Rozmiar czcionki:

Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

 

Wniosek o przyznanie świadczenia 1-3 dzieci - plik PDF rozmiar 358.74 kb.
  Wniosek o przyznanie świadczenia 1-7 dzieci - plik PDF rozmiar 386.93 kb.
Wniosek o przyznanie świadczenia 1-4 dzieci z Ukrainy - plik PDF rozmiar 377.5 kb.
  Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - plik PDF rozmiar 176 kb.
  Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie z działalności - plik PDF rozmiar 494.12 kb.
Zaświadczenie o dochodzie - plik PDF rozmiar 517.87 kb.
Druk rozliczenia faktur - plik PDF rozmiar 520 kb.