Rozmiar czcionki:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym...

 

...powyżej 14 000 euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie inwestycyjne pn.

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE”

 

Projekt jest realizowany zgodnie z Umową nr WPW.I.3043-3-17-322/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie” Nr RPKP.03.02.00-04-004/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Pełna treść ogłoszenia - plik PDF rozmiar 116 kb.

SIWZ - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) - plik PDF rozmiar 294 kb.

 

Przedmiar robót można pobrać logując się na poniżej podany adres:

ftp://um.znin.pl --> folder - MOPS przebudowa budynku

 

Dane potrzebne do zalogowania:

użytkownik:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
hasło:przetarg/09

 

http://www.bip.gmina.znin.pl/