Rozmiar czcionki:

"POZYTYWNA ZMIANA"

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie w związku z realizacją projektu socjalnego pod nazwą „Pozytywna zmiana” ogłasza nabór chętnych do pierwszej edycji projektu adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, przysługujących praw, dostępności do indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pogłębienia wiedzy, kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacji i pracy w zespole, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla 40 uczestników projektu w okresie od listopada 2016 roku do marca 2017 roku zaplanowane są między innymi: indywidualne wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjne oraz uczestnictwo w grupie wsparcia.

Osoby, które chcą zmienić swoją sytuację życiową poprzez udział w projekcie, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 -lecia 36 do dnia 15 listopada 2016 roku, II piętro, pokój nr 17. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ulotka promocyjna "POZYTYWNA ZMIANA" - plik PDF rozmiar 758 kb.

Zaproszenie - "POZYTYWNA ZMIANA" - plik PDF rozmiar 154 kb.

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie realizuje projekt socjalny pod nazwą „Pozytywna zmiana” adresowany do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

W pierwszym etapie działań projektowych w ramach rekrutacji została wyłoniona grupa 40 beneficjentów: 15 beneficjentów zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz 25 przedstawicieli instytucji gminy Żnin i realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na dzień 29 listopada 2016 zostało zaplanowane szkolenie edukacyjne dla 15 beneficjentów projektu zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W terminie 9-11 grudnia 2016 r. zaplanowano szkolenie dla 25 przedstawicieli instytucji placówek oświatowych, policji, ochrony zdrowia, sądu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy oraz profesjonalizacja i scalanie podmiotów działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w znacznym stopniu przyczyni się do zminimalizowania zjawiska przemocy na terenie naszej gminy.

 

INFORMACJA

W okresie od 29.11.2016 r. do 31.01.2017 r. zrealizowane zostały kolejne działania projektowe w ramach realizacji projektu socjalnego pod nazwą "Pozytywna zmiana" adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin.

Odbyły się szkolenia edukacyjne dla beneficjentów zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było zwiększenie świadomości oraz wiedzy w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, interwencji i oddziaływań przemocowych. Ponadto beneficjenci objęci są wsparciem indywidualnej pomocy specjalistycznej w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Z kolei przedstawiciele instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w miesiącu grudniu 2016 r. uczestniczyli w szkoleniu interdyscyplinarnym, którego celem było pogłębienie wiedzy i kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

  • 1 (1)
  • 1 (2)
  • 1 (3)
  • 1 (4)

INFORMACJA

W ramach projektu socjalnego pod nazwą "Pozytywna zmiana" adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin w okresie od lutego do marca 2017 r. zrealizowane zostały kolejne działania projektowe.
Dla beneficjentów zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie odbyło się kolejne szkolenie edukacyjne zwiększające wiedzę w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony oraz form wsparcia.
Ponadto, w celu rozszerzenia oferty pomocowej i zapewnienia dostępności do oddziaływań terapeutycznych w Gminie Żnin, utworzona została grupa wsparcia, która liczy obecnie 9 osób i ma charakter otwarty; spotkania odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny (czwartki od 8.00-10.00) w MOPS Żnin przy ul. 700-lecia 36 (III p. pok. 19), zajęcia prowadzone są przez psycholog-psychoterapeutę dr Natalię Pilarską oraz pedagoga resocjalizacji - starszego specjalistę pracy socjalnej mgr Anetę Nowicką–Strenk i będą realizowane do czerwca 2017 r. Zajęcia grupowe przyczyniają się do kontaktu z innymi ludźmi o podobnych przejściach. Udział w grupie daje możliwość przerwania izolacji, pomaga pozbyć się poczucia wstydu oraz winy. Uczestniczki mają także, możliwość zdobycia wiedzy i dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości, sprawstwa i zmiany dotychczasowej sytuacji.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Z dniem 31 marca 2017 r. zakończono realizację pierwszej edycji projektu socjalnego pn. "Pozytywna zmiana" adresowanego do osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żnin. Zaplanowane i zrealizowane działania projektowe w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy. Pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom projektu za aktywny udział w zajęciach oraz sponsorom za życzliwą pomoc w zapewnieniu grzecznościowego poczęstunku podczas szkoleń edukacyjnych. Niżej wymienione przedsiębiorstwa za udzielony sponsoring zasługują na miano instytucji elitarnej, przyjaznej ludziom i dobroczynnej:

- "MIX" M. Czerwiński Żnin, ul. Śniadeckich 6

- "RATNOX" T. Nowicka Żnin, ul. Gnieźnieńska 1

- "SŁONECZKO" A. Puakowska, B. Wolanowska Żnin, ul. Kopernika 5a

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg Opieka_wytchieniowa_2024_m.jpg
75_plus_2024_m.jpg białe_tlo_male.jpg białe_tlo_male.jpg