Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL.ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE”

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 274 kb

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 4,1 MB

Załącznik 1 (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 200 kb

Załącznik 1a (Przykładowy - uszczegółowony jadłospis) - plik PDF rozmiar 104 kb

Załącznik 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik PDF rozmiar 140 kb

 

Załącznik 3 (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 123 kb

Załącznik 4 (Informacja wynikająca z art 26. ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 102 kb

 

Załącznik 5 (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 67,3 kb

Załącznik 6 (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 1,2 MB

 

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 320 kb

Zmiana - Wynik postepowania - plik PDF rozmiar 415 kb.