Rozmiar czcionki:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie (GKRPA)

Osoby uzależnione od alkoholu mogą skorzystać z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie, której jednym z  istotnych zadań jest motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Komisja może też podejmować działania zmierzające do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu przez osoby uzależnione od alkoholu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Procedurę zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej (mąż / żona / rodzic / siostra / brat / partner / osoby wspólnie zamieszkujące / sąsiad / policja / MOPS / pracodawca / szkoły / placówki ochrony zdrowia / kurator) złożony do GKRPA w Żninie  (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin  II piętro, pokój nr 16). W toku postępowania, z uwagi na ochronę osób wnioskujących o wszczęcie procedury, Komisja może odmówić osobie objętej postępowaniem informacji dotyczących danych osoby, która złożyła wniosek.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie przyjmuje wnioski o zobowiązanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Żnin.

Wniosek można złożyć na własnym druku lub gotowym  formularzu, który można pobrać u pracowników socjalnych w pok. nr 16 na II piętrze MOPS Żnin. Wszelkich informacji można uzyskać również telefonicznie pod numerem 789-869-104 lub 789-869-105.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie (GKRPA),
 2. Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie.

Złożenie wniosku o orzeczeniu obowiązku poddaniu się leczeniu odwykowemu bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem GKRPA lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie jako instytucji do tego uprawnionej.

Siedzibą GKRPA w Żninie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie przy ulicy 700-lecia 36, 88-400 Żnin

 • tel. 789-869-104 lub 789-869-105 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne informacje:

 1. Instruktor uzależnień
  • Zbigniew Tomczak
  • Kiedy: każda środa godz. 10.00 – 15.00; każdy czwartek godz. 10.30 – 17.30
 2. Mitingi AA „Baszta” (dla osób uzależnionych, które chcą zaprzestać pić)
  • Kiedy: każdy wtorek o godz. 17.30-19.00
 3. Grupa Al-Anon (dla osób współuzależnionych czyli m.in. żyjących z osobą uzależnioną od alkoholu)
  • Kiedy: w każdą środę o godz. 17.30-19.00
    

Miejsce spotkań grup, mitingów i instruktora uzależnień odbywają się w MOPS Żnin budynek A (wejście od strony podwórka) pokój nr 1.