Rozmiar czcionki:

 

 Fundacja Ekspert Kujawy
i Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Zapraszają do udziału w projekcie
„Czas na aktywność!”

 

 

 

PROJEKT DLA OSÓB:                                                OFERUJEMY:


•    do 29 roku życia                             •   szkolenia zawodowe (wybierane
•    nie uczących się                                 przez uczestników): operator
•    nie pracujących                                  koparki, operator ładowarki,
•    biernych zawodowo                            operator koparko – ładowarki,    
•    posiadających niskie kwalifikacje       operator równiarki, spawacz       
     (max. średnie wykształcenie)             MIG/MAG/TIG, operator wózka
•    zamieszkujących powiat                     jezdniowego, sprzedawca
     mogileński, żniński, radziejowski,       z obsługą wózków jezdniowych,
     inowrocławski                                     pracownik biurowy  

                                                             •  staże zawodowe trwające 3 m-ce

          
                                                             •  pomoc w znalezieniu zatrudnienia                                                                 
    
    
ZAPEWNIAMY:  
                                                                                                     Liczba miejsc ograniczona!
•    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
•    wyżywienie
•    ubezpieczenie indywidualne                                              Informacje i zapisy:
•    stypendium szkoleniowe (w                                          
     wysokości 5,05 zł netto za godzinę                             LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
     szkolenia)  
•    stypendium stażowe ( w                                                       Plac Działowy 6
     wysokości 1360,00 zł netto
     miesięcznie)                                                                           88-400 Żnin
•    aktywne wsparcie w znalezieniu
     zatrudnienia na minimum 3                                              Tel. 609 996 155      

     miesiące

____________________________________________________________________________________________________________________