Rozmiar czcionki:

 

Projekt systemowy POKL 2013

 

 

pokl

 

 

Szósta edycja projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”

 

Żnin, 31.01.2013

Konferencja rozpoczynająca szóstą edycję projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”

 

W dniu 30.01.2013 roku w Restauracji Alma w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca szóstą edycję projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie konferencji uczestnicy kolejnej edycji projektu zostali zapoznani przez Dyrektor MOPS w Żninie Panią Marię Bursztyńską z głównym celem projektu, który zakłada aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja celu głównego oraz podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu nastąpi poprzez realizację zadań zaplanowanych w projekcie z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze oraz prac społecznie użytecznych. Zaproszeni goście w osobie Burmistrza Żnina oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie życzyli uczestnikom projektu aby uczestnictwo w projekcie przyniosło oczekiwane przez nich efekty i docelowo zaprocentowało podjęciem zatrudnienia.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 


 

Żnin, 07.06.2013

Szkoła dla Rodziców” – „Jak mówić ,żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

 

Wch od 24.05.2013 roku do 07.06. 2013 roku uczestnicy projektu, którzy wychowują dzieci uczestniczyli w treningu kompetencji społecznych - „Szkoła dla Rodziców”. Trening  miał na celu między innymi opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych takich jak: nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy, rozumnego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,  wyrażania i akceptowania uczuć, umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania oraz wyrażania rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

 

 • 5
 • 6

 


 

Żnin, 07.06.2013

Kursy zawodowe

 

Uczestnicy projektu zgodnie z predyspozycjami oraz potrzebami rynku pracy w okresie od maja do lipca 2013 roku biorą udział w wybranych przez siebie następujących kursach zawodowych: opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, fryzjerka, kucharz małej gastronomii, bukieciarstwo, operator wózków widłowych, murarz - tynkarz, posadzkarz- płytkarz, malarz - tapeciarz, palacz centralnego ogrzewania i sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Ukończenie kursu zawodowego i zdobycie nowych kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia ich możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

 • 10
 • 7
 • 8
 • 9

 


 

Żnin, 31.07.2013

Klub Integracji Społecznej

 

Uczestnicy projektu w okresie od lutego do lipca 2013 roku brali aktywny udział w zajęciach prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej. Podczas zajęć ćwiczyli techniki autoprezentacji i kreowania własnej osoby oraz  przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Poza tym uczyli się poruszania na otwartym rynku pracy oraz  metod poszukiwania ofert pracy także z wykorzystaniem internetu. Ponadto trenowali swoje umiejętności interpersonalne.

 

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

 


 

Żnin, 30.08.2013

Konferencja informacyjno-promocyjna podsumowująca realizację działań w ramach projektu

 

W dniu 30.08.2013 roku  w restauracji Basztowa w Żninie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację działań przewidzianych dla uczestników  projektu w oparciu o narzędzie jakim jest kontrakt socjalny. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy MOPS w Żninie oraz Dyrektor PUP w Żninie. W trakcie konferencji Pani Maria Bursztyńska podsumowała dotychczas zrealizowane zadania w ramach projektu gratulując jego uczestnikom ukończenia projektu i życząc im uzyskania zatrudnienia z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i ukończonych szkoleń. Natomiast Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie Pani Barbara Bogucka przedstawiła ofertę i możliwości aktywizacji zawodowej za pośrednictwem PUP w Żninie. Ponadto uczestnicy projektu w trakcie konferencji mieli uroczyście wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz materiały promujące projekt systemowy POKL.

 

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

 


 

Żnin, 19.12.2013

Wsparcie ze strony asystenta rodziny

 

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku 26 uczestników projektu w ramach działań zaplanowanych w projekcie systemowym było objętych wsparciem ze strony asystenta rodziny. Udzielone wsparcie miało na celu przywracanie rodzinom wiary we własne możliwości oraz udzielenie pomocy w wypełnianiu ich ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia stabilizacji życiowej.