Rozmiar czcionki:

PIK i PK GKRPA

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Terminy przyjęć interesantów przez specjalistów:

  • Prawnik - II i IV piątek miesiąca - od godz. 15.30 do 19.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910 lub 607-809-707
  • Psycholog - pierwsza środa miesiąca (11:30-17:30), każda następna środa (9:00-15:00), każdy piątek (9:00-15:00) - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910 lub 607-809-707

 

Ponadto w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zainteresowane osoby obsługuje:

  • Kancelaria radcy prawnego – każdy czwartek od 14:00 do 15.00 - telefon: (52) 30 32 910 lub 607-809-707,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Psycholog – każdy czwartek od 15:00 do 19:00, każdy wtorek od 8:00 do 12:00, rejestracja telefoniczna: (52) 30 32 910 lub 607-809-707,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • Pracownik Socjalny – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

 

Terminy przyjęć specjalistów:

Instruktor Terapii Uzależnień:

  • każda środa od godz. 10:00 do 15:00
  • każdy czwartek - od godz. 10:30 do 17.30

Baza kontaktowa dotycząca przemocy w rodzinie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

ul. 700-lecia 36

88-400 Żnin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 52 30 32 910, fax 52 30 32 920

Godziny pracy Ośrodka:

od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie pracuje Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzi główny specjalista oraz dwóch starszych specjalistów pracy socjalnej.

Główny specjalista pracy socjalnej Renata Malak: tel. 517 657 325, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy specjalista pracy socjalnej Aneta Nowicka-Strenk: tel. 517 658 898, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny Arleta Gaczkowska: tel. 728 483 960, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny Romana Grajek: tel. 728 483 960, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się za pomocą wymienionych telefonów, adresów lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach jego pracy.

 

Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie znajdują się trzy mieszkania wspomagane zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Informacja telefoniczna: tel. 607 809 707 (w godzinach pracy Ośrodka) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy:            

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie działają Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny. Ich siedzibę stanowi Budynek A MOPS w Żninie, ul. 700-lecia 36.

W ramach PIK przyjmują:

Prawnik - II i IV piątek miesiąca - od godz. 17.00 do 19.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910 lub 607-809-707

Psycholog - pierwsza środa miesiąca (11:30-17:30), każda następna środa (9:00-15:00) - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910 lub 607-809-707

 

Ponadto w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zainteresowane osoby obsługuje kancelaria radcy prawnego – każdy czwartek od 14:00 do 15.00

telefon: 52 30 32 910,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Baza dotycząca miejsc schronienia dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „ JUDYM” w Kołaczkowie w zakresie miejsc schronienia w schronisku na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 i w noclegowni w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 i od 01.10.2021 do 31.12.2021. Schronienie to może przysługiwać tylko osobom, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Żnin.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” znajduje się w Kołaczkowie, 89-200 Szubin, tel. 52 384 59 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do schroniska lub noclegowni odbywać się musi za pośrednictwem MOPS w Żninie (kontakt podany w pkt 1).

 

Baza organizacji pozarządowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie współpracuje z Oddziałem Rejonowym PCK w Żninie w zakresie dystrybucji niezbędnej odzieży oraz z usytuowaną tam Jadłodajnią w zakresie wydawania ciepłego posiłku.

Oddział Rejonowy PCK w Żninie pracuje w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-11.30 - posiłki wydawane są do godz. 11.00.

Kontakt telefoniczny: (52) 38 45 917,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierowanie osób odbywać się musi za pośrednictwem MOPS w Żninie (kontakt podany w pkt 1).

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia

 

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Świeciu dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia, oraz ich rodzin dla mieszkańców Gminy Żnin.

W załączniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

Pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Aby umówić bezpłatne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 786-310-230 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 rejestracja nie wymaga skierowania.

 


Opis realizowanego programu - plik PDF rozmiar 516 kb.

Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym przestępstwem - wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwości

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie

ul. Towarowa 5 88 – 400 Żnin

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-751

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Wtorek 15.00 – 19.00

Czwartek 15.00 – 19.00

 

INFOLINIA CAŁODOBOWA TELEFON – 793-865-694

 

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać z następujących form pomocy:

– pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychiatryczną;

– finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

– pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– zakup urządzeń i wyposażenia.