Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. „Przy wigilijnym stole”

 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, chcąc pamiętać o tym by każdy mieszkaniec mógł czerpać radość ze Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 23 grudnia 2019 roku w restauracji „Parkowa” w Żninie, zrealizowali w ramach projektu spotkanie wigilijne. Jego celem jest coroczna organizacja uroczystości dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. Pracownicy socjalni zadbali również o osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogły przybyć na wieczerzę i dostarczono im zarówno potrawy wigilijne, jak i paczki żywnościowe. Projekt dał możliwość spędzenia tego dnia w oprawie kojarzonej z tradycyjnymi polskimi i Świętami Bożego Narodzenia. Ponadto działanie to utwierdziło uczestników w przekonaniu, że w Gminie są instytucje powołane by wspierać i dawać radość. Spotkaniu towarzyszyła piękna oprawa, podniosła, bożonarodzeniowa atmosfera oraz dużo serdeczności i ciepła. Uroczystość ta wpisana jest w kalendarz corocznych imprez organizowanych i realizowanych przez MOPS w Żninie.

 

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12

 

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn.  "Osoby starsze są wśród nas"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pn. „Osoby starsze są wśród nas” skierowany do 15 osób starszych. Głównym celemprojektu jest zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród osób starszych i samotnych.

 

W ramach projektu zaplanowano trzy spotkania.

 

Dnia 15 listopada 2019 odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 Żninie, które zaprezentowały przedstawienie przygotowane z nauczycielami z okazji Dnia Seniora. Spotkanie umiliła zaproszona aktywna seniorka, która zadbała o oprawę muzyczną.  Seniorzy włączyli się do wspólnego śpiewania przy akompaniamencie gitary, akordeonu. Uczestnikom projektu wręczonezostały kartki z życzeniami i kwiaty przygotowane przez dzieci i opiekunów ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych.Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze w obecności Dyrektora MOPS, Kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz pracowników socjalnych Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

 

Dnia 11 grudnia 2019 odbyło się drugie z zaplanowanych spotkań z udziałem dzielnicowego KPP w Żninie, przedstawiciela Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń KPP oraz Powiatowego Rzecznika Konsumenta, którzy poinformowali o zagrożeniach, na jakie narażone są osoby starsze. Po części edukacyjnej spotkania seniorzy przystąpili do wykonywania stroików świątecznych przy pomocy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Na miesiąc styczeń 2020 roku zaplanowano noworoczne spotkanie integracyjne z udziałem wolontariuszy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żninie.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://mops-znin.pl/images/zdjecia/Osoby starsze
 

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. "Odzyskać siebie"

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od kwietnia 2019 roku do czerwca 2019 roku realizuje projekt socjalny pod nazwą "ODZYSKAĆ SIEBIE". Wsparcie psychoedukacyjne oraz terapeutyczne kobiet współuzależnionych doświadczającychprzemocy, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

Celem projektu jest zwiększenie wiary w siebie oraz w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych kobiet współuzależnionych doświadczających przemocy zamieszkałych na terenie Gminy Żnin

 

W ramach projektu zapewniamy:

- Cykl spotkań edukacyjno – terapeutycznych;

- Edukacja na temat problemu alkoholowego oraz współuzależnienia;

- Trening psychoterapeutyczny;

- Trening psychologiczny;

- Spotkanie informacyjne z Członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych dotyczące lokalnej sieci wsparcia;

- Poczęstunek dla uczestników;

- Zajęcia relaksacyjne.


Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami socjalnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie:

Renata Malak, pok. nr 17, II piętro, tel. (52) 3032945

 

Projekt socjalny realizowany w ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - Praca socjalna z osobami uzależnionymi

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

  • Plakat_odzyskac_siebie

Rozmiar czcionki:

Projekt socjalny pn. "Rodzina - wartość tradycji"

 

W okresie od kwietnia 2019 roku do grudnia 2022 roku pracownicy MOPS w Żninie: Jolanta Reiter, Aleksandra Rosińska, Sylwia Solińska, Remigiusz Świtkowski i Sylwia Kłoniecka będą realizowali projekt socjalny ,,Rodzina - wartość tradycji".

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic opiekuńczo- wychowawczych i ich rodziców.

Założeniem projektu jest propagowanie więzi rodzinnych, upowszechnianie i kultywowanie tradycji. Uczestnikom projektu będą przypomniane tradycje i obyczaje Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

Realizacja projektu rozpoczęła się w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Jadownikach Rycerskich, gdzie partnerem projektu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Jadownikach Rycerskich.

W trakcie pierwszego spotkania zaproszone seniorki opowiedziały o tradycjach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, jakie kultywowane były na Pałukach. Spotkanie odbyło się przy stole zastawionym tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami. Podczas kolejnych zajęć uczestnicy dekorowali koszyczki techniką decoupage.

W następnych latach projekt będzie realizowany w kolejnych świetlicach opiekuńczo - wychowawczych.

 

  • plakat

 

10.12.2019r.

W okresie od 04.04.2019 roku do 24.12.2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie realizowany jest projekt socjalny pod nazwą „Rodzina – wartość tradycji”. Projekt skierowany jest dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej w Jadownikach Rycerskich oraz ich rodziców. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie i przybliżenie uczestnikom projektu tradycji i obyczajów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. W ramach projektu odbyło się spotkanie warsztatowe podczas, którego Panie z Koła Gospodyń Wiejskich pokazywały i uczyły dzieci przygotowywać ozdoby świąteczne. Ponadto dzieci lukrowały pierniki. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy.
W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z seniorami, którzy przybliżyli uczestnikom obyczaje i dawne tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Opowiedzieli o celebrowaniu świąt i związanych z nimi zwyczajach w gronie rodzinnym, co upowszechni wartość tradycji wśród najmłodszych uczestników spotkania i będzie owocowało kontynuowaniem i zachowaniem tradycji w przyszłości w ich domach. Tradycje są łącznikiem z pokoleniami naszych przodków, jeżeli je zachowamy, wówczas przetrwają i będą żyć w kolejnych pokoleniach.
Spotkania odbyły się przy tradycyjnie nakrytym stole wigilijnym, który przygotowały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach Rycerskich. Uczestnicy mieli okazję skosztować dania wigilijne, które królują na polskich stołach podczas uroczystej wieczerzy tj. barszcz czerwony z pasztecikiem, kapusta z grzybami, sałatka śledziowa po Pałucku oraz makowiec.
Projekt ”Rodzina – wartość tradycji” jest działaniem pilotażowym. Założeniem naszego projektu jest propagowanie więzi rodzinnych, upowszechnianie i kultywowanie tradycji.

 

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12