Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników  projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” , Priorytet VII Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 770 kb.

Pełna treść ogłoszenia - plik DOC rozmiar 156 kb.

SIWZ - (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik DOC rozmiar 263 kb.

Załącznik nr 1 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik DOC rozmiar 196 kb.

Załącznik nr 2 - (formularz ofertowy) - plik DOC rozmiar 64,5 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik DOC rozmiar 158 kb.

Załącznik nr 4 - (wykaz wykonywanych ofert) - plik DOC rozmiar 32 kb.

Załącznik nr 5 - (wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca) - plik DOC rozmiar 36 kb.

Załącznik nr 6 - (program kursu zawodowego, treningu, warsztatu) - plik DOC rozmiar 44 kb.

Załącznik nr 7 - (wykaz części zamówienia) - plik DOC rozmiar 26,5 kb.

Załącznik nr 8 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik DOC rozmiar 24 kb.

 

Załącznik nr 9 - (oświadczenie wykonawcy) - plik DOC rozmiar 22 kb.