Rozmiar czcionki:

 

Zaproszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zaprasza do złożenia oferty na Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, kursu i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie pn. „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” i projektu konkursowego pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 101 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 183 kb.

Załącznik nr 2 - (szczegółowy program) - plik PDF rozmiar 49,2 kb.

Załącznik nr 3 - (wzór umowy) - plik PDF rozmiar 207 kb.

Załącznik nr 4 - (opis przedmiotu zamówienia) - plik PDF rozmiar 173 kb.

Załączniki do SIWZ - (oświadczenia wykonawcy) - plik PDF rozmiar 303 kb.