Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza przetarg na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 159 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 206 kb.

Załącznik nr 1 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik DOC rozmiar 118 kb.

Załącznik nr 2 - (formularz oferty) - plik DOC rozmiar 57 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik DOC rozmiar 155 kb.

Załącznik nr 4 - (wykaz wykonanych ofert) - plik DOC rozmiar 33 kb.

Załącznik nr 5 - (wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca) - plik DOC rozmiar 35,5 kb.

Załącznik nr 6 - (program kursu zawodowego, treningu) - plik DOC rozmiar 44 kb.

Załącznik nr 7 - (wykaz części zamówienia) - plik DOC rozmiar 30,5 kb.

Załącznik nr 8 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik DOC 26,5 kb.

 

Załącznik nr 9 - (oświadczenie wykonawcy) - plik DOC rozmiar 25 kb.