Rozmiar czcionki:

 

Projekt systemowy POKL 2011

 

 

pokl

 

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu systemowego pod nazwą „AKTYWNI, ZINTEGROWANI, SILNIEJSI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłasza nabór osób chętnych do kolejnej edycji projektu.   
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Żnin, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej. Dla 62 uczestników projektu w okresie od marca 2011 roku do sierpnia 2011 roku zaplanowane są między innymi: zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, indywidualne poradnictwo zawodowe, kursy zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz wyjazd do teatru.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w MOPS w Żninie do 16 lutego 2011 roku.

 


 

Żnin, 23.02.2011

Rekrutacja do kolejnej edycji projektu

 

W dniach od 17.02.2011 roku do 22.02.2011 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo w wieku aktywności zawodowej klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, mieszkańcami Gminy Żnin, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kolejnej edycji projektu systemowego pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”. W wyniku przeprowadzonych rozmów wyłoniono grupę docelową projektu w ilości 62 osób, a 8 osób wpisano na listę rezerwową uczestników projektu. Do udziału w projekcie w okresie od 1 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku w ramach kontraktu socjalnego zakwalifikowano osoby wykazujące chęć zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej poprzez uczestnictwo w działaniach zaplanowanych w projekcie.

 

 • Dwóch kandydatów wypisuje dokumenty rekrutacyjne
 • Rozmowa rekrutacyjna z dwoma kandydatkami
 • Rozmowa z kandydatem
 • Wypisywanie przez kandydatkę dokumentów

 


 

Żnin, 28.02.2011

Konferencja informacyjno - promocyjna

 

W dniu 28 lutego 2011 roku w Restauracji Alma w Żninie odbyła się uroczysta konferencja rozpoczynająca czwartą edycję projektu systemowego PO KL realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie pod nazwą „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy MOPS w Żninie oraz zaproszeni goście: Burmistrz Żnina i Skarbnik Gminy Żnin oraz przedstawiciel PUP w Żninie. W trakcie konferencji koordynator projektu Pani Beata Florczak zapoznała uczestników z celami i zaplanowanymi w ramach projektu działaniami. Głównym założeniem jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie kompetencji społecznych i aktywności zawodowej osób w nim uczestniczących W ramach projektu dla 62 osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo w okresie od marca do sierpnia 2011 roku zaplanowano między innymi: zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe zgodnie z preferencjami uczestników projektu, wyjazd do teatru oraz kolonie dla dzieci uczestników projektu. Uczestnicy projektu będą mieli także możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych. Burmistrz Żnina w swoim wystąpieniu pogratulował  osobom biorącym udział w kolejnej edycji projektu chęci uczestnictwa w zaplanowanych w ramach projektu działaniach podkreślając, że w perspektywie zwiększy to ich możliwości wejścia na rynek pracy.

 

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 


 

Żnin, 17.03.2011

Klub Integracji Społecznej

 

W okresie od marca do maja 2011 roku uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, które mają na celu zwiększenie ich umiejętności interpersonalnych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy projektu będą uczyli się metod poszukiwania pracy, zasad i technik pisania dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji i kreowania własnej osoby podczas rozmowy z pracodawcą.

 

 • 10
 • 11
 • 12
 • 9

 


 

Żnin, 29.04.2011

Rekrutacja do Programu Aktywności Lokalnej

 

W dniu 29 kwietnia 2011 roku odbyła się rekrutacja uczestniczek do Programu Aktywności Lokalnej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w ramach projektu systemowego pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”. Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej matek samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko, zamieszkałych na terenie miasta Żnina. Wszystkie Panie, które zgłosiły się na rozmowę rekrutacyjną wykazywały chęć uczestnictwa w działaniach zaplanowanych w projekcie w okresie od maja 2011 roku do listopada 2011 roku. Dla 12 kobiet uczestniczących w Programie Aktywnosci Lokalnej w okresie od maja do listopada 2011 roku przewidziano warsztat aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe, kolonie dla dzieci, trening umiejętności społecznych pn. Szkoła dla rodziców” oraz działania o charakterze środowiskowym typu piknik rodzinny i spotkanie integracyjne.

 

 • 13
 • 14
 • 15

 


 

Żnin, 21.05.2011

Piknik rodzinny

 

W dniu 21.05.2011 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Żurawiem” w Skarbienicach odbył się piknik rodzinny dla Uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej otoczenia i zaproszonych gości. Osoby uczestniczące w pikniku chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich grach zespołowych i zabawie na świeżym powietrzu. W trakcie pikniku rodzinnego uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej miały także okazję aby poznać się wzajemnie i nawiązać obopólne kontakty.

 

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

 


 

Żnin, 28.07.2011

Kursy zawodowe

 

Uczestnicy projektu zgodnie z predyspozycjami oraz potrzebami rynku pracy w okresie od lipca do sierpnia 2011 roku biorą udział w wybranych przez siebie następujących kursach zawodowych: opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, fryzjerka, kucharz małej gastronomii, bukieciarstwo, operator wózków widłowych, murarz - tynkarz, posadzkarz - płytkarz, malarz - tapeciarz, palacz centralnego ogrzewania i sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej. Ukończenie kursu zawodowego i zdobycie nowych kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia ich możliwości powrotu na rynek pracy.

 

 • 20
 • 21

 


 

Żnin, 29.09.2011

Konferencja podsumowująca

 

W dniu 29.09.2011 roku w Restauracji Alma odbyła się konferencja podsumowującą realizację zadań w ramach kontraktów socjalnych. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, zespół projektowy oraz zaproszeni goście. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Żninie Pani Maria Bursztyńska w swoim wystąpieniu podsumowała zaplanowane w ramach projektu działania oraz złożyła wszystkim uczestnikom projektu gratulacje z okazji ukończenia projektu. Pani Iwona Kranc przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie poinformowała zebranych o formach aktywizacji osób bezrobotnych dostępnych w PUP w Żninie. Natomiast przedstawicielka Fundacji Pro Europa w Toruniu wskazała na możliwości utworzenia Spółdzielni Socjalnej przez osoby kończące udział w projekcie i zapewniła Uczestniczki Projektu o możliwości skorzystania z wszechstronnej pomocy prawnej i technicznej gwarantowanej przez fundację. W trakcie konferencji uczestnicy projektu mieli wręczone uroczyście zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych i udziału w projekcie oraz materiały promocyjne.

 

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

 


 

Żnin, 29.10.2011

Trening umiejętności życiowych

 

W dniach od 17.10.2011 roku do 21.10.2011 roku dla uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu systemowego został przeprowadzony trening umiejętności życiowych. Trening obejmował podstawy komunikacji interpersonalnej i asertywności, kształtowanie motywacji do działania, radzenia sobie ze stresem i własną złością, zarządzania domowym budżetem i efektywnego spędzania czasu z dzieckiem.

 

 • 26
 • 27
 • 28

 


 

Żnin, 21.11.2011

Trening umiejętności społecznych

 

W dniach od 14.11.2011 roku do 18.11.2011 roku dla uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu systemowego PO KL został przeprowadzony „Trening umiejętności społecznych - Szkoła dla rodziców pn. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Przedmiotem treningu były min. problemy wieku dorastania, system kar i nagród w wychowaniu oraz budowanie relacji dorosły - dziecko.

 

 • 29
 • 30
 • 31

 


 

Żnin, 25.11.2011

Spotkanie integracyjne

 

W dniu 25 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej z zaproszonymi gośćmi kończące działania zaplanowane w projekcie. Podczas spotkania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Pani Maria Bursztyńska podsumowała zrealizowane w ramach projektu działania i osobom biorącym udział w Programie Aktywności Lokalnej uroczyście wręczyła zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych i udziału w projekcie oraz materiały promocyjne.

 

 • 32
 • 33