Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2023 rok

 

75_plus.jpg

 

Gmina Żnin ze środków budżetu państwa w ramach Programu "Opieka 75+" na 2023 rok otrzymała dotację celową w wysokości 493718,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej  zgodnie z zapisami Programu "Opieka 75+" na 2023 rok.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wynosi - 822863,00zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, przy czym wydatki kwalifikowane dotyczą:

  • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023,
  • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone,
  • dofinansowania do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg