Rozmiar czcionki:

 

Dział Usług Opiekuńczych

 

 

Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych jest Pani:
Małgorzata Kociałkowska

tel. (52) 30-32-916
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Usługi mogą obejmować:

  • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, spacery, itp,
  • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc osobom chorym, dozowanie lekarstw, prześciełania łóżek, zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W uzgodnieniu z osobą zainteresowaną ustala się ilość godzin oraz dokładny zakres usług z wyszczególnieniem konkretnych czynności do wykonania, a w szczególności z uwzględnieniem zaleceń lekarza. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej w Żninie.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/452/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat...  - plik PDF rozmiar 186 kb.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej może przeprowadzić wywiad alimentacyjny u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o usługi. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy najbliższa rodzina wspiera finansowo członka rodziny wymagającego pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Działania te podejmowane są w celu ustalenia czy rodzina jest wstanie pomagać osobiście lub uczestniczyć w kosztach usług. Należy zaznaczyć, że MOPS często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca usług w pierwszej kolejności powinna oczekiwać ich od najbliższej rodziny.

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez: opiekunkę środowiskową.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są przez: pielęgniarkę, masażystkę, fizjoterapeutę, rehabilitanta.

Zakres wykonywanych specjalistycznych usług opiekuńczych nie może zastępować usług świadczonych przez NFZ.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Zasady ich przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005.189.1598) - plik PDF rozmiar 116 kb.

 

 

Usługi świadczone są osobom w miejscu zamieszkania i dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

  1. chorym psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
  2. upośledzonym umysłowo,
  3. wykazujacym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.
Usługi są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Powyższe usługi, w zależności od ustalonego na podstawie wywiadu środowiskowego dochodu osoby lub rodziny, są bezpłatne lub osoba korzystająca z nich zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności na podstawie poniższej tabeli. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej gminy na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wskaźnik odpłatności - plik PDF rozmiar 68 kb.

 


 

Ulotka promocyjna

 

POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH ORAZ USŁUGI OPIEKUŃCZE - plik PDF rozmiar 426 kb.