Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 SIERPIEŃ 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

  • 23.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
     
  • 24.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

  • 25.08.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA