Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, kursu i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” i projektu konkursowego pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Projekty współfinansowane są ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr 129977-2010 z dnia 20 maja 2010 roku) został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania...

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF rozmiar 184 kb.