Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, kursu i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników  projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” i projektu konkursowego pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 100 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 184 kb.

Załączniki do SIWZ - plik PDF rozmiar 303 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik PDF rozmiar 207 kb.

Załącznik nr 4 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF rozmiar 172 kb.

Wyjaśnienie do SIWZ - (strona 1) - plik PDF rozmiar 296 kb.

Wyjaśnienie do SIWZ - (strona 2) - plik PDF rozmiar 273 kb.

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ - plik PDF rozmiar 272 kb.