Rozmiar czcionki:

logo 4

 

Promocja usługi transportowej "door-to-door"

 

W dniu 7 sierpnia 2021 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie promowali usługę transportową „door-to-door” podczas V Gminnego Dnia Seniora.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Rozmiar czcionki:

logo 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko KIEROWCA w ramach realizacji projektu:

Usługa transportu "door-to-door" w Gminie Żnin

 

Link do strony z zamieszczonym ogłoszeniem  http://bip.mops-znin.pl

Rozmiar czcionki:

logo 4

 

Realizacja usługi transportu "door-to-door" przez firmę zewnętrzną

 

Przedstawiamy realizację bezpłatnej usługi transportu door-to-door na terenie gminy Żnin przez firmę zewnętrzną z którą została podpisana stosowna umowa. Transport osób poruszających się na wózku inwalidzkim ułatwia zakupiony w ramach programu schodołaz gąsienicowy Liftkar PTR 160. 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Rozmiar czcionki:

logo 4

Usługa transportu "door-to-door" na terenie Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku jest uruchomiona bezpłatna usługa transportowa door-to-door dla mieszkańców gminy Żnin,  którzy:

 • ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące i itp.)
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( lub równoważne),
 • lub nie posiadające takiego orzeczenia ( w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się) oraz ze względu na wiek i stan zdrowia.

Usługa jest realizowana na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła skorzystać z usługi wraz z  asystentem zatrudnionym  na potrzeby projektu. Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zdrowotnej  i kulturalnej. Dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki i muzeum,  lekarza orzecznika i specjalisty stanie się prostsze.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: (52) 30 32 911
 • wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczeń usług transportu door-to-door w Gminie Żnin.

Informacje o projekcie: Gmina Żnin realizuje umowę Nr 047/UDTD/I/2020/00005/ projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” grantowego obejmującego wdrażanie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społecznej i zdrowotnej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Żnin usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: Ograniczenie zjawiska wykluczenia w zakresie mobilności mieszkańców Gminy Żnin, którzy ze względu na wiek czy niepełnosprawność nie mogą w pełni samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Całkowita wartość projektu: 495 549,45 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 417 649,08 zł

Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Wniosek o korzystanie z usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin - plik PDF rozmiar 512 kb.

 

Oświadczenie - plik PDF rozmiar 239 kb.

Ankieta dotycząca świadczonej usługi door-to-door - plik PDF rozmiar 413 kb.

 Potwierdzenie wykonanej usługi transportu przez użytkownika lub przedstawiciela ustawowego - plik PDF rozmiar 125 kb.

 

Zgłoszenie reklamacji dotyczącej jakości świadczonej usługi door-to-door - plik PDF rozmiar 139 kb.

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/322/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Żnin”. - plik PDF rozmiar 769 kb.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu świadczenia usługi transportu door-to-door w Gminie Żnin” - plik PDF rozmiar 1,68 mb.

 

 

 logo 3