Rozmiar czcionki:

Dodatek osłonowy - ruszył nabór wniosków

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie  przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.
Wniosek będzie można złożyć maksymalnie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-lecia 36 - Budynek A (parter) w podwórzu w godzinach pracy Ośrodka;
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin;
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /mops-znin/SkrytkaESP.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Jego wysokość wynosi:

 • w gospodarstwie jednoosobowym:              228,80 zł lub 286 zł
 • w gospodarstwie 2-3-osobowym:                343,20 zł lub 429 zł
 • w gospodarstwie 4-5-osobowym:                486,20 zł lub 607,75 zł
 • w gospodarstwie co najmniej 6-osobowym: 657,80 zł lub 822,25 zł

Wyższa z dwóch podanych kwot może zostać przyznana w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dla kogo dodatek?

Dodatek osłonowy przysługuje mieszkańcom Gminy Żnin:

 • Osobom z obywatelstwem polskim, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają na jej terytorium
 • Cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają na jej terytorium - na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dodatek można otrzymać, jeżeli dochód w 2022 r. nie przekracza:

 • w gospodarstwie jednoosobowym - kwoty 2100 zł netto miesięcznie;
 • w gospodarstwie wieloosobowym - kwoty 1500 zł netto miesięcznie.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji będzie umniejszony o tyle, o ile dane gospodarstwo go przekracza. Ale jeśli po zastosowaniu tej zasady wysokość dodatku byłaby niższa niż 20 zł - nie będzie on wypłacany.

Dodatkowych informacji można uzyskać:

 • tel.: 789-869-121 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - plik PDF rozmiar 284.66 KB.

 

 Archiwum aktualności

loga UE PIK 

 

logo 4

 

75_plus_m.jpg plakat_AOON_2022_m.jpg plakat_AOON_2023_m.jpg
plakat AOON 2024m senior_plus_m.jpg