Rozmiar czcionki:

Środki towarzyszące

 

1. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji) ;

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach środków towarzyszących w dniach od 12 maja do 15 maja 2020 r. przekazał, osobom korzystającym z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, broszury „Jak dobrze mieć sąsiada…” związane z pomocą ze strony osób trzecich. Materiały rozdano 264 osobom. W dniach 20 czerwca oraz 20 lipca 2020 r. przy współpracy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Bydgoszczy przeprowadzono warsztaty indywidualne pn. „Zapobieganie marnotrawieniu żywności”. W warsztatach tych udział wzięły 172 osoby. W tym samych dniach przeprowadzone zostały również warsztaty indywidualne pn. „Budżet domowy”. Podobnie, jak w poprzednim przypadku i w tych zajęciach wzięły udział 172 osoby.