Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MARZEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

  • 19.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
     
     
  • 22.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

  • 23.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA