Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ogłasza przetarg o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie inwestycyjne pn.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE, ETAP IV - KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ”

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 124 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 304 kb.

Załącznik nr 8 - 1 - (przekrój budynku) - plik PDF rozmiar 324 kb.

Załącznik nr 8 - 2 - (rzut poddasza) - plik PDF rozmiar 253 kb.

Załącznik nr 8 - 3 - (rzut II piętra) - plik PDF rozmiar 156 kb.

Załącznik nr 8 - 4 - (rzut I piętra) - plik PDF rozmiar 273 kb.

Załącznik nr 8 - 5 - (rzut parteru) - plik PDF rozmiar 184 kb.

Sprostowanie błędu pisarskiego w SIWZ - plik PDF rozmiar 114 kb

Wyjaśnienie - plik PDF rozmiar 114 kb.

Wynik postępowania - (ogłoszenie o wyniku przetargu) - plik PDF rozmiar 182 kb.