Rozmiar czcionki:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

plakat AOON 2024 2m

 

Gmina Żnin przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 otrzymując dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 071 813,96 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 071 813,96zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej  jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg