Rozmiar czcionki:

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zwraca się z prośbą o pomoc dla swoich podopiecznych, którzy w wyniku pożaru w nocy z dnia 28-29.12.2019 r. utracili dorobek życia.

 

Obecnie potrzebna jest sprawna lodówka i kuchenka elektryczna.

 

Wszystkie osoby, które chciałyby w tej sprawie pomóc prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym

Małgorzatą Klockowską pod numerem telefonu 523032938.

Rozmiar czcionki:

Informacja

 

Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, rodzina pogorzelców, którzy w dniu 29 grudnia 2019 r. straciła dorobek życia pragnie wyrazić podziękowania dla wszystkich, którzy do tej pory włączyli się do pomocy przy adaptacji budynku mieszkalnego, w którym niebawem będą mogli zamieszkać.

Dzięki otrzymanej pomocy udało się w znacznej mierze przystosować budynek do zamieszkania.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe, które wymagają dalszych nakładów finansowych.

W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ponownie zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny.

Na chwilę obecną brakuje ok. 14.000,00zł. W ramach wsparcia  nadal można wpłacać dobrowolne środki na poniżej wskazane konto.

 

Numer rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
dla dobrowolnych wpłat na rzecz pogorzelców:
Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie

17 8181 0000 0001 2755 2000 0010

w tytule prosimy wpisać: Pogorzelcy z dnia 29 grudnia 2019 r.

 

W dalszej kolejności niezbędna będzie pomoc materialna, tj. sprzęt gospodarstwa domowego oraz artykuły niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Za każde Państwa wsparcie serdecznie dziękujemy.

Będziemy na bieżąco informować o najpilniejszych potrzebach rodziny.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym:
Małgorzatą Klockowską - nr tel. (52) 303 29 36

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019 będą wydawane w dniach:


od 13 do 14 lutego 2020 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 13 lutego 2020 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

 

Dnia 14 lutego 2020 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu lutym wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- fasola biała
- buraczki wiórki
- sok jabłkowy klarowany
- ryż biały
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- olej
- mleko UHT


Jednocześnie zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie co uwarunkowane jest miedzy innymi krótką datą przydatności do spożycia niektórych z produktów oraz czynnikami logistycznymi. Osoby które nie mogą odebrać paczek żywnościowych osobiście mogą upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Nabór osób niepełnosprawnych do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2019-2020”

Logo MRPiPS 2

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie
ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

 

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

 

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie poszukuje osób, które wymagają wsparcia w ramach Programu.


Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do ogłoszenia i dostarczenia jej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36,  88-400 Żnin - III piętro pokój nr 18.

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” - plik PDF rozmiar 403 kb.

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” - plik PDF rozmiar 1,21 MB.

 

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie naboru na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Logo MRPiPS 2

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza osoby zainteresowane zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do składania ofert.

 

Usługi Asystenta mogą świadczyć:

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 • W przypadku posiadania wykształcenia średniego potwierdzenie wykształcenia w formie ksero świadectwa dojrzałości potwierdzonego za zgodność z oryginałem,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie minimum roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na:

 • Pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • Załatwianiu spraw urzędowych,
 • Nawiązywaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami,
 • Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.),
 • Pomocy w wyjściu i powrocie lub dojazdu do miejsc wybranych przez uczestnika Programu np.: dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe.

Dokumenty należy składać od dnia 15.01.2020 r. w godzinach 7:30 - 15:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin – I piętro sekretariat.

Dyrektor MOPS w Żninie


Maria Bursztyńska

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 179 - plik PDF rozmiar 524 kb.

 

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie (52) 30-32-912 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 

STYCZEŃ 2020 r.


 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

27.01.2020 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

23.01.2020 r.

 


 

M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

28.01.2020 r.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

24.01.2020 r.

Rozmiar czcionki:

Pożar strawił budynek mieszkalny w Żninie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuję, że w nocy z dnia 28 na 29 grudnia 2019 r. w miejscowości Żnin przy ul. Kasztanowej 38 doszło do zdarzenia losowego, w wyniku, którego spaleniu uległ budynek mieszkalny zajmowany przez 2 osoby: kobietę lat 81 i jej 42 letniego syna. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa całkowicie konstrukcja dachowa, stolarka okienna i drzwiowa. Ogień strawił podłogi, wszelkie media i meble. Osoby poszkodowane, które znalazły się w tragicznej sytuacji nie posiadają własnych możliwości finansowych oraz materialnych na odbudowę/stworzenie nowych warunków mieszkaniowych do prawidłowego funkcjonowania. W związku z zaistniałą sytuacją w ramach wsparcia rodziny, można wpłacać dobrowolne środki na wskazane niżej konto.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Numer rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

dla dobrowolnych wpłat na rzecz pogorzelców:

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie

17 8181 0000 0001 2755 2000 0010

w tytule prosimy wpisać: Pogorzelcy z dnia 29 grudnia 2019 r.

Rozmiar czcionki:

Logo Senior

 

Rekrutacja Dzienny Dom "Senior+" w Żninie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ogłasza nabór osób do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu "Senior+" w Żninie.

Oferta skierowana jest do 20 osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin. Osoby zainteresowane wyrażają gotowość regularnego uczestnictwa w zajęciach Domu, którym zostanie zapewnione wsparcie w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz udział w zajęciach m.in. aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych i edukacyjnych.

Rekrutacja uczestników do udziału w zajęciach realizowanych w Domu rozpocznie się 18 grudnia 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Dziennego Domu "Senior+" w Żninie proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. 700-lecia 36 w godzinach 7:30 – 15:00, II piętro lub pod numerem telefonu (52) 30 32 910

 

Regulamin Dziennego Domu "Senior+" w Żninie - plik PDF rozmiar 1,50 MB.

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu "Senior+" w Żninie - plik PDF rozmiar 134 kb.

 

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz zgłoszeniowy - plik PDF rozmiar 1,10 MB.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - plik PDF rozmiar 179 kb.