Rozmiar czcionki:

 

Wybrane akty prawne

 

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 504 kb.

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 252 kb.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 733 kb

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011.43.225 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 733 kb

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2006.139,993 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 208 kb.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 412 kb.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm) - plik PDF rozmiar 324 kb.