Rozmiar czcionki:

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego - nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych w Żninie informuje, iż okres zasiłkowy 2015/2016 kończy się w miesiącu październiku 2016 roku.

W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o św. rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do św. rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Rozmiar czcionki:

Zapytanie ofertowe...

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.)  na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy pn. "Podanie stawki wartości netto i brutto za jeden kilometr przejazdu samochodu ciężarowego na trasie Bydgoszcz - Żnin".

 

Pełna treść zapytania ofertowego - plik PDF rozmiar 516 kb.

Formularz ofertowy - plik PDF rozmiar 323 kb.

Wzór umowy - plik PDF rozmiar 677 kb.

Rozmiar czcionki:

Stypendia Szkolne - nowe wnioski na rok szkolny 2016/2017

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36 - piętro I, pokój nr 10.

 

Wnioski do pobrania:

- w wersji elektronicznej www.mops-znin.pl

- w wersji papierowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36 - piętro I, pokój nr 10.

 

Rozmiar czcionki:

Wnioski na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Funduszu Alimentacyjnego w Żninie informuje, iż okres zasiłkowy 2015/2016 kończy się 30 września 2016 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku ubiegania się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy  osoba, która złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją do dnia 31 sierpnia 2016 roku ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń z FA przysługujących za miesiąc październik 2016 roku następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z pełną dokumentacją w okresie od dnia 1 września 2016 roku do 31 października 2016 roku ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 roku następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

Rozmiar czcionki:

logo fead2

 

Ogłoszenie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2016 roku rozpocznie się realizacja dostaw artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2106 prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 951,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 771,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Prosimy osoby, które są zainteresowane  otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2016 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 19 lipca 2016 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.