Rozmiar czcionki:

Terminy wypłat stypendium szkolnego w 2017 r.

w kasie MOPS w Żninie

 

- 13 kwietnia 2017 r.

- 17 maja 2017 r.

- 13 czerwca 2017 r.

 

Stypendium szkolne zostanie wypłacone po uprzednim złożeniu rozliczenia faktur, którego druk należy odebrać - pokój nr 7 - I piętro lub wydrukować poniższy załącznik.

 

Rozliczenie faktur należy dokonać odpowiednio do:

- 4 kwietnia 2017 r.

- 5 maja 2017 r.

- 2 czerwca 2017 r.

 

pdfRozliczenie faktur - Stypendia Szkolne - plik PDF rozmiar 591 kb.

 

Uwaga !

W przypadku zmiany dochodu w rodzinie, który mógł spowodować przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do dalszego otrzymywania stypendium należy niezwłocznie poinformować oraz przedstawić stosowne dokumenty np. zaświadczenie o dochodzie netto, decyzję przyznającą nowe lub zwiększające świadczenie.

 

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście - pokój nr 7 - I piętro lub telefonicznie (52) 30-32-910 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Rozmiar czcionki:

"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

 

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" przez 5 dni, tj. 20.02 - 24.02.2017 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

 

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ulicy Sądowej 2.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016 będą wydawane w dniach od 27 lutego do 01 marca 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 27 lutego 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Dnia 28 lutego 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

K, L, Ł, M, N

Dnia 1 marca 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

O, P, R, S, Ś, T, W, Z, Ż

 

Wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
1. Mleko UHT
2. Szynka drobiowa
3. Makaron
4. Koncentrat pomidorowy
5. Fasola biała
6. Groszek z marchewką
7. Ryż
8. Herbatniki
9. Ser podpuszczkowy
10. Gulasz wieprzowy z warzywami
11. Powidła
12. Cukier
13. Szynka wieprzowa
14. Pasztet wieprzowy

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700 - lecia 36 88-400 Żnin informuje o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

pdfPełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 1024 kb.

pdfKwestionariusz osobowy - plik PDF rozmiar 224 kb.

pdfOświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 84 kb. - plik PDF rozmiar 94 kb.

 

pdfOświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu - plik PDF rozmiar 99 kb.

pdfOświadczenie o niekaralności - plik PDF rozmiar 95 kb. - plik PDF rozmiar 94 kb.

pdfOświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - plik PDF rozmiar 89 kb.