Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

"Pełnienie obowiązków służby BHP i Ppoż. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 636 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 686 kb.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 113 kb