Rozmiar czcionki:

"POZYTYWNA ZMIANA"

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Pozytywna zmiana” ogłasza nabór chętnych do pierwszej edycji projektu adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, przysługujących praw, dostępności do indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pogłębienia wiedzy, kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacji i pracy w zespole, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla 40 uczestników projektu w okresie od listopada 2016 roku do marca 2017 roku zaplanowane są między innymi: indywidualne wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjne oraz uczestnictwo w grupie wsparcia.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 15 listopada 2016 roku, II piętro, pokój nr 17. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ulotka promocyjna "POZYTYWNA ZMIANA" - plik PDF rozmiar 758 kb.

Zaproszenie - "POZYTYWNA ZMIANA" - plik PDF rozmiar 154 kb.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016 będą wydawane w dniach od 2 listopada - 3 listopada 2016 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 2 listopada 2016 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

Dnia 3 listopada 2016 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

N, O, P, R, S, Ś, T, U W, Z, Ż

 

Wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
1. Herbatniki
2. Cukier
3. Mleko UHT
4. Ryż
5. Makaron
6. Olej

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie

 

MOPS w Żninie zwraca się z prośbą o pomoc w pozyskaniu sprawnej pralki automatycznej, łóżeczka dziecięcego oraz szafki kuchennej ze zlewozmywakiem.

Osoby, które chciałyby pomóc potrzebującej rodzinie prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Małgorzatą Klockowską pod nr tel. (52) 30-32-938 lub osobiście w siedzibie MOPS II piętro pokój nr 17.