Rozmiar czcionki:

Wzory dokumentów

 

DODATEK MIESZKANIOWY - OD 1 LIPCA 2021 ROKU

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 481 kb.
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego - plik PDF rozmiar 344 kb.
Oświadczenie o sopsobie przekazania dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 492 kb.
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych - plik PDF rozmiar 308 kb.
Pojęcie dochodu do dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 311 kb.
Zaświadczenie - pracodawca - plik PDF rozmiar 277 kb.

 


 

DODATEK ENERGETYCZNY

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - plik PDF rozmiar 825 kb. 
Klauzula informacyjna - plik PDF rozmiar 308 kb

 

Rozmiar czcionki:

Wymagane dokumenty

 

DODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Deklaracja o wysokości dochodów

3. Ponadto załączniki:

  • umowa najmu lokalu mieszkalnego,
  • decyzja o waloryzacji emerytury/renty lub zaświadczenie za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wysokości netto pobieranej renty/emerytury lub przekaz pocztowy - potwierdzenie wypłaty/odbioru świadczenia z ZUS lub KRUS,
  • zaświadczenie z ZUS za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wysokości wypłaconego netto zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego,
  • zaświadczenie o wysokości dochodu netto z tytułu zatrudnienia za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzającego obszar gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych do obliczania dochodu lub oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych,
  • wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub decyzja o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS,
  • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych należy przedłożyć do wglądu: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność lokalu oraz powierzchnię użytkową lokalu, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni,
  • Faktura lub dowód zapłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe (dotyczy osób wynajmujących lokal mieszkalny od zarządcy prywatnego)

 


 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy (Prawo energetyczne) zmienianej w art. 9, złożone w  okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Rozmiar czcionki:

Akty prawne

 

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

DODATKI MIESZKANIOWE:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.2133 t.j. z dnia 2019.11.05 - plik PDF rozmiar 135 KB.

 


 

DODATK ENERGETYCZNY:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. z dnia 2019.04.25 z późn. zm,) - plik PDF rozmiar 465 kb.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1101 z dnia 2014.08.21 z późn. zm.) - plik PDF rozmiar 278 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Kadra i kontakt

 

Wszelkie informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
wydawanie i przyjmowanie wniosków:
MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36
Parter - pokój nr 4

 

Referent
Agnieszka Hutek

tel. 789 869 124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.