Rozmiar czcionki:

Logo Senior

 

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności

 

Drodzy Seniorzy,

W związku z obowiązującym na obszarze Polski stanem epidemii oraz czerwoną strefą w Powiecie Żnińskim. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przychylając się do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informuje wszystkich uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Żninie działającego przy ul. Dworcowej 1:

o czasowym zawieszeniu działalności od dnia 21 października 2020 r. do odwołania


O wznowieniu działalności wszystkich uczestników poinformujemy telefonicznie.

 

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - plik PDF rozmiar 56 kb.

Rozmiar czcionki:

KOMUNIKAT
O OGRANICZENIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że od 19.10.2020 r. w związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego COVID-19 wstrzymuję się do odwołania, przyjmowanie interesantów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

• Zaleca się załatwianie wszelkich spraw poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

• W dalszym ciągu będzie możliwy kontakt:

- telefoniczny: (52) 30 32 910
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP

• Pilne wizyty prosimy umawiać telefonicznie z pracownikiem MOPS w Żninie.


Przypominamy, że wszelkiego rodzaju wnioski na nowy okres zasiłkowy nie wymagają osobistego stawiennictwa w Ośrodku. Wnioski można składać elektronicznie poprzez np. ePUAP, PUE ZUS, bankowość elektroniczną oraz portal informacyjno-usługowy emp@tia.

Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pracowników Ośrodka znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.mops-znin.pl w zakładce telefony kontaktowe.

Decyzje możliwe będą do odbioru po uprzednim kontakcie telefonicznym pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

Dziękujemy za zachowanie środków ostrożności
Maria Bursztyńska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

Rozmiar czcionki:

Weź udział w badaniu: Diagnoza Społeczna Żnin 2020

 

ankieta 2 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu Diagnoza Społeczna Żnin 2020. Celem projektu jest poznanie opinii Mieszkańców na temat istotnych dla Gminy problemów społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. takie kwestie, jak wychowanie i edukacja dzieci, bezpieczeństwo publiczne, bezrobocie czy nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Badanie jest ważnym narzędziem zarówno polityki społecznej Gminy, jak również idei partycypacji społecznej. Stanowi  też ono integralny element Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jego wyniki posłużą optymalizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz pomocowych kierowanych do mieszkańców Gminy Żnin.

W ramach badania możecie Państwo wyrazić swoją opinię w poniżej podanej anonimowej ankiecie:
https://www.interankiety.pl/a/ZninD2020

Wypełnienie jednej ankiety zajmuje średnio 10-15 minut. Każdy z uczestników badania ma zagwarantowaną anonimowość.

Wszelkie sugestie mające na celu udoskonalenie narzędzi badawczych będą mile widziane.

Dalszych informacji o projekcie udziela koordynator Remigiusz Świtkowski – kierownik Działu Pomocy Rodzinie w MOPS w Żninie, tel. (52) 30 32 926, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmiar czcionki:

Warsztaty pn. „Debata” oraz "Słuchaj siebie"

 

W dniach od 29 września 2020 r. do 1 października 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zorganizował warsztaty z zakresu realizacji programu pn. „Debata” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

W warsztatach uczestniczyło 6 klas (IV, V) z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Żnin.

W programie wykorzystane zostały następujące strategie profilaktyczne:

 • konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami;
 • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań;
 • „osobiste postanowienie” (bez finalizacji w toku zajęć).

Warsztaty przebiegały zgodnie z założeniami, uczniowie uczestniczącw zajęciach poszerzyli wiedze o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych.

Ponadto w tym samym okresie uczestnicy 4 świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających w strukturach tutejszego Ośrodka mogli skorzystać z zaproponowanych warsztatów pn. „Słuchaj siebie” podkreślające znaczenie empatii w codziennym funkcjonowaniu, relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Podczas zajęć dopisała zarówno wysoka frekwencja, jak również dobra profilaktyczna zabawa, elementy której dzieci będą mogły wykorzystać w rozumieniu drugiego człowieka.

Nad wszystkim czuwali wychowawcy oraz koordynator – kierownik Działu Pomocy Rodzinie w MOPS w Żninie.

Rozmiar czcionki:

Szkolenie pn. „Program Domowych Detektywów”

 

W dniu 29 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zorganizował szkolenie dla wychowawców ze szkół podstawowych z zakresu realizacji programu pn. „Program Domowych Detektywów” rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Celem ogólnym programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

W szkoleniu uczestniczyło 11 nauczycieli z 6 szkół podstawowychz terenu gminy Żnin.

Zajęcia obejmowały poniższy zakres wiedzy i umiejętności:
Realizatorami programu są nauczyciele oraz pedagodzy szkolni, którzy ukończyli szkolenie warsztatowe. Przedmiotem warsztatów było zaprezentowanie uczestnikom założeń i przebiegu programu. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, nie zabrakło pytań oraz wniosków dotyczących profilaktyki kierowanej do współczesnej młodzieży i dzieci. 

 

 • 1
 • 2

Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie

ul. 700 - lecia 36

88-400 Żnin

informuje o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20, ogłoszonego w dniu 27.08.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze - plik PDF rozmiar 1,09 MB.

Rozmiar czcionki:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 PAŹDZIERNIK 2020 r.


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

WYPŁACANE ZOSTANĄ W DNIACH:

 

PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE:

 

 • 19.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 
   
   
 • 20.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WYPŁATY W KASIE:

 

 • 21.10.2020 r. - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

UWAGA: 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ USTALONA ZGODNIE Z PLANEM WYPŁAT, NASTĄPI DO WYSOKOŚCI POSIADANEGO PLANU I ŚRODKÓW A POZOSTAŁA KWOTA ZOSTANIE ZREALIZOWANA DO KOŃCA MIESIĄCA