Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

 

...na "PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WŁASNYM TRANSPORTEM DO STOŁÓWKI MIESZCZĄCEJ SIĘ W BUDYNKU ZARZĄDU ODDZIAŁU PCK W ŻNINIE UL. ALIANTÓW 10 POSIŁKÓW REGENERACYJNO WZMACNIAJĄCYCH PRZEZNACZONYCH DO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE".

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 342 kb

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - plik PDF rozmiar 4,42 MB

 

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF rozmiar 217 kb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF rozmiar 335 kb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik PDF rozmiar 679 kb