Rozmiar czcionki:

popz 2021

INFORMACJA PROGRAM
OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021

 

ZMIANA  KRYTERIUM  DOCHODOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie uprzejmie informuje,  że w dniu 15 maja 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 PLUS w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego  do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby  w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021 PLUS, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Zainteresowani, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Osoby, które już zgłosiły się do tutejszego Ośrodka otrzymają pomoc w ramach programu na podstawie dotychczas wypełnionego skierowania.

Rozmiar czcionki:

Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

W ramach wspólnych działań, wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, Komenda Powiatowa Policji w Żninie wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie oraz Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie w dniach od 1 - 3 maja  2023 przeprowadziła Akcję pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem wspólnego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach drogowych, będących następstwem działania alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych. Pracownicy tutejszego Ośrodka oraz członkowie GKRPA przekazali Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie 500 sztuk opasek odblaskowych, 80 sztuk kamizelek opatrzonych hasłami profilaktycznymi oraz ponad 1400 ulotek i 10 plakatów o tematyce związanej z ww. zjawiskami. Materiały w tych dniach trafiły do uczestników ruchu drogowego.

 

  • 155-342530
  • 155-342533
  • image001

Rozmiar czcionki:

Życzenia Wielkanocne

 

Dyrekcja oraz pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzą Państwu pięknych i spokojnych chwil

spędzonych w gronie Najbliższych

oraz aby każdy wiosenny dzień przynosił

coraz więcej energii, radości i wzajemnej życzliwości.

 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o zmianie godzin pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

 

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie

będzie czynny w godzinach 7:30-12:00

Rozmiar czcionki:

Podziel się rowerem

 

W dniu 9 marca 2023 Pan Paweł Kwaśniewski w imieniu wszystkich zaangażowanych w cykliczną Akcję „Podziel się rowerem”, przekazał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 9 rowerów, które w dniu 17 marca bezpośrednio trafiły do osób potrzebujących. To kolejny już raz pracownicy i uczniowie Warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie przekazali do tutejszego Ośrodka rowery, które znalazły nowych użytkowników chcących korzystać z tego coraz bardziej powszechnego i oszczędnego środka transportu. Dzięki akcji wspólne wspomagamy osoby i rodziny, których sytuacja nie pozwala na zabezpieczenie wszystkich potrzeb socjalno – bytowych.

Serdecznie Dziękujemy! 

 

  • rower_2023

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
 

Plakat senior 2022m