Rozmiar czcionki:

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy Główny specjalista ds. informatyki, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy na wolne urzędnicze stanowisko pracy Główny specjalista ds. informatyki.

 

pdf
Ogłoszenie - plik PDF rozmiar 1,8 MB

 

pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik PDF rozmiar 218 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - plik PDF rozmiar 89 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o zdolności do wykonywania określonego zawodu- plik PDF rozmiar 100 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF rozmiar 81 kb.

 

pdf
Wzór oświadczenia o niekaralności - plik PDF rozmiar 94 kb.