Drukuj 
Rozmiar czcionki:

Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

 

 


Wniosek o przyznanie świadczenia 1-3 dzieci - plik PDF rozmiar 605 kb.

 

 


Wniosek o przyznanie świadczenia 1-7 dzieci - plik PDF rozmiar 630 kb.

 

 


 


Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - plik PDF rozmiar 176 kb.

 

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie z działalności - plik PDF rozmiar 855 kb.

 

 
Zaświadczenie o dochodzie - plik PDF rozmiar 348 kb.

 


  
Druk rozliczenia faktur - plik PDF rozmiar 133 kb.