Rozmiar czcionki:

Odbiór artykułów żywnościowych

asd

Informujemy, że artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020 będą wydawane w dniach:


od 19 do 21 kwietnia 2021 r.
w godz. od 8:30 do 15:00.

 

WAŻNE !!!

Dystrybucja żywności prowadzona jest w magazynie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin

 

Dnia 19 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

 

Dnia 20 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
L, Ł, M, N, O, P, R

 

Dnia 21 kwietnia 2021 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
S, Ś, T, U, W, Z, Ż

 

W miesiącu kwietniu wydawane będą następujące artykuły spożywcze:
- mleko
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- koncentrat pomidorowy
- groszek z marchewką
- buraczki wiórki
- makaron jajeczny
- ryż


W związku z panującą pandemią koronawirusa zwracamy się z ogromną prośbą o odbieranie żywności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zastosowanie zasad ostrożności przy odbiorze paczek żywnościowych: zachowanie odległości miedzy osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne (maseczki, rękawiczki).

Osoby, które nie posiadają możliwości odebrania osobiście paczek żywnościowych mogą pisemnie upoważnić osobę drugą.

Rozmiar czcionki:

Wykład "Przemoc domowa"

 

Powiat Żniński wraz z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Prawnej ma przyjemność zaprosić na wykład dotyczący przemocy domowej, który odbędzie się na profilu facebookowym „nieodpłatna pomoc prawna w powiecie żnińskim” w czwartek 15 kwietnia o godzinie 17:00.

Przemoc w rodzinie to niezwykle trudne, złożone, przykre i wstydliwe zjawisko. Stosowana w rodzinie związana jest z naruszeniem praw i dóbr osobistych członków rodziny, naruszeniem ich godności, nietykalności cielesnej. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jest źródłem cierpienia i poczucia krzywdy u osób, które zostały nią dotknięte. Społeczeństwo nie zawsze traktuje przejawy przemocy domowej wystarczająco poważnie. Nie wolno jednak jej ignorować – reakcja świadka może być pierwszym ogniwem, które doprowadzi do przerwania kręgu przemocy. Dlaczego ofiary czują się zupełnie bezbronne? Dlaczego milczą? Skąd tak silne poczucie bezkarności u sprawców? Jakie strategie stosują agresorzy – jakie kobiety, a jakie mężczyźni? Jak rozpoznawać różne formy przemocy psychicznej?, o tym wszystkim dowiesz się z wykładu dotyczącego przemocy domowej.

Wykład przygotowali. adw. Maciej Adamowicz, adw. Alicja Jarzemska, mgr. Adam Dudziak, apl.adw. Julia Rogowska.

"Zadanie jest realizowane w ramach zadania zleconego z zakresu edukacji prawnej, finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Żniński i otrzymanych z dotacji budżetu państwa."

Rozmiar czcionki:

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia

 

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w Świeciu dla dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia, oraz ich rodzin dla mieszkańców Gminy Żnin.

W załączniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

Pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Aby umówić bezpłatne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 786-310-230 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 rejestracja nie wymaga skierowania.

 


Opis realizowanego programu - plik PDF rozmiar 516 kb.

Rozmiar czcionki:

Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

 

Szanowni Państwo

Od dnia 25 marca 2021 r. (czwartek) do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostają ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie.

Ograniczenie polega na zastosowaniu kontaktu telefonicznego i elektronicznego z wyjątkiem załatwienia wyłącznie spraw pilnych. Klienci będą kontaktować się z właściwym pracownikiem w celu umówienia wizyty na konkretną godzinę.

Kontakt telefoniczny i mailowy podany jest do publicznej wiadomości na stronie urzędowej www.bip.mops-znin.pl w zakładce „telefony kontaktowe”.
W przypadkach związanych z koniecznością osobistego przybycia po telefonicznym, e-mailowym lub innym sposobie umówieniu wizyty albo godziny spotkania, pracownik przejdzie z klientem do właściwego pomieszczenia w celu załatwienia sprawy.

Zaleca się załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej na adres właściwego pracownika lub na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu dokumentu podpisanego odręcznie albo dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, a gdy jest to możliwe za pośrednictwem systemu ePUAP.


Maria Bursztyńska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

Rozmiar czcionki:

logo

Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 01 kwietnia 2021 roku realizuje projekt pn. „Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin”.

Usługa door-to-door jest to usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Odbiorcami usługi są mieszkańcy Gminy Żnin, którzy ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i in.) posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się).

Usługa door-to-door ma na celu umożliwienie korzystania w szczególności z oferty:

 1. Dziennego domu pobytu,
 2. Powiatowego Zespołu ds. Niepełnosprawności w Mogilnie,
 3. Placówek służby zdrowia Żnin/Bydgoszcz,
 4. Turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków wczasowych, sanatoriów zlokalizowanych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego
 5. Urzędów, instytucji publicznych i kulturalnych na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Usługa door-to-door będzie świadczona z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu, spełniającego wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczących warunków i wymagań technicznych dla danego typu pojazdu.

Dodatkowo samochód będzie wyposażony w windę do wózka inwalidzkiego, dwa wózki inwalidzkie i schodołaz.

Mieszkańcy Gminy Żnin, nie będą ponosili odpłatności za korzystanie z usługi transportowej door-to-door w okresie realizacji projektu. Dowóz realizowany jest przez okres 21 m-cy.

Zgłoszenia do korzystania z usługi door-to-door przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, na podstawie złożonego wniosku osobiście lub telefonicznie (52) 30 32 911 oraz elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UCHWAŁA NR XXIX/322/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin”. - plik PDF rozmiar 769 kb.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin” - plik PDF rozmiar 1,68 mb.

 

 logo 3

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenie na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie,
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych, do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta. 

 

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae,
 • Dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacje,
 • Dokumenty poświadczające posiadanie minimum 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegały na:

 • Pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • Załatwianiu spraw urzędowych,
 • Nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.),
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin od pon. – pt. w godzinach 7:30-15:30 - rekrutacja prowadzona w sposób ciągły i będzie trwała do momentu rozdysponowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. O zawarciu umowy zlecenia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie założonych kryteriów.

Aplikacje, które nie spełnią warunków formalnych można odebrać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nieodebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: (52) 30-32-912 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor MOPS w Żninie

Maria Bursztyńska

 Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - plik PDF rozmiar 105 kb.

 

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.

 

Rozmiar czcionki:

aoon 2021 2

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Program skierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żnin.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, tel. (52) 30-32-910 lub (52) 30-32-912 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30

 

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021- plik PDF rozmiar 273 kb.

 

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 MARZEC 2021 r.


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 19.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
   
 • 22.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 23.03.2021 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA