Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia w formie noclegowni dla osób bezdomnych"

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 177 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 628 kb.

Wzór umowy MOPS.271.12.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 480 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 218 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. 

"Świadczenie usług schronienia..."

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 819 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 417 kb.

Wzór umowy MOPS.271.11.z.o.2022 - plik PDF rozmiar 279 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 261 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.7.zo.2022 - plik PDF rozmiar 1311 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.7.zo.2022 - plik PDF rozmiar 279 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.22.zo.2021 - plik PDF rozmiar 1428 kb.

Formularz ofertowy MOPS.271.22.zo.2021 - plik PDF rozmiar 64 kb.

Rozmiar czcionki:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

Przygotowanie i dostarczenie własnym transportem posiłków przeznaczonych do żywienia zbiorowego

 

Link do strony z ogłoszenim: 

https://bip.mops-znin.pl/zamowienia/pokaz/217

lub

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Rozmiar czcionki:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

Zakup samochodu z windą w celu realizacji projektu pn. Usługi indywidualnego transportu doot-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Link do strony z ogłoszenim: 

http://bip.mops-znin.pl/zamowienia/pokaz/206

lub

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Zapytanie ofertowe MOPS.271.12.zo.2020_1 - plik PDF rozmiar 631 kb.

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie naboru na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Logo MRPiPS 2

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza osoby zainteresowane zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do składania ofert.

 

Usługi Asystenta mogą świadczyć:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 • W przypadku posiadania wykształcenia średniego potwierdzenie wykształcenia w formie ksero świadectwa dojrzałości potwierdzonego za zgodność z oryginałem,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie minimum roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na:

 • Pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • Załatwianiu spraw urzędowych,
 • Nawiązywaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami,
 • Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.),
 • Pomocy w wyjściu i powrocie lub dojazdu do miejsc wybranych przez uczestnika Programu np.: dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe.

Dokumenty należy składać od dnia 15.01.2020 r. w godzinach 7:30 - 15:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin – I piętro sekretariat.

Dyrektor MOPS w Żninie


Maria Bursztyńska

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 179 - plik PDF rozmiar 524 kb.

 

 

Informacje dodatkowe:

Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 -2020 w roku 2020.

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. O zawarciu umowy zlecenia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie założonych kryteriów.

Zakłada się zatrudnienie kilku asystentów oraz łączne zakontraktowanie 10 000 godzin. Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Programu.

Aplikacje, które nie spełnią warunków formalnych można odebrać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nieodebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-912 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego MOPS.271.21.zo.2019 - plik PDF rozmiar 900 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 165 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego MOPS.271.7.zo.2019 - plik PDF rozmiar 856 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 195 kb.

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2019 r. dotyczącego zamówienia "Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningów i doradztwa zawodowego w ramach projektu ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowannego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 705 kb.

Rozmiar czcionki:

poziom kolor

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) na:

"Organizację i przeprowadzenie treningów i kursów zawodowych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 964 kb.

Załącznik nr 1 - plik PDF rozmiar 454 kb.

Załącznik nr 2 - plik PDF rozmiar 365 kb.

Załącznik nr 3 - plik PDF rozmiar 524 kb.

Załącznik nr 4 - plik PDF rozmiar 548 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 687 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 164 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986) pn. 

"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 896 kb.

Formularz oferty - plik PDF rozmiar 168 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 1382 kb.

Wzór oferty - plik PDF 318 kb

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 575 kb.

Wzór oferty - plik PDF rozmiar 165 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 791 kb.

Wzór oferty - plik PDF rozmiar 176 kb.

Rozmiar czcionki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - plik PDF rozmiar 116 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 729 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm) pn. 

"Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 956 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

"Pełnienie obowiązków służby BHP i Ppoż. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 636 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 686 kb.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 113 kb

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 342 kb

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 4,42 MB

 

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF rozmiar 217 kb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 335 kb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF rozmiar 679 kb

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe ...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

"ZAKUP DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 330 kb.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 143 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe ...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

"ZAKUP CZTERECH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 956 kb.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 159 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

"DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO ORZECH O PARAMETRACH 26-8-07  W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017  DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE ORAZ DO FILII ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURACH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 544 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 396 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 695 kb.

 

Unieważnienie postępowania - plik PDF rozmiar 192 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.)  na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy pn. "Podanie stawki wartości netto i brutto za jeden kilometr przejazdu samochodu ciężarowego na trasie Bydgoszcz - Żnin".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 516 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 323 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 677 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Zakup czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 2.3 MB

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 155 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 479 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 162 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 775 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 169 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 439 kb

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 4,68 MB

Załącznik 1 (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 165 kb

Załącznik 1a (Przykładowy - uszczegółowony jadłospis) - plik PDF rozmiar 110 kb

Załącznik 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik PDF rozmiar 110 kb

 

Załącznik 3 (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 109 kb

Załącznik 4 (Informacja wynikająca z art 26. ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 111 kb

 

Załącznik 5 (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 141 kb

Załącznik 6 (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 179 kb

Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 380 kb - plik PDF rozmiar 380 kb

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej (LAN) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 410 kb.

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 143 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) na "dostawę węgla kamiennego orzech o parametrach 26-8-07 w sezonie grzewczym 2015/2016 dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz do Filii Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturach Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 542 kb..

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 375 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 740 kb.

 Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 139 kb

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 556 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 172 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 696 kb.

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 144 kb.

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu Split w wybranych pomieszczeniach budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie".

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 276 kb.

Załącznik nr 1 - parter - plik PDF rozmiar 188 kb.

Załącznik nr 2 - piętro I - plik PDF rozmiar 276 kb.

Załącznik nr 3 - piętro II - plik PDF rozmiar 160 kb.

Wyjaśnienie - plik PDF rozmiar 136 kb.

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 150 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 558 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 384 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 140 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 496 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 564 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 167 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy.
W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie realizującego program operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015” związany z dystrybucją  żywności, zwracamy się z prośbą o „Podanie stawki wartości netto oraz brutto za jeden kilometr przejazdu samochodu ciężarowego na trasie Bydgoszcz – Żnin".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 209 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 121 kb.

Wzór Umowy - plik PDF rozmiar 127 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 907 ze zm) pn. "Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 619 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 149 kb.

Rozmiar czcionki:

 

 

Zapytanie ofertowe...

 

... na "wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 776 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 160 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL.ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE”

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 274 kb

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 4,1 MB

Załącznik 1 (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 200 kb

Załącznik 1a (Przykładowy - uszczegółowony jadłospis) - plik PDF rozmiar 104 kb

Załącznik 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik PDF rozmiar 140 kb

 

Załącznik 3 (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 123 kb

Załącznik 4 (Informacja wynikająca z art 26. ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 102 kb

 

Załącznik 5 (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 67,3 kb

Załącznik 6 (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 1,2 MB

 

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 320 kb

Zmiana - Wynik postepowania - plik PDF rozmiar 415 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na „Podanie stawki wartości netto oraz brutto za jeden kilometr przejazdu samochodu na terenie miasta i gminy Żnin w okresie od 02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku dla samochodu przewożącego termosy z obiadami oraz naczyniami i sztućcami jednorazowego użytku. Obiady są przeznaczone jako dożywianie dla uczniów spożywających posiłki w stołówkach w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Żnin”.

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 663 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 351 kb.

Wzór umowy na "Dowóz posiłków do szkół w 2015 roku" - plik PDF rozmiar 867 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na „Podanie ceny jednostkowej brutto za przygotowanie bułki lub drożdżówki stanowiącej dożywianie dla dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane w świetlicach  opiekuńczo – wychowawczych oraz filiach działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”.

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 649 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 333 kb.

Wzór umowy na "Dożywianie dzieci w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych i filiach działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w 2015 roku" - plik PDF rozmiar 953 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na dostawę węgla kamiennego orzech o parametrach 26-8-07 w sezonie grzewczym 2014/2015 dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz do Filii Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturach Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 290 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 171 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 216 kb.

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 800 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia publicznego pod nazwą "WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".

 

Treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 400 kb.

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe - plik DOC rozmiar 36 kb.

 

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

...na "PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE."

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 176 kb.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF rozmiar 239 kb.

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 871 kb.

SIWZ - (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 412 kb,

Załącznik 1 - (formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 81,9 kb.

Załącznik 1a - (przykładowy - uszczegółowiony jadłospis) - plik PDF rozmiar 62,8 kb.

Załącznik 2 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu) - plik PDF rozmiar 79,7 kb.

 

Załącznik 3 - (oświadczenie wykonawcy) plik PDF rozmiar 79,2 kb.

Załącznik 4 - (informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych - plik PDF rozmiar 64,5 kb.

 

Załącznik 5 - (informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 74,5 kb.

Załącznik 6 - (wzór umowy) - plik PDF rozmiar 134 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na „Podanie stawki wartości netto oraz brutto za jeden kilometr przejazdu samochodu na terenie miasta i gminy Żnin w okresie od 02 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dla samochodu przewożącego termosy z obiadami oraz naczyniami i sztućcami jednorazowego użytku. Obiady są przeznaczone jako dożywianie dla uczniów spożywających posiłki w stołówkach w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Żnin”.

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 118 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 73,6 kb.

Wzór umowy na "Dowóz posiłków do szkół w 2014 roku" - plik PDF rozmiar 118 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na „Podanie ceny jednostkowej brutto za przygotowanie bułki lub drożdżówki stanowiącej dożywianie dla dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane w świetlicach  opiekuńczo – wychowawczych oraz filiach działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie w okresie od 02 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”.

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 148 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 73,6 kb.

Wzór umowy na "Dowóz posiłków do szkoł w 2014r. - plik PDF rozmiar 118 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym". Zadanie I - REMONT PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO.

 

Pełna treść Ogłoszenia o zamówieniu - plik PDF rozmiar 177 kb.

Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF rozmiar 382 kb.

SIWZ - (Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 264 kb.

Załącznik 1 - (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 76,3 kb.

Załącznik 2 - (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 76,5 kb.

Załącznik 3 - (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) - plik PDF rozmiar 71,4 kb.

 

Załącznik 4 - (Informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 82,9 kb.

 

Załącznik 5 - (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 74,1 kb.

Załącznik 6 - (Oświadczenie) - plik PDF rozmiar 78,3 kb.

Załącznik 7_1 - (Obmiar) - plik PDF rozmiar 66.,3 kb.

Załącznik 7_2 - (Przedmiar robót) - plik PDF rozmiar 72,3 kb.

Załącznik 7_3 - (Przedmiar robót) - plik PDF rozmiar 615 kb.

Załącznik 8 - (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 154 kb.

Załącznik 9_1 - (Rysunek techniczny 1 "Rzut piwnic") - plik PDF rozmiar 790 kb.

Załącznik 9_2 - (Rysunek techniczny 2 "Rzut piwnic") - plik PDF rozmiar 941 kb.

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia użyteczności publicznej (Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny oraz Mieszkanie Chronione) wraz z rozbudową części wejściowej, remontem elewacji północnej i zachodniej budynku głównego oraz dociepleniem pozostałych elewacji nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach działki nr ewid. 1085/1 przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, z regulacją instalacji c.o. i modernizacją technologii kotłowni w budynku głównym. Zadanie I - remont piwnic budynku głównego."

 

Pełna treśc Ogłoszenia o zamówieniu - plik PDF rozmiar 176 kb.

Wynik postępowania - (Ogloszenie o unieważnieniu przetargu) - plik PDF rozmiar 132 kb.

SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 255 kb.

Załącznik 1 - (Formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 76,3 kb.

Załącznik 2 - (Oświadczenie wykonawcy) - plik PDF rozmiar 76,5 kb.

Załącznik 3 - (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) - plik PDF rozmiar 71,4 kb.

 

Załącznik 4 - (Informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) - plik PDF rozmiar 82,9 kb.

 

Załącznik 5 - (Informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 74,1 kb.

Załącznik 6 - (Oświadczenie) - plik PDF rozmiar 78,3 kb.

Załącznik 7_1 - (Obmiar) - plik PDF rozmiar 66.,3 kb.

Załącznik 7_2 - (Przedmiar robót) - plik PDF rozmiar 72,3 kb.

Załącznik 7_3 - (Przedmiar robót) - plik PDF rozmiar 615 kb.

Załącznik 8 - (Wzór umowy) - plik PDF rozmiar 154 kb.

Załącznik 9_1 - (Rysunek techniczny 1 "Rzut piwnic") - plik PDF rozmiar 790 kb.

Załącznik 9_2 - (Rysunek techniczny 2 "Rzut piwnic") - plik PDF rozmiar 941 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na dostawę wraz z montażem okna przeciwpożarowego – nieotwieranego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 115 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 75 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 81,2 kb

 

Rozmiar czcionki:

 

Zapytanie ofertowe...

 

...na dostawę węgla kamiennego orzech o parametrach 26-9-07 w sezonie grzewczym 2013/2014 dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie oraz do Filii Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturach Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 162 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 172 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 123 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pod nazwą. "Aktywni, zintegrowani, silniejsi".

 

Pełna treść Ogłoszenia - plik DOC rozmiar 160 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na „PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU REJONOWEGO PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE”.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 171 kb.

Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF rozmiar 918 kb.

SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 287 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników  projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” , Priorytet VII Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik PDF rozmiar 770 kb.

Pełna treść ogłoszenia - plik DOC rozmiar 156 kb.

SIWZ - (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik DOC rozmiar 263 kb.

Załącznik nr 1 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik DOC rozmiar 196 kb.

Załącznik nr 2 - (formularz ofertowy) - plik DOC rozmiar 64,5 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik DOC rozmiar 158 kb.

Załącznik nr 4 - (wykaz wykonywanych ofert) - plik DOC rozmiar 32 kb.

Załącznik nr 5 - (wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca) - plik DOC rozmiar 36 kb.

Załącznik nr 6 - (program kursu zawodowego, treningu, warsztatu) - plik DOC rozmiar 44 kb.

Załącznik nr 7 - (wykaz części zamówienia) - plik DOC rozmiar 26,5 kb.

Załącznik nr 8 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik DOC rozmiar 24 kb.

 

Załącznik nr 9 - (oświadczenie wykonawcy) - plik DOC rozmiar 22 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności społecznych i warsztatu motywacyjno - integracyjnego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1

 

Pełna treść ogłoszenia - plik DOC rozmiar 156 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik DOC rozmiar 260 kb.

Załącznik nr 1 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik DOC rozmiar 196 kb.

Załącznik nr 2 - (formularz ofertowy) - plik DOC rozmiar 64,5 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik DOC rozmiar 158 kb.

Załącznik nr 4 - (wykaz wykonanych ofert) - plik DOC rozmiar 32 kb.

Załącznik nr 5 - (wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca) - plik DOC rozmiar 36 kb.

Załącznik nr 6 - (program kursu zawodowego, treningu, warsztatu) - plik DOC rozmiar 44 kb.

Załącznik nr 7 - (wykaz części zamówienia) - plik DOC rozmiar 26,5 kb.

Załącznik nr 8 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik DOC rozmiar 24 kb.

 

Załącznik nr 9 - (oświadczenie wykonawcy) - plik DOC rozmiar 22 kb.

Wynik postępowania - (informacja o unieważnieniu przetargu) - plik PDF rozmiar 100 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ogłasza przetarg o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie inwestycyjne pn.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE, ETAP IV - KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ”

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 124 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 304 kb.

Załącznik nr 8 - 1 - (przekrój budynku) - plik PDF rozmiar 324 kb.

Załącznik nr 8 - 2 - (rzut poddasza) - plik PDF rozmiar 253 kb.

Załącznik nr 8 - 3 - (rzut II piętra) - plik PDF rozmiar 156 kb.

Załącznik nr 8 - 4 - (rzut I piętra) - plik PDF rozmiar 273 kb.

Załącznik nr 8 - 5 - (rzut parteru) - plik PDF rozmiar 184 kb.

Sprostowanie błędu pisarskiego w SIWZ - plik PDF rozmiar 114 kb

Wyjaśnienie - plik PDF rozmiar 114 kb.

Wynik postępowania - (ogłoszenie o wyniku przetargu) - plik PDF rozmiar 182 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - o wartości powyżej 14 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - ogłoszonego w BZP pod nr 134718-2011 w dniu 30.05.2011 na zadanie:„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”, Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.„

 

Wynik postępowania - (ogłoszenie o wyniku przetargu) - plik PDF rozmiar 213 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza przetarg na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu umiejętności życiowych i treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 159 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 206 kb.

Załącznik nr 1 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik DOC rozmiar 118 kb.

Załącznik nr 2 - (formularz oferty) - plik DOC rozmiar 57 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik DOC rozmiar 155 kb.

Załącznik nr 4 - (wykaz wykonanych ofert) - plik DOC rozmiar 33 kb.

Załącznik nr 5 - (wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca) - plik DOC rozmiar 35,5 kb.

Załącznik nr 6 - (program kursu zawodowego, treningu) - plik DOC rozmiar 44 kb.

Załącznik nr 7 - (wykaz części zamówienia) - plik DOC rozmiar 30,5 kb.

Załącznik nr 8 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - plik DOC 26,5 kb.

 

Załącznik nr 9 - (oświadczenie wykonawcy) - plik DOC rozmiar 25 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym...

 

...powyżej 14 000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie inwestycyjne pn.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE”

 

Projekt jest realizowany zgodnie z Umową nr WPW.I.3043-3-17-322/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie” Nr RPKP.03.02.00-04-004/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 116 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 294 kb.

 

Przedmiar robót można pobrać logując się na poniżej podany adres:

ftp://um.znin.pl --> folder - MOPS przebudowa budynku

 

Dane potrzebne do zalogowania:

użytkownik:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
hasło:przetarg/09

 

http://www.bip.gmina.znin.pl/

 

Rozmiar czcionki:

 

Zaproszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza do złożenia oferty na Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, kursu i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” i projektu konkursowego pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 101 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 183 kb.

Załącznik nr 2 - (szczegółowy program) - plik PDF rozmiar 49,2 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik PDF rozmiar 207 kb.

Załącznik nr 4 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF rozmiar 173 kb.

Załączniki do SIWZ - (oświadczenia wykonawcy) - plik PDF rozmiar 303 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, kursu i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” i projektu konkursowego pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Projekty współfinansowane są ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (postępowanie nr 129977-2010 z dnia 20 maja 2010 roku) został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania...

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF rozmiar 184 kb.

 

Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, kursu i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników  projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” i projektu konkursowego pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 100 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 184 kb.

Załączniki do SIWZ - plik PDF rozmiar 303 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik PDF rozmiar 207 kb.

Załącznik nr 4 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF rozmiar 172 kb.

Wyjaśnienie do SIWZ - (strona 1) - plik PDF rozmiar 296 kb.

Wyjaśnienie do SIWZ - (strona 2) - plik PDF rozmiar 273 kb.

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ - plik PDF rozmiar 272 kb.