Rozmiar czcionki:

Nabór osób niepełnosprawnych do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2019-2020”

Logo MRPiPS 2

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

 

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

 

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poszukuje osób, które wymagają wsparcia w ramach Programu.


Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do ogłoszenia i dostarczenia jej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36,  88-400 Żnin - III piętro pokój nr 18.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” - plik PDF rozmiar 403 kb.

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” - plik PDF rozmiar 1,21 MB.