Rozmiar czcionki:

Dzienny Dom „Senior+”

Plakat senior 2

Gmina Żnin ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 -2025 Edycja 2021 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 440,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 260 171,90 zł.

Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" w Żninie. Zgodnie ze złożoną ofertą w Dziennym Domu „Senior+” realizowana jest terapia zajęciowa, edukacyjne warsztaty plastyczne i rękodzieła , edukacyjne warsztaty florystyczne, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne i aktywności ruchowej. Zajęcia są prowadzone przez opiekuna animatora, instruktora terapeutę, dietetyka. Ponadto uczestnicy zajęć uczestniczą w warsztatach kulinarnych oraz mają zapewnione śniadanie i obiad. Z oferty Dziennego Domu „Senior+” w Żninie pn. "Kolej na Radość" korzysta 20 seniorów z Gminy Żnin.