Rozmiar czcionki:

Informacja Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019.
Celem głównym  w ramach Podprogramu 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej  korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód  na osobę nie przekracza kwoty:

 • 1402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1056,00 zł  (netto) w przypadku rodziny.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2019, proszone są o zgłaszanie sie do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 01.08.2019 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

 

Zestaw na Podprogram 2019 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

1). Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 • sok jabłkowy klarowany 4 l.

2). Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg.

3). Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l.,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg.

4) Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa  2,7 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg.

5). Cukier:

 • cukier biały 4 kg.

6). Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4 l.

7). Dania gotowe:

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.


Środki towarzyszące

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących  zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji),
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - plik PDF rozmiar 1078 kb.