Rozmiar czcionki:

STOP PRZEMOCY

 

16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaczyna się co roku 25 listopada(Dzień przeciw przemocy wobec Kobiet) a kończy 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka).

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej dla wszystkich osób zainteresowanych: zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy jak również świadków przemocy zapraszamy do zapoznania się z ofertą wparcia specjalistycznego realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

 

jpg Ulotka promocyjna kampanię STOP PRZEMOCY

Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM  
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.   
Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej  korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł (netto) w przypadku rodziny.

Osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie  od dnia 25.11.2021 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe
- groszek z marchewką 3,20 kg,,
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
- powidła śliwkowe 1,50 kg,

2) Artykuły skrobiowe
- makaron jajeczny 4,5 kg,
- kasza jęczmienna 1 kg,

3) Artykuły mleczne
- mleko UHT 5 l,

4) Artykuły mięsne
- szynka drobiowa  1,80 kg,
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
- filet z makreli w oleju 0,85 kg,

5) Cukier
- cukier biały 4 kg,

Osoby najbardziej potrzebujące  mogą składać skargi dotyczące  sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.


Środki towarzyszące

1. Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:
 - włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych (zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych  wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych),
- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

 


Klauzula informacyjna - plik PDF rozmiar 678 kb.

 

Rozmiar czcionki:

Życzenia dps 2021 1

Rozmiar czcionki:

życzenia 2021

Rozmiar czcionki:

Podziękowanie 18.11.2021

Rozmiar czcionki:

Podziekowanie festyn rodz

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 LISTOPAD 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

  • 22.11.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
     
  • 23.11.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

  • 24.11.2021 r. - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA

 

 Archiwum aktualności

 

logo 4

 

Plakat AOON 2021m  Plakat senior 3