Rozmiar czcionki:

Zakup oraz dostarczenie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.

 

http://bip.mops-znin.pl/zamowienia/pokaz/148