Rozmiar czcionki:

Wykaz telefonów kontaktowych

 

Numer centrali: (52) 30-32-910

Numer fax.: (52) 30-32-920

 

Lp. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR TELEFONU
1. Dyrektor Maria Bursztyńska (52) 30-32-918
2. Główny księgowy Magdalena Gaczkowska - Książkiewicz (52) 30-32-915
SEKRETARIAT
3. Główny specjalista Zofia Tylak
(52) 30-32-911
KSIĘGOWOŚĆ
4. Główny Księgowy Magdalena Gaczkowska - Książkiewicz (52) 30-32-915
5. Główny specjalista Agnieszka Andrzejewska-Kieca
6. Księgowa Iwona Andrzejewska
7. Księgowa Maria Nyka
8. Kasjer Halina Kujawa (52) 30-32-924
KSIĘGOWOŚĆ – PŁACE
9. Inspektor Violetta Kujawa (52) 30-32-923
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
10.

Kierownik ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Anna Jarosz (52) 30-32-913
11. Inspektor Agnieszka Muszyńska (52) 30-32-919
ŚWIADCZENIA RODZINNE
12. Inspektor Agnieszka Marguardt (52) 30-32-939
13. Inspektor
Renata Galij (52) 30-32-922
14. Inspektor Agnieszka Stróżyk (52) 30-32-914
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
15. Inspektor Iwona Mroczkowska (52) 30-32-942
16. Podinspektor  Joanna Jęziorowska
(52) 30-32-940
17. Pomoc administracyjno - biurowa Paulina Chuda
(52) 30-32-941
DODATKI MIESZKANIOWE I DODATEK ENERGETYCZNY
18. Inspektor Anna Ławniczak (52) 30-32-943
STYPENDIA SZKOLNE
19. Główny specjalista Zofia Tylak (52) 30-32-911
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
20. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Beata Florczak (52) 30-32-916
21. Starszy specjalista pracy socjalnej Ewa Borowska (52) 30-32-917
22. Starszy specjalista pracy socjalnej Remigiusz Świtkowski (52) 30-32-926
23. Starszy specjalista pracy socjalnej Beata Rajsner (52) 30-32-927
24. Starszy specjalista pracy socjalnej Mirosława Brończyk (52) 30-32-928
25. Pracownik socjalny Anna Szpek (52) 30-32-930
26. Starszy specjalista pracy socjalnej Marta Świtkowska (52) 30-32-931
27. Starszy specjalista pracy socjalnej Sylwia Solińska (52) 30-32-932
28. Starszy specjalista pracy socjalnej Aneta Nowicka-Strenk (52) 30-32-933
29. Starszy specjalista pracy socjalnej Sylwia Kłoniecka (52) 30-32-936
30. Starszy specjalista pracy socjalnej Aleksandra Rosińska (52) 30-32-937
31. Pracownik socjalny Iwona Koc (52) 30-32-938
32. Specjalista pracy socjalnej i Starszy specjalista reintegracji społecznej Renata Malak (52) 30-32-945
33. Asystenci Rodziny
(52) 30-32-944
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
34. Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Małgorzata Kociałkowska (52) 30-32-916
DZIAŁ POMOCY RODZINIE Z OŚRODKAMI WSPARCIA
35. Kierownik Działu Pomocy Rodzinie Jadwiga Jeziorna (52) 30-32-929
SEKCJA REALIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
36. Inspektor Iwona Mazana (52) 30-32-921
37. Pracownik socjalny Natalia Lisiecka
POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
38. Kierowca ds. obsługi wypożyczalni Marian Świtała 609-152-612
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – POMOCNICZY
39. Główny specjalista
Andrzej Drążek (52) 30-32-912
40. Inspektor Maria Wilk (52) 30-32-925
41. Kierowca Dariusz Hutek 668-470-023

TELEFON ZAUFANIA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Terapeuci:

poniedziałek,  środa,  czwartek

15:00 - 19:00

(52) 30-32-944

Centrala telefoniczna:

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

(52) 30-32-910

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

0 800 120 002

bezpłatny dla dzwoniących