Rozmiar czcionki:

Kierownikiem Działu Pomocy Rodzinie z Ośrodkami Wsparcia jest Pan:
Remigiusz Świtkowski

tel. 607 809 707
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Świetlice Opiekuńczo - Wychowawcze

 

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie działają następujące Świetlice:


- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 1 w Paryżu,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 2 w Brzyskorzystewku,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 4 w Jadownikach Rycerskich,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Żninie - Filia nr 5 w Bożejewiczkach,
 
- Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Żninie, ul. Wandy Pieniężnej 19

 

Rozmiar czcionki:

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

Terminy przyjęć interesantów przez specjalistów:

Prawnik - II i IV piątek miesiąca - od godz. 17.00 do 19.00 - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910 lub 607-809-707

Psycholog - pierwsza środa miesiąca (11:30-17:30), każda następna środa (9:00-15:00) - rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910 lub 607-809-707

 

Kancelaria radcy prawnego - każdy czwartek - od godz. 14.30 do 16.00

 

Program oddziaływań dla osób stosujących przemoc

- rejestracja telefoniczna (52) 30-32-910

 

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozmiar czcionki:

 

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Terminy przyjęć interesantów przez specjalistów:

Terapeuta uzależnień - każdy czwartek - od godz. 13.00 do 19.00

 

 

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019 - plik PDF rozmiar 1.0 MB.

 

 

Rozmiar czcionki:

 

Wsparcie Rodziny

 

 

Usługa asystenta rodziny


Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Większość spotkań odbywa się w domach rodzinnych co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

 

Procedura postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - plik PDF rozmiar 1,97 MB.

 

Załączniki do procedury - plik PDF rozmiar 396 kb.

 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności asystent rodziny dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych (m.in. pomaga w wyrobieniu dokumentów, przygotowaniu pism urzędowych, uzyskaniu świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń wynikających z innych ustaw, w kontaktach z poradniami specjalistycznymi, terapeutami i prawnikiem oraz wspiera w kontaktach z odpowiednimi instytucjami). Pomaga również w rozwiązywaniu problemów psychologicznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię lub do Punktu Interwencji Kryzysowej. Asystent wspiera członków rodziny w podejmowaniu aktywności społecznej ,łagodzi ewentualne konflikty z sąsiadami, rodziną itp. Do jego zadań należy również motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, motywowanie do kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywanie kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. W celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych motywuje rodziców lub rodzica do udziału w indywidualnych konsultacjach wychowawczych dla rodziców i udziału w zajęciach grupowych. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci asystent rodziny podejmuje działania interwencyjne i zaradcze, oraz wszelkie inne działania mające na celu poprawę sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej rodziny.

 

 

UCHWAŁA Nr XLVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 - plik PDF rozmiar 844 kb.

 

UCHWAŁA Nr XIII/136/2015 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 - plik PDF rozmiar 306 kb.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/343/2013 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 - plik PDF rozmiar 440 kb.