Rozmiar czcionki:

PROGRAM "OPIEKA 75+" na 2024 rok

 

75_plus_2024.png

 

Gmina Żnin zgodnie z umową nr 14/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie dofinansowania realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z Programu „Opieka 75+” ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2024 otrzymała dotację celową w wysokości: 701.633,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+” na rok 2024, który ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, zarówno samotnych, jak i pozostających w rodzinach.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 roku wynosi – 1.622.400,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, przy czym wydatki kwalifikowane dotyczą:

  • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2024,
  • dofinansowania do usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowania do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg Opieka_wytchieniowa_2024_m.jpg
75_plus_2024_m.jpg białe_tlo_male.jpg białe_tlo_male.jpg