Rozmiar czcionki:

logo mrpipsv2

Informacja

 

Gmina Żnin pozyskała środki finansowe z programu "USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - EDYCJA 2019 w kwocie 26 840,00 zł. na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie i dochód nie przekraczający 350% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.