Drukuj 
Rozmiar czcionki:

 

„UCZEŃ NA WSI”

 

 

Osobą odpowiedzialną za program jest Pani mgr Marlena Sasinowska-Meller
tel. (52) 30-32-911

 

Przykładowy katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotażowego programu.
Informujemy, że katalog ma charakter otwarty i przykładowy!!!

 

UWAGA !!!

Dopuszczenie możliwości dofinansowania zakupów dokonywanych w ramach przedmiotowego zapisu traktować należy w sposób indywidualny, odnosząc się do rzeczywistych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnego ucznia wynikających ze specyfiki szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz mając na uwadze wymóg racjonalnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

 

1. Przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę, np.:
- Podręczniki, Słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;
- Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki, itp.);
- Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);
- Tornister szkolny, plecak, piórnik;
- Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max. 2 komplety/pary na rok szkolny), itp.;
- Strój roboczy na praktyki zawodu;
- Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu;
- Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.;
- Pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne;
- Edukacyjne gry planszowe;
- Rower, wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;
- Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;
- Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
- Magnetofon, Video VHS, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach- uzasadnienie podpisane przez wychowawcę/pedagoga.

 

Uwaga!!!

W ramach tej kategorii nie można uznać wydatków na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, np.:
- Zajęcia terapeutyczne;
- Gimnastyka korekcyjna (zajęcia korekcyjne);
- Kółka zainteresowań;
- Zajęcia w szkole muzycznej, ognisku plastycznym, itp.;
- Basen i odpłatne zajęcia na basenie, np. nauka pływania, itp.;
- Siłownia, fitness, gimnastyka, itp.;
- Jazda konna, w tym hippoterapia;
- Zajęcia w sekcji komputerowej fotograficznej, teatralnej, sportowej, itp.;
- Obozy, kolonie, zimowiska.

 

Uwaga!!!

Koszt uczestnictwa w zajęciach może obejmować również koszty dojazdów na zajęcia i powrotu z zajęć do miejsca zamieszkania a także inne uzasadnione koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w zajęciach.

 

Uwaga!!!

W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych!

 

3. Dostęp do Internetu:
- Instalacja;
- Abonament za Internet.

 

4. Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania, np.:
- Kursy językowe;
- Kursy komputerowe;
- Prawo jazdy, w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej;
- Kursy naukowo-poznawcze;
- Korepetycje;
- Zajęcia z Logopedą.

 

5. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, np.:
- Wycieczki szkolne (rajdy), itp.;
- Zielona/biała szkoła;
- Wyjazdy w ramach praktyk szkolnych;
- Wyjście do kina, teatru, muzeum, itp.;
- Wyjazdy w ramach olimpiad szkolnych.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A - plik PDF rozmiar 209 kb.

 

Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A - plik PDF rozmiar 136 kb.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 88,1 kb.

 


Materiały informacyjne:

Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie - plik PDF rozmiar 189 kb.

 

 


Podstawa prawna:
Uchwała nr 197/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 424/2007 Zarządu PFRON z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Procedur realizacji pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zmienioną uchwałą nr 636/2007 Zarządu PFRON z dnia 23 listopada 2007 r., uchwałą nr 15/2008 Zarządu PFRON z dnia 17 stycznia 2008 r. oraz uchwałą nr 386/2008 Zarządu PFRON z dnia 27 sierpnia 2008 r.