Rozmiar czcionki:

NOWY  OKRES  ZASIŁKOWY  2017/2018


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie informuje, że okres zasiłkowy 2016/2017 kończy się
30 września 2017 roku  świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny) oraz
31 października 2017 ( świadczenia rodzinne).


Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane
będą  od   01 sierpnia 2017 r.


Terminy składania wniosków i realizacja świadczeń wychowawczych


Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2017 r. przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2017 r. Oznacza to, że zostanie
zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie
wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego
wypłata za październik i listopad 2017 r. nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017 r.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2017 r. przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku,
następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2017 r.  do 31 stycznia 2018 r.  ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia
wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania
za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Terminy składania wniosków i realizacja świadczeń rodzinnych

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października
2017 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017 r.  do dnia
31 grudnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Terminy składania wniosków i realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie
z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2017 r.  przyznanie
i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego za październik nastąpi do
31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r.  do dnia
30 września  2017 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin