie, malowanie twarzy dla dzieci, zajęcia plastyczne i archeologiczne, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie akordeonu. Ratownicy WOPR zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

 

 • 20180830_110157
 • 20180830_111330
 • 20180830_113709
 • 20180830_114402

{/AF}

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

WRZESIEŃ 2018 r.

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

24.09.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

27.09.2018 r.

 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA RODZINNE

25.09.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

28.09.2018 r.

 

Rozmiar czcionki:

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, pilnie przyjmie nieodpłatnie, używaną, sprawną technicznie pralkę automatyczną (szerokości 40 cm, otwierana od góry) dla potrzebującej rodziny.

 

 

telefon kontaktowy: 52 30-32-929

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
W MIESIĄCU

SIERPIEŃ 2018 r.

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

23.08.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

27.08.2018 r.

 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA RODZINNE

24.08.2018 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

28.08.2018 r.

 

Rozmiar czcionki:

asd

INFORMACJA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018.

Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

       Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 17.07.2018 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe

- groszek z marchewką 3,6 kg,

- fasola biała 3,6 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powidła śliwkowe 1,80 kg

2) Artykuły skrobiowe

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 3 kg,

- kasza gryczana 1,5 kg,

- herbatniki maślane 0,8 kg,

3) Artykuły mleczne

- mleko UHT 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4) Artykuły mięsne

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5) Cukier

- cukier biały 4 kg,

- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

6) Tłuszcze

- olej rzepakowy 4 l,

7) Dania gotowe

- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Środki towarzyszące

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji) ;

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/ terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Rozmiar czcionki:

asd

Bez tytułu

Rozmiar czcionki:

1.Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym - raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się - raz w roku.

 

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

 

4. Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

 

5. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

6. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca - przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

 

7. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Wniosek
Załącznik do wniosku

Rozmiar czcionki:

Dnia 3 czerwca 2018 r. nad Małym Jeziorem w Żninie po raz kolejny przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz działających w jego strukturach: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka Świadoma Pomoc- dołącz do nas! Festyn zorganizowany pod patronatem Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego. Na ternie Parku Miejskiego MOPS wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żninie zorganizował loterię fantową, nagrody ufundowane zostały przez 59 darczyńców z terenu Miasta i Gminy Żnin. Uzyskany dochód z loterii oraz zbiórki pieniężnej w łącznej kwocie 4351,90 zł przekazany został na rachunek bankowy PCK Oddział Rejonowy w Żninie i przeznaczony między innymi na zakup nowego modelu Fantoma dla Żnińskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, prowadzącej między innymi pokazy pierwszej pomocy. Polski Czerwony Krzyż prowadził kampanię informacyjną na temat honorowego krwiodawstwa, zapraszał również do poczęstunku za symboliczną złotówkę. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Żninie prowadzili kampanię edukacyjno - informacyjną na temat zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości uzyskania wsparcia. Wychowawcy Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla najmłodszych uczestników przygotowali zajęcia rekreacyjno-sportowe (zawody sprawnościowe, malowanie farbami twarzy), przy których nie brakowało słodkich nagród. Dodatkową atrakcją wywołującą uśmiech na twarzach dzieci i rodziców była Fotobudka, w której można było wykonać kilka zdjęć w przebraniu. Wszystkim zorganizowanym działaniom skierowanym głównie do najmłodszych uczestników cały czas towarzyszyła wspaniała pogoda dnia jak i ducha. 20180603 141034

20180603 141154

20180603 14121920180603 1413490

Rozmiar czcionki:

dzień dziecka plakat świadoma pomoc

Rozmiar czcionki:

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

I. DANE OSOBOWE

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisku, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku
z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy, kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Twoich danych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul 700-lecia 36, 88-400 Żnin, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 3032910.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, w szczególności określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub ustawie o ochronie danych osobowych oraz w szczególności ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm., ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm., ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm., ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2018 poz. 554 ze zm., ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz. U z 2014 r. poz. 1863 ze zm.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:

-          jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym. Możemy także przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów prawa i z tego tytułu nie musimy uzyskiwać na to Twojej zgody,

-          jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług – Twoje dane przetwarzamy w oparciu
o udzieloną przez Ciebie zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe,

-          możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

-          jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe lub wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Twoje dane mogą też trafić do nas w związku z np. przeprowadzonym szkoleniem, wówczas możemy przetwarzać je krótkim okresie czasu, dla celów związanych z rozliczeniem się finansowym z podmiotem, który zlecił nam te szkolenie lub w celu wystawienia Ci zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Po tym czynnościach niezwłocznie usuniemy Twoje dane i na pewno nie będziemy ich wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności, chyba, że jasno i wyraźnie udzielisz nam na to zgody.

Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 6 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

-          żądania dostępu do danych,

-          ich sprostowania,

-          żądania usunięcia,

-          lub ograniczenia czynności przetwarzania,

-          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-          przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać wyrażoną wcześniej swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia zastosowane przez nas oprogramowanie oraz odpowiednia konfiguracja i zabezpieczenie sprzętu.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza firma zasadniczo nie przetwarza pojedynczych danych osób niepełnoletnich. Takie dane są jednak przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które nas do tego zobowiązują.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji do nas bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy informacje,
że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Jerzym Gerszewskim – kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu +48 601 18 16 68


II. PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkowników, a jedynie Twojego urządzenia - m.in. po to, by po rozpoznaniu  używanej przez Ciebie  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” -  desktopowa lub mobilna).

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Co robią cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

·         identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

·         dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,

·         nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,

·         nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

·         domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

·         na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:

"Ciasteczka sesyjne" – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądałeś stronę,

"Ciasteczka stałe" – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany "śledzącymi" (tracking cookies),

"Ciasteczka zewnętrzne" - (ang. third parties cookies) - są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane "kliknięcia" na reklamy, preferencje użytkowników etc,

Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies". Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

·         zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

·         zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,

·         określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,

·         blokowania lub usuwania cookies.

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz na stronach ich producentów

Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. 
Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie
z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

·         tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,

·         utrzymanie sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL.  Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics,
które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.

1.0 (180522)

Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Czerwiec 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 21.06.2018

M - Ż - 22.06.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 25.06.2018

M - Ż – 26.06.2018

Rozmiar czcionki:

Szanowni Państwo!

Jak powszechnie wiadomo misją Caritas jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Realizujemy swoje działania poprzez wsparcie osobom potrzebującym, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy parafii pw. Ducha Świętego w Inowrocławiu mamy przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez nas oddział wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz instytucjami rządowymi pt:

„Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo”

Konferencja odbędzie się25 maja 2018 r.(piątek) w Teatrze Miejskim  
w Inowrocławiu
 przy placu Klasztornym 2. Rozpoczęcie o godz. 10.00

Warto nadmienić w tym miejscu, iż nasze wydarzenie swoim patronatem objął Ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa kujawsko-pomorskiego, p. Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia oraz pan dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoimi patronatami nasze wydarzenie wspierają również różne media ogólnopolskie i lokalne.

W ramach przedsięwzięciapropagowana będzie postawa miłosiernego samarytanina, jak również jest to dobra okazja do propagowania postawy proobywatelskiej z racji przeżywanego Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotycząca pracy wolontaryjnej wśród osób starszych. Mamy nadzieję, że konferencja przybliży nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale stanie się kopalnią pomysłów i rozwiązań z którymi nasi uczestnicy wyjada do swoich środowisk by tam aktywnie, twórczo i skutecznie nieść pomoc osobom potrzebującym wsparcia, których jak wiemy jest w Polsce coraz więcej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i do udziału w naszym wydarzeniu. Wstęp wolny. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej : http://www.swietyduch.pl/parafialna/konferencja2018/. Ze względów organizacyjnych zachęcamy państwa do zgłaszania się poprzez formularz elektroniczny lub pisząc pod wskazany e-mail na podanej stronie internetowej. Zgłoszenia osób i instytucji pragnących wziąć udział konferencji przyjmujemy do 24 maja 2018 roku. Szanowna  Pani  Dyrektor liczymy na otwartość i zrozumienie naszej inicjatywy. Będziemy wdzięczni jeśli w konferencji będą mogli uczestniczyć wasi pracownicy. Konferencja ma charakter naukowy i głęboko wierzymy że poruszana problematyka ubogaci intelektualnie młodzież, dorosłych oraz wpłynie na większe zaangażowanie na rzecz naszego społeczeństwa.                                      

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów

                                                                                                                                                                                                                                    Ks. Marcin Łojko
w razie pytań jestem do dyspozycji i proszę o kontakt: Ks. Marcin Łojko 724- 150-060
 
info konferencja 2018
Rozmiar czcionki:

Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                                                                       Warszawa, 17-05-2018                   

Serdecznie zapraszamy na pięciodniowe Intensywne Szkolenie Wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch organizowane w ramach projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)”

Szkolenie skierowane jest do osób spełniających wymogi formalne  uczestnika projektu  tj.

·         Niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem ( z powodu dysfunkcji wzroku, choroby psychicznej lub epilepsji),

·         Wiek aktywności zawodowej (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat bez prawa do emerytury) oraz zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego lub kujawsko-pomorskiego.

Termin szkolenia: 3-8 czerwca 2018 r. 

Miejsce szkolenia: Brok  (Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy, ul. Brzostowa 28)

W trakcie szkolenia  oferujemy zajęcia grupowe podzielone na dwa moduły szkoleniowe obejmujące m.in:

 1. 1.Trening pro-zdrowotny

Zajęcia prozdrowotne uwzględniające specjalne potrzeby połączone z konsultacji fizjoterapeutyczną, przygotowanie indywidualnych zastawów ćwiczeń dla uczestników. Monitorowanie i korygowanie na bieżąco ćwiczących.

Formy zajęć aerobowych jako element prozdrowotny. Proste zadania ruchowe w umiarkowanym tempie mające na celu redukowanie tkanki tłuszczowej oraz poprawę wydolności.

Formy gier i zabaw ruchowych jako element integracji i socjalizacji grupy.

Prowadząca Katarzyna Kurczak dietetyk kliniczny i sportowy. Szkoleniowiec z zakresu dietetyki sportowców wysokokwalifikowanych np.: Legii, COMS oraz sportowców amatorskich: kluby fitness - Holmes Place, Everybody, Tuan, Calypso m.in. triatlonistów, kolarzy, pływaków i biegaczy. Autorka licznych publikacji prasowych oraz wywiadów telewizyjnych dotyczących prawidłowego sposobu odżywiania i bezpiecznego ruchu oraz promocji zdrowego stylu życia.

 1. 2.Trening ogólno-kondycyjny

Zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące poszczególne cechy motoryczne przy zastosowaniu ćwiczeń koordynacyjnych, siłowych, wydolnościowych oraz wytrzymałościowych.

Atrakcyjna forma zajęć ruchowych kształtująca czucie ciała w przestrzeni bazująca na podstawach Pilates z elementami ćwiczeń równoważnych.

Zajęcia terenowe realizują  program kształtujący wydolność i wytrzymałość poprzez formy biegowe, marszobiegowe, marszowe.

Doskonalenie umiejętności ruchowych z zastosowaniem ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz metody ich adaptacji do własnych potrzeb dzięki bogatemu wyborowi propozycji ćwiczeń.

Prowadząca Urszula Bienias trenerka personalna oraz instruktorka takich zajęć jak: MAGIC PUMP, Brzuch&Stretch, HIIT CAMP i Brzuch&Uda&Pośladki. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Szczególne miejsce w jej pracy zajmują treningi kształtujące sylwetkę, na których wprowadza wiele innowacyjnych metod treningowych. Od 10 lat z ogromną pasją i doświadczeniem łączy elementy treningu siłowego, funkcjonalnego oraz interwałowego w formie przystępnej dla każdego uczestnika. Od lat jest choreografem zajęć grupowych, gdzie ma okazję wykorzystać wiedzę bezpiecznego i efektywnego treningu.

Uwaga: obecność na zajęciach organizowanych w ramach szkolenia  jest obowiązkowa.

W ramach szkolenia zapewniamy: wsparcie asystentów podczas zajęć i posiłków,  zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia 25 maja 2018 r. tj. piątek na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W trakcie rekrutacji będziemy brać pod uwagę kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby spoza Warszawy. Ostateczną listę zakwalifikowanych podamy 25.05.2018 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o dalszych szczegółach dotyczących szkolenia.

Osoby, które nie uzupełniły jeszcze dokumentacji, a są zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie dokumentów z załącznika (bez wpisywania daty) i odesłanie ich wraz z kserem orzeczenia o niepełnosprawności na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, pl. Konstytucji 5 lok. 4, 00-657 Warszawa lub zabranie za sobą na w/w szkolenie. 

UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane będziemy prosić o uzyskanie (od lekarza rodzinnego, bądź lekarza pierwszego kontaktu) zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zajęciach.

Projekt Centrum im. Ludwika Braille'a 3 (kontynuacja), współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 22 400 50 73 bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Projekt „Centrum im. Ludwika Braille'a 3 (kontynuacja)” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie o innych projektach

Oświadczenie beneficjenta

Karta beneficjenta

Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Maj 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 24.05.2018

M - Ż - 25.05.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 28.05.2018

M - Ż – 29.05.2018

Rozmiar czcionki:

asd

ŚRODKI TOWARZYSZĄCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadzi dla osób objętych programem działania w ramach środków towarzyszących.

W okresie od dnia 23 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r. w ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych osoby odbierające żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017, otrzymają piramidę zdrowego żywienia.

Materiały będą do odbioru w siedzibie MOPS w Żninie  -  II piętro pokój Nr 16.

Rozmiar czcionki:

asd

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach:

 

od 23 do 24 maja 2018 r.

w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 23 maja 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

 

Dnia 24 maja 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

 

W miesiącu maju wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- pasztet wieprzowy

- filet z makreli w oleju

- szynka wieprzowa mielona

- koncentrat pomidorowy

- makaron jajeczny

 

Rozmiar czcionki:

plakat 3 Maja 2018

Rozmiar czcionki:

asd

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach:

 

od 26 do 27 kwietnia 2018 r.

w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 26 kwietnia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

 

Dnia 27 kwietnia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu kwietniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- miód nektarowy wielokwiatowy

- filet z makreli w oleju

- makaron jajeczny

- fasola biała

- herbatniki maślane

 

Rozmiar czcionki:

STYPENDIA SZKOLNE

 

ROZLICZENIA FAKTUR NALEŻY

DOKONAĆ DO DNIA 8 CZERWCA 2018 R.

Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Kwiecień 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 23.04.2018

M - Ż - 24.04.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 26.03.2018

M - Ż – 27.03.2018

   
Rozmiar czcionki:

Do kogo kierowane są ankiety?

Ankiety kierowane są do wszystkich mieszkańców gminy zarówno zamieszkałych w mieście, jak i na wsi, w tym młodzieży szkolnej od 13 roku życia, pracowników, rolników, przedsiębiorców, osób bezrobotnych i emerytów.

Jakie problemy poruszane są w ankietach?

Ankieta podzielona jest na trzy części, gdzie część I dotyczy określenia adresata ankiety. Część II dotyczy oceny warunków życia w gminie w tym, poziomu opieki społecznej i zdrowotnej, warunków mieszkaniowych, miejsc rekreacji, dostępności do szkół i przedszkoli. Część III dotyczy określenia problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin, które zdaniem osoby ankietowanej występują na terenie naszej gminy, takich jak: nieporadność życiowa, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, problemy mieszkaniowe, przemoc w rodzinie, demoralizacja, izolacja społeczna i rodzinna oraz wiele innych.

Jaki wpływ mają mieszkańcy gminy na działania dotyczące rozwiązań problemów społecznych?

Ankieta zawiera część opisową, w której mieszkańcy mogą wpisać własne pomysły i rozwiązania problemów osób i rodzin, a także inicjatyw na rzecz integracji społecznej. Wszystkie ankiety zostaną poddane wnikliwej analizie, a wyniki badań będą stanowiły podstawę do określenia celów strategicznych i operacyjnych wraz   z kierunkami działań wpisanymi w opracowywaną gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Żnin do wypełniania ankiet, aby w jak najlepszym stopniu zdiagnozować rzeczywiste problemy społeczne występujące na terenie naszej gminy i określić sposoby ich rozwiązania, co będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania całej społeczności.

Gdzie są dostępne ankiety?

Ankiety dostępne są w siedzibach instytucji i jednostek samorządowych oraz placówek oświatowych oraz w sołectwach, w tym: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miejskim, Powiatowym Urzędzie Pracy, Żnińskim Domu Kultury, Bibliotece, Muzeum Ziemi Pałuckiej, Miejskim Ośrodku Sportu, szkołach i przedszkolach. Ankiety są również dostępne na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie i Urzędu Miejskiego. Wypełnione ankiety należy wrzucać do urn dostępnych w punktach ich poboru w terminie do dnia       24 kwietnia 2018 r.

Rozmiar czcionki:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żnin

 

Gmina Żnin przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 -2025 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.Strategia podsumuje najważniejsze problemy społeczne w naszej Gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy.

Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

 

Ankieta jest anonimowa.

 

PROSIMY O ZWROT WYPEŁNIONYCH ANKIET W PUNKTACH ICH POBORU LUB DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE UL. 700 LECIA 36, PARTER POKÓJ NR 1 W TERMINIE DO DNIA 24 KWIETNIA 2018 R.

 

 

 

Ankieta do pobrania

 

 


 

Rozmiar czcionki:

 

 

Rozmiar czcionki:

Naglowek

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach:

od 22 do 23 marca 2018 r.

w godz. od 8:30 do 15:00.

Dnia 22 marca 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

Dnia 23 marca 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

W miesiącu marcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- kabanosy wieprzowe

- cukier

- fasola biała

- olej

- groszek z marchewką

- filet z makreli w oleju

- buraczki

Rozmiar czcionki:

Naglowek

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach:

od 22 do 23 marca 2018 r.

w godz. od 8:30 do 15:00.

Dnia 22 marca 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

Dnia 23 marca 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

W miesiącu marcu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- kabanosy wieprzowe

- cukier

- fasola biała

- olej

- groszek z marchewką

- filet z makreli w oleju

- buraczki

Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Marzec 2018r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 22.03.2018

M - Ż - 23.03.2018

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 26.03.2018

M - Ż – 27.03.2018

Rozmiar czcionki:

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018

Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

ZKDR-04 - załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

Rozmiar czcionki:

Naglowek

WARSZTAT EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w programie FEAD-podprogram 2017

 HARMONOGRAM  REALIZACJI ZAJĘĆ

Lp.

Termin zajęć

Godziny zajęć

Liczba godzin

Miejce realizacji

1.

20.02.2018r.

15:30- 16:30

1h

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żnin

Warsztat edukacji ekonomicznej

2.

22.02.2018r

15:30-16:30

1h

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żnin

Warsztat edukacji ekonomicznej

3.

27.02.2018r.

15:30-16:30

16:30-17:30

2h

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żnin

Warsztat edukacji ekonomicznej

4.

01.03.2018r.

15:30-16:30

16:30-17:30

2h

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żnin

Warsztat edukacji ekonomicznej

5.

06.03.2018r.

16:30-17:30

1h

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

Cerekwica

Warsztat edukacji ekonomicznej

6.

07.03.2018r.

16:00-17:00

1h

Świetlica Wiejska Podgórzyn

Warsztat edukacji ekonomicznej

7.

12.03.2018r.

16:00-17:00

1h

Świetlica Wiejska Sielec

Warsztat edukacji ekonomicznej

 

Luty2018r.: Liczba godzin dydaktycznych: 4godz.

Marzec 2018r.: Liczba godzin dydaktycznych: 5 godz.

                            

Razem liczba godzin: 9 godzin.

                            

                           

 

 

Rozmiar czcionki:

Naglowek

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach:

 

od 21 do 22 lutego 2018 r.

w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 21 lutego 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 22 lutego 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lutym wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- makaron jajeczny

- szynka drobiowa

- ryż biały

- mleko UHT

- groszek z marchewką

- powidła

- kasza gryczana

 

Rozmiar czcionki:

Naglowek

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

Luty 2018r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 22.02.2018

M - Ż - 23.02.2018

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 26.02.2018

M - Ż – 27.02.2018

Rozmiar czcionki:

Naglowek

 

ŚRODKI TOWARZYSZĄCE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa prowadzi dla osób objętych programem działania w ramach środków towarzyszących.

 

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone jest przez starszego specjalistę reintegracji zawodowej od miesiąca grudnia 2017 r.

 

 • grudzień 2017 r. w każdą środę w godzinach od 900 do 1200
 • styczeń 2018 r. w każdą środę w godzinach od 900 do 1200
 • luty 2018 r. w każdy czwartek w godzinach od 900 do 1200
 • marzec 2018 r. w każdy czwartek w godzinach od 900 do 1200
 • kwiecień 2018 r. w każdy czwartek w godzinach od 900 do 1200
 • maj 2018 r. w każdy czwartek w godzinach od 900 do 1200

 

w siedzibie MOPS w Żninie  -  III piętro pokój Nr 20.


2. W ramach środków towarzyszących płatnych od dnia 20 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r. prowadzone będą warsztaty edukacji ekonomicznej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz świetlicach wiejskich.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany do dnia 15 lutego 2018 r.

Rozmiar czcionki:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

STYCZEŃ 2018r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

A - Ł - 23.01.2018

M - Ż - 24.01.2018

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

A - Ł – 25.01.2018

M - Ż – 26.01.2018

Rozmiar czcionki:

Naglowek

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach:

 

od 23 do 24 stycznia 2018 r.

w godz. od 8:30 do 15:00.

 

 

Dnia 23 stycznia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 24 stycznia 2018 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

 

N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

 

 

W miesiącu styczniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:

- makaron jajeczny

- szynka drobiowa

- szynka wieprzowa

- ser żółty

- mleko UHT

- olej

- groszek z marchewką

- pasztet

 

Rozmiar czcionki:

WIECZERZA WIGILIJNA

 

            Dnia 23 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Restauracji „Parkowa” odbyła się Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, oraz dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych. W spotkaniu uczestniczyły 132 osoby, w tym: 40 osób dorosłych i 92 dzieci. Ponadto do domu 15 osób samotnych, którzy nie mogli przybyć na spotkanie świąteczne udał się Gwiazdor z posiłkiem i paczką żywnościową.

            Podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie na Wieczerzy Wigilijnej przywitała Pani Dyrektor Maria Bursztyńska. Ksiądz proboszcz Tadeusz Nowak odczytał Ewangelię św. Łukasza. Życzenia uczestnikom złożył również Pan Burmistrz Robert Luchowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pan Łukasz Marnocha, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Koziełek.

            Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Pani Agnieszka Kierzkowska zainicjowała śpiewanie kolęd, każdy z uczestników został obdarowany przez Gwiazdora paczkę świąteczną. Spotkaniu towarzyszył miły, świąteczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

IMG 1964

IMG 1970

 IMG 1979

IMG 1980

IMG 1983

IMG 2018

 

Rozmiar czcionki:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wzór oferty

 

 

Rozmiar czcionki:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

Wzór oferty

 

 

Rozmiar czcionki:

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o realizowanym przez Fundację Gospodarczą “ProEuropa” i firmę Canvi s.c,

projekcie „Czas na studia podyplomowe”,  raz prowadzonej w jego ramach rekrutacji uczestników.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo' powyżej 29 roku życia z województwa

kujawsko-pomorskiego, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić umiejętności zawodowe

lub zmienić profil wykształcenia. Chętni muszą posiadać dyplom ukończenia studiów

co najmniej pierwszego stopnia i tytuł licencjata lub inżyniera.

Projekt będzie realizował następujące formy wsparcia dla każdego uczestnika:

opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,

studia podyplomowe, 3 miesięczne staże zawodowe.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie

www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/czas

wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem,

Agnieszka Umińska

Asystent projektu

'osoba bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje

i nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP).

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym zaliczane są do osób biernych zawodowo.

 

plakat

 

Rozmiar czcionki:

Już 3. 12. 2017 r. w Wenecji zrobi się bardzo świątecznie w tym dniu odbędą się Mikołajki w Wenecji.
Będzie przejażdżka ciuchcią na trasie Żnin - Wenecja - Żnin ( po drodze do pociągu zawita
prawdziwy Mikołaj ! ), w skansenie kolejki zapowiada się moc atrakcji - wspólne wykonywanie
ozdób choinkowych i strojenie choinki, śpiewanie kolęd, nie zabraknie także drobnych prezentów
i poczęstunku dla uczestników imprezy. Kolejka wyruszy ze Żnina w niedzielę, 3 grudnia,
o godz. 11. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc ( 100) - konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa
w imprezie mikołajkowej. Można zrobić to osobiście ( Żnińska Kolej Powiatowa - ul. Potockiego 4 )
lub telefonicznie 662 029 241 do 30 listopada. Zapraszamy i życzymy świetnej zabawy !
Pociąg jest współorganizowany przez Muzeum Ziemi Pałuckiej, Żniński Dom Kultury, Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatową Komendę Policji.

Mikoaj

Rozmiar czcionki:

 

W dniu 21 listopada 2017 roku w Dniu Pracownika Socjalnego w siedzibie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Starszy
specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żninie Pan Remigiusz Świtkowski otrzymał nagrodę specjalną
wraz z listem gratulacyjnym z rąk Pani Elżbiety Rafalskiej- Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomoc, empatię, wyjątkową
postawę oraz pracę wykraczającą poza przyjęte standardy.

 

IMG 1803

 

 IMG 1804

  IMG 1805

  IMG 1817

 IMG 1818

 

 

 

Rozmiar czcionki:

 

listopad

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach

od 9  do 10 listopada 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.


Dnia 9 listopada 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

Dnia 10 listopada 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

W miesiącu listopadzie wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- mleko UHT
- filet z makreli w oleju
- szynka drobiowa
- kasza gryczana
- gulasz wieprzowy z warzywami
- cukier

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 1382 kb.

Wzór oferty - plik PDF 318 kb

 

Rozmiar czcionki:

asd

OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA


Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach
od 5  do 6 października 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

Dnia 5 października 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M
 
Dnia 6 października 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

  

Rozmiar czcionki:

asd

INFORMACJA
PROGRAM  OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA
 

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017.
Celem głównym w ramach Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2017 o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,5 kg
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l.

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Środki towarzyszące 
 
 1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

  Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych ( zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji) ;
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/ terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych). 

Rozmiar czcionki:

asd

OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

    Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku rozpocznie się realizacja dostaw artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie .
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2017 o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 7 sierpnia 2017 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.


Rozmiar czcionki:

NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY  2017/2018


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że okres zasiłkowy 2016/2017 kończy się
30 września 2017 roku  świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny) oraz
31 października 2017 ( świadczenia rodzinne).


Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane
będą  od   01 sierpnia 2017 r.


Terminy składania wniosków i realizacja świadczeń wychowawczych


Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2017 r. przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2017 r. Oznacza to, że zostanie
zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie
wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego
wypłata za październik i listopad 2017 r. nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017 r.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2017 r. przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku,
następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2017 r.  do 31 stycznia 2018 r.  ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia
wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania
za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Terminy składania wniosków i realizacja świadczeń rodzinnych

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października
2017 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017 r.  do dnia
31 grudnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Terminy składania wniosków i realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie
z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2017 r.  przyznanie
i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego za październik nastąpi do
31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r.  do dnia
30 września  2017 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

 

Rozmiar czcionki:

 

 Fundacja Ekspert Kujawy
i Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Zapraszają do udziału w projekcie
„Czas na aktywność!”

 

 

 

PROJEKT DLA OSÓB:                                                OFERUJEMY:


•    do 29 roku życia                             •   szkolenia zawodowe (wybierane
•    nie uczących się                                 przez uczestników): operator
•    nie pracujących                                  koparki, operator ładowarki,
•    biernych zawodowo                            operator koparko – ładowarki,    
•    posiadających niskie kwalifikacje       operator równiarki, spawacz       
     (max. średnie wykształcenie)             MIG/MAG/TIG, operator wózka
•    zamieszkujących powiat                     jezdniowego, sprzedawca
     mogileński, żniński, radziejowski,       z obsługą wózków jezdniowych,
     inowrocławski                                     pracownik biurowy  

                                                             •  staże zawodowe trwające 3 m-ce

          
                                                             •  pomoc w znalezieniu zatrudnienia                                                                 
    
    
ZAPEWNIAMY:  
                                                                                                     Liczba miejsc ograniczona!
•    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
•    wyżywienie
•    ubezpieczenie indywidualne                                              Informacje i zapisy:
•    stypendium szkoleniowe (w                                          
     wysokości 5,05 zł netto za godzinę                             LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
     szkolenia)  
•    stypendium stażowe ( w                                                       Plac Działowy 6
     wysokości 1360,00 zł netto
     miesięcznie)                                                                           88-400 Żnin
•    aktywne wsparcie w znalezieniu
     zatrudnienia na minimum 3                                              Tel. 609 996 155      

     miesiące

____________________________________________________________________________________________________________________

Rozmiar czcionki:
SZUKAMY MAMY          SZUKAMY TATY
 
 
DLA   MAMY  I  TATY   MAMY ETATY!!!!
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32 prowadzi
nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 
BYCIE RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO JEDEN
 
Z NAJPIĘKNIEJSZYCH DARÓW SERCA JAKI MOŻEMY
 
OFIAROWAĆ DZIECKU
 
Gdy z różnych powodów burzy się naturalny świat dziecka, tylko rodzina
zastępcza może go naprawić i wprowadzić w dorosłe, odpowiedzialne życie.
 
Zapraszamy Państwa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.
Udzielimy wszelkich informacji na ten temat. Gwarantujemy bezpłatne
szkolenie w miłej i serdecznej atmosferze.
Oczekujemy Państwa w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.
Kontakt: Tel. 52 30 30 169          Kom. 606 629 889
 
Rozmiar czcionki:

Komunikat

Nastąpiła zmiana numeru telefonu Pogotowia " Niebieska Linia" na   800-12-00-02 .

Osoby doznające przemocy i świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów "Niebieskiej Linii"  bezpłatnie i przez całą dobę.

Nowa oferta Pogotowia " Niebieska Linia" obejmuje między innymi:

 • konsultacje w języku angielskim - poniedziałki, godz. 18.00 - 22.00;
 • konsultacje w języku rosyjskim - wtorki, godz. 18.00 - 22.00;
 • konsultacje  z wykorzystaniem komunikatora SKype  dla osób pougujących się językiem migowym  ( pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13.00 - 15.00

 

Rozmiar czcionki:

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że od dnia 01.08.2017 roku  w godzinach od 7.30 do 15.30 będą wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+ i świadczenia z  funduszu  alimentacyjnego  w budynku tut ośrodka - parter.Jednocześnie zachęcamy osoby zainteresowane składaniem wniosków o powyższe świadczenia przez Internet za pomocą:
o    portalu empatia.
o    PUE ZUS,
o    ePUAP,
o    bankowości elektronicznej.

Rozmiar czcionki:

Podsumowanie - Coroczny PIKNIK RODZINNY BLIŻEJ SIEBIE

 

27 czerwca asystenci rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zorganizowali dla rodzin z dziećmi piknik rodzinny pod hasłem "Bliżej siebie". Uczestnicy imprezy mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji: rejsu statkiem Venezia, zabaw na dmuchańcach, udziału w grach i konkursach sportowych. Chętni wzięli udział w zajęciach plastycznych (malowanie na folii, lepienie z masy solnej), uczestniczyli także w nauce wędkowania. Zainteresowane mamy skorzystały z usług profesjonalnej makijażystki. Wielką atrakcją były zajęcia archeologiczne połączone z poszukiwaniem skarbów i wykonaniem mumii. Piknik zakończył się wspólnym ogniskiem z muzyką na żywo. W imprezie uczestniczyło około 100 osób z terenu gminy Żnin.

 

 • 1 (1) (copy)
 • 1 (10) (copy)
 • 1 (11) (copy)
 • 1 (12) (copy)

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy Główny specjalista ds. informatyki, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy Główny specjalista ds. informatyki.

 

pdf
Ogłoszenie - plik PDF rozmiar 1,8 MB

 

pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik PDF rozmiar 218 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - plik PDF rozmiar 89 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o zdolności do wykonywania określonego zawodu- plik PDF rozmiar 100 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 81 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o niekaralności - plik PDF rozmiar 94 kb.