Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - o wartości powyżej 14 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - ogłoszonego w BZP pod nr 134718-2011 w dniu 30.05.2011 na zadanie:„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”, Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.„

 

Wynik postępowania - (ogłoszenie o wyniku przetargu) - plik PDF rozmiar 213 kb.