Rozmiar czcionki:

poziom kolor

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2019 r. dotyczącego zamówienia "Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningów i doradztwa zawodowego w ramach projektu ''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowannego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 705 kb.