Rozmiar czcionki:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

asd

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.  

Celem głównym w ramach Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł (netto) w przypadku rodziny .

       Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2021 Plus, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych            w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie od dnia 04.01.2023 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby, których nie jest znana w tutejszym Ośrodku sytuacja dochodowa, zobowiązane będą do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy w Podprogramie 2021 obejmuje:

- powidła śliwkowe 0,3 kg,

- makaron jajeczny 2 kg,

- mleko UHT 2 l,

- szynka wieprzowa mielona 0,9 kg,

- cukier biały 2 kg,

- olej rzepakowy 2 l.

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 Plus do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg Opieka_wytchieniowa_2024_m.jpg
75_plus_2024_m.jpg białe_tlo_male.jpg białe_tlo_male.jpg