Rozmiar czcionki:

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za życiem"

 

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

 

pdfUstawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - plik PDF rozmiar 94 kb. 

pdfWniosek o ustalenie prawa ... - plik PDF rozmiar 103 kb.

Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

 logo fead2

 

Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016 będą wydawane w dniach od 26 stycznia do 27 stycznia 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

 

Dnia 26 stycznia 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M

Dnia 27 stycznia 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

N, O, P, R, S, Ś, T, U W, Z, Ż

 

Wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
1. Mleko UHT
2. Makaron
3. Fasola biała
4. Ryż biały
5. Ser podpuszczkowy
6. Gulasz wieprzowy z warzywami
7. Cukier
8. Olej

Rozmiar czcionki:

Mikołajki

 

W dniu 11.01.2017 r. o godz. 15:00 w Żnińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie Mikołajkowe z Wice Ministrem Obrony Narodowej i posłem na Sejm Bartoszem Kownackim. W imieniu Wice Ministra zebranych gości powitała Dyrektor Biura Poselskiego Julia Rozworowska.

 

Program uroczystości:
-  Jasełka wykonana przez dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Filia nr 5 w Bożejewiczkach,
-  Wystąpienie gości oraz Burmistrza Żnina,
-  Obdarowanie 65 dzieci paczkami ze słodyczami ufundowanymi przez posła Bartosza Kownackiego.

 

Dzieci uczestniczące w spotkaniu zostały wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

 

  • 1 (1)
  • 1 (2)
  • 1 (3)
  • 1 (4)

Rozmiar czcionki:

Charytatywny turniej piłki siatkowej w Rąbcznie

 

„Człowiek jest tyle wart,
 ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II

 

Dnia 8.01.2017 r. odbyła się charytatywny turniej piłki siatkowej w Rąbcznie. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Razem dla Franka”. Dzięki organizatorom Gimnazjum w Rąbczynie, panu sołtysowi Bartoszowi Paszkowi oraz młodzieży i sympatykom piłki siatkowej do turnieju przystąpiło siedem drużyn z Poznania, Rąbczyna, Skoków, Mieściska oraz dzieci z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie w połączeniu z wychowankami Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzyskorzystewku.

Kilka dni wcześniej młodsze dzieci ze świetlicy przygotowały plakaty i puszkę do której mogliśmy zebrać „Nasze Grosiki”, zbiórka odbyła się również w Gimnazjum.

Teraz najważniejsi: Julia Boińska, Natalia Boińska, Bartosz Imbierowicz, Julia Karczyńska, Marta Koszutowska, Jakub Kubiak, Martyna Lubawa, Klaudiusz Migacz, Maciej migacz, Wiktoria Pierzyńska, Monika Polaszewska, Dominik Stanula oraz Wiktoria Witucka, bezinteresownie zagraliście dla drugiego człowieka pokazując innym, że warto brać udział w akcjach organizowanych dla drugiego człowieka niespełna czteroletniego Franka inni mogą tylko być z Was dumni.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Rozmiar czcionki:

Uwaga POPŻ

 

logo fead2

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żninie informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze wsparcia w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2016.  

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2016 o zgłaszanie sie  do pracowników socjalnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.