Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) na "dostawę węgla kamiennego orzech o parametrach 26-8-07 w sezonie grzewczym 2015/2016 dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz do Filii Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturach Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 542 kb..

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 375 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 740 kb.

 Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 139 kb