Rozmiar czcionki:

asd

OGŁOSZENIE
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA


Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017 będą wydawane w dniach
od 5  do 6 października 2017 r. w godz. od 8:30 do 15:00.

Dnia 5 października 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M
 
Dnia 6 października 2017 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter:
N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż