Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

...na "PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO - WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE."

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 176 kb.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF rozmiar 239 kb.

Wynik postępowania - plik PDF rozmiar 871 kb.

SIWZ - (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 412 kb,

Załącznik 1 - (formularz ofertowy) - plik PDF rozmiar 81,9 kb.

Załącznik 1a - (przykładowy - uszczegółowiony jadłospis) - plik PDF rozmiar 62,8 kb.

Załącznik 2 - (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu) - plik PDF rozmiar 79,7 kb.

 

Załącznik 3 - (oświadczenie wykonawcy) plik PDF rozmiar 79,2 kb.

Załącznik 4 - (informacja wynikająca z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych - plik PDF rozmiar 64,5 kb.

 

Załącznik 5 - (informacja dotycząca realizacji zamówienia) - plik PDF rozmiar 74,5 kb.

Załącznik 6 - (wzór umowy) - plik PDF rozmiar 134 kb.